wachtperiode


wachtperiode 1.0

periode die men moet wachten

Semagram


Een wachtperiode…

is een periode

 • [Duur] heeft een niet bij voorbaat bepaalde duur
 • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] gaat gepaard met wachten

  Hoofdsemagram: periode


  Algemene voorbeelden


  Eén van de deelnemers zei het al tijdens een van de lange wachtperiodes aan de grens op snedige wijze: 'Jullie wilden avontuur, jullie krijgen avontuur'.

  Meppeler Courant,

  Als je een groen scherm wil, is het meestal zo dat je pas na jaren, namelijk als de haag voldoende hoog is, de nodige privacy krijgt. Om die wachtperiode te ontlopen, heb ik planten gekocht die vrij hoog waren zodat wij van in het begin al een groene wand van minstens twee meter hadden.

  De Standaard,

  wachtperiode 2.0

  periode met een vooraf vastgestelde duur die men moet wachten alvorens iets kan plaatsvinden of enige aanspraak op iets geldt; termijn die men moet wachten

  Semagram


  Een wachtperiode…

  is een periode

  • [Duur] heeft een bij voorbaat bepaalde duur
  • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] gaat gepaard met wachten
  • [Object betroffen] heeft betrekking op regelingen, voorschriften e.d.

   Hoofdsemagram: periode


   Algemene voorbeelden


   Zij had een wachtperiode van vijf dagen voorgesteld voor de aanschaf van vuurwapens.

   NRC,

   Het dossier wordt na een wachtperiode van drie maanden voor scanning doorgezonden naar het centrale bestuur.

   http://www.onprvp.fgov.be/onprvp/NL/Themes_NL/T_2_ONP_NL/T_2_4_rapp_2002_NL/pdf_NL/jaarvers.pdf

   Na 155, 233 of 310 werkdagen (wachtperiode volgens de leeftijd), dus in principe op de datum vermeld op de kaart A 23 (of binnen de 8 dagen) dient de betrokkene zich terug aan te melden op de bevoegde subregionale tewerkstellingsdienst.

   http://meta.fgov.be/pc/pcc/nlcc10.htm