wadi


wadi 1.0

rivierdal in een droog gebied, meestal woestijnland, dat het grootste deel van het jaar droog staat

Semagram


Een wadi…

is een rivierbedding; is een bodem; is een plaats

 • [Plaats] bevindt zich in droge gebieden, meestal in de woestijn
 • [Toestand algemeen] is erg droog
 • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] kan soms, bv. bij regenbuien, ineens vol water stromen

  Algemene voorbeelden


  Bijna een kwart eeuw werden ze met rust gelaten en konden ze hun schapen en geiten weiden over de uitgestrekte heuvels, waar in de winter zware regens vallen die de woestijn kortstondig groen verven en water door de wadi's, rivierbeddingen, jaagt, dat struikgewas de kans geeft een jaar de hitte van de zon tot de volgende regens te weerstaan. Dat is de wereld van de Jahalin-Bedoeïenen.

  De Standaard,

  Combinatiemogelijkheden


  in voorzetselgroep


  • bij een wadi
  • door een wadi
  • in een wadi
  • uitkomen in een wadi
  • uitmonden in een wadi
  • zich verzamelen in een wadi

  Enkele keren per jaar vallen er korte, hevige regenbuien in de Negev-woestijn. Het water verzamelt zich razendsnel in de wadi's die uitmonden in de Wadi Gaza die dan verandert in een woeste, kolkende stroom.

  NRC,

  als subject bij een werkwoord


  • afvoeren
  • vervoeren

  De rode vlekjes zijn percelen vollegronds tuinbouw. De blauwgekleurde Wadi Gaza is geen permanente rivier, maar een wadi die gemiddeld tien dagen per jaar water afvoert uit de Negev-woestijn.

  NRC,

  als object bij een werkwoord


  • een wadi kanaliseren

  Zo worden momenteel de oude, bijna volledig weggeërodeerde stadswallen hersteld. En wordt de Wadi As-Sailah, de meestal droge rivierbedding in de oude stad, gekanaliseerd en van nieuwe bruggen voorzien.

  De Standaard,

  wadi 2.0

  infiltratievoorziening die tijdelijk gevuld wordt met regenwater

  Betekenisbetrekking


  specialisering
  Betrokken betekenissen1.0 : 2.0

  Semagram


  Een wadi…

  is een installatie; is een constructie

  • [Constructie] heeft aan de oppervlakte een laag die het water zuivert en daaronder een ondergrondse infiltratievoorziening, bv. een grindkoffer, die het water opvangt en geleidelijk aan in de bodem laat gaan. Tussen de infiltratievoorziening en de bovenste laag zit ook nog een directe verbinding, de slokop, die overtollig water opvangt.
  • [Functie] dient om regenwater te laten infiltreren in de bodem en zodoende het grondwater aan te vullen en om te voorkomen dat schoon water naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie gaat
  • [Plaats] wordt aangelegd in stedelijke gebieden
  • [Werking of functionering] werkt door eerst straten en daken van huizen af te koppelen van de riolering en het regenwater dat op deze oppervlakken valt af te voeren via een regenwaterriolering of een maaiveld om dit vervolgens op te vangen, te zuiveren en geleidelijk aan, meestal via een grindkoffer, in de bodem te laten infiltreren
  • [Stoffelijke inhoud] bevat regenwater

  Algemene voorbeelden


  Wadi's kunnen heel goed in het stadsbeeld geïntegreerd worden.

  http://www.dubo-centrum.nl/

  Combinatiemogelijkheden


  in voorzetselgroep


  • afvoeren via een wadi
  • afvoeren via wadi's
  • de aanleg van een wadi
  • het creëren van een wadi
  • door middel van wadi's
  • via wadi's
  • in een wadi
  • van een wadi
  • via een wadi
  • uitkomen in een wadi

  In 1999 is in Enschede [...] een meetprogramma gestart waar de effecten van infiltratie door middel van wadi's worden onderzocht.

  http://www.rioned.org/index2burger.htm

  Inmiddels is door de uitvoering van verschillende (voorbeeld)projecten ervaring opgedaan met de bestrijding van verdroging door bijvoorbeeld de aanleg van wadi's.

  http://www.dubo-centrum.nl/

  In de gehele wijk wordt dak- en straatwater zichtbaar afgevoerd naar het oppervlaktewater via o.a. molgoten en wadi's.

  http://www.vanstraalen.nl/