wadi

1.0: droogstaand rivierdal


wadi 1.0:
rivierdal in een droog gebied, meestal woestijnland, dat het grootste deel van het jaar droog staat

Semagram

Een wadi...

is een rivierbedding; is een bodem; is een plaats

  • [Plaats] bevindt zich in droge gebieden, meestal in de woestijn
  • [Toestand algemeen] is erg droog
  • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] kan soms, bv. bij regenbuien, ineens vol water stromen

Algemene voorbeelden
Bijna een kwart eeuw werden ze met rust gelaten en konden ze hun schapen en geiten weiden over de uitgestrekte heuvels, waar in de winter zware regens vallen die de woestijn kortstondig groen verven en water door de wadi's, rivierbeddingen, jaagt, dat struikgewas de kans geeft een jaar de hitte van de zon tot de volgende regens te weerstaan. Dat is de wereld van de Jahalin-Bedoeïenen.

- De Standaard, 1996

↓ toon voorbeelden

Combinatiemogelijkheden


Combinatiemogelijkheden
in voorzetselgroep
bij een wadi; door een wadi; in een wadi; uitkomen in een wadi; uitmonden in een wadi; zich verzamelen in een wadi
Enkele keren per jaar vallen er korte, hevige regenbuien in de Negev-woestijn. Het water verzamelt zich razendsnel in de wadi's die uitmonden in de Wadi Gaza die dan verandert in een woeste, kolkende stroom.

- NRC, 1995

↓ toon voorbeelden

als subject bij een werkwoord
afvoeren; vervoeren
De rode vlekjes zijn percelen vollegronds tuinbouw. De blauwgekleurde Wadi Gaza is geen permanente rivier, maar een wadi die gemiddeld tien dagen per jaar water afvoert uit de Negev-woestijn.

- NRC, 1995

↓ toon voorbeelden

als object bij een werkwoord
een wadi kanaliseren
Zo worden momenteel de oude, bijna volledig weggeërodeerde stadswallen hersteld. En wordt de Wadi As-Sailah, de meestal droge rivierbedding in de oude stad, gekanaliseerd en van nieuwe bruggen voorzien.

- De Standaard, 1996

↓ toon voorbeelden


2.0: infiltratievoorziening


wadi 2.0:
infiltratievoorziening die tijdelijk gevuld wordt met regenwater

Betekenisbetrekking
specialisering
Betrokken betekenissen: 1.0 : 2.0

Semagram

Een wadi...

is een installatie; is een constructie

  • [Constructie] heeft aan de oppervlakte een laag die het water zuivert en daaronder een ondergrondse infiltratievoorziening, bv. een grindkoffer, die het water opvangt en geleidelijk aan in de bodem laat gaan. Tussen de infiltratievoorziening en de bovenste laag zit ook nog een directe verbinding, de slokop, die overtollig water opvangt.
  • [Functie] dient om regenwater te laten infiltreren in de bodem en zodoende het grondwater aan te vullen en om te voorkomen dat schoon water naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie gaat
  • [Plaats] wordt aangelegd in stedelijke gebieden
  • [Werking of functionering] werkt door eerst straten en daken van huizen af te koppelen van de riolering en het regenwater dat op deze oppervlakken valt af te voeren via een regenwaterriolering of een maaiveld om dit vervolgens op te vangen, te zuiveren en geleidelijk aan, meestal via een grindkoffer, in de bodem te laten infiltreren
  • [Stoffelijke inhoud] bevat regenwater

Algemene voorbeelden
Wadi's kunnen heel goed in het stadsbeeld geïntegreerd worden.

- http://www.dubo-centrum.nl/

↓ toon voorbeelden

Combinatiemogelijkheden


Combinatiemogelijkheden
in voorzetselgroep
afvoeren via een wadi; afvoeren via wadi's; de aanleg van een wadi; het creëren van een wadi; door middel van wadi's; via wadi's; in een wadi; van een wadi; via een wadi; uitkomen in een wadi
In 1999 is in Enschede [...] een meetprogramma gestart waar de effecten van infiltratie door middel van wadi's worden onderzocht.

- http://www.rioned.org/index2burger.htm

Inmiddels is door de uitvoering van verschillende (voorbeeld)projecten ervaring opgedaan met de bestrijding van verdroging door bijvoorbeeld de aanleg van wadi's.

- http://www.dubo-centrum.nl/

In de gehele wijk wordt dak- en straatwater zichtbaar afgevoerd naar het oppervlaktewater via o.a. molgoten en wadi's.

- http://www.vanstraalen.nl/

↓ toon voorbeelden


(einde artikel)

sluit Door gebruik te maken van het ANW gaat u akkoord met de Eindgebruikersovereenkomst.