zeehavengebied


zeehavengebied 1.0

gebied van een zeehaven en de daarrond gelegen zones met onder meer industriële en logistieke bedrijven; soms ook specifieker: gebied dat wordt voorbestemd voor zeehavenactiviteiten, met uitsluiting van de omliggende bedrijfszones

Semagram


Een zeehavengebied…

is een gebied

 • [Deel] bestaat uit een zeehaven, al dan niet met de bedrijfszones daarrond

  Hoofdsemagram: gebied


  Algemene voorbeelden


  Douane in het nieuws [...]. Een intensieve wervingscampagne leverde een versterking op van zo’n vijfhonderd, meestal jonge medewerkers bij de districten Rotterdam (zeehavengebied) en Hoofddorp (luchthavengebied).

  http://www.belastingdienst.nl

  Om de zeehavengebieden af te bakenen, worden ondermeer de volgende criteria gehanteerd: de bestaande zeehavenactiviteiten; de gewenste activiteiten: uitsluitend zeehavenactiviteiten; de juridische toestand: er moet nagegaan worden welke oppervlakte aan industriegebied in de bestaande plannen van aanleg wordt afgebakend als zeehavengebied of als (specifiek) regionaal bedrijventerrein.

  http://www2.vlaanderen.be/ned/sites/ruimtelijk/,

  Om het zeehavengebied exclusief voor deze zeehavenactiviteiten [...] te bestemmen is een afbakening als dusdanig noodzakelijk [...]. Om de ontwikkelingsmogelijkheden van de zeehavens te garanderen [...], wordt op Vlaams niveau voor iedere zeehaven en haar omgeving een ruimtelijke visie ontwikkeld op basis waarvan een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan moet worden opgemaakt.

  http://www2.vlaanderen.be/ned/sites/ruimtelijk/,