zeesluis


zeesluis 1.0

afbeelding

Bron: User:Debot
(CC BY-SA 3.0)

sluis voor scheepvaartverkeer die tussen de zee en een haven of binnenwater de hoogteverschillen opvangt die ontstaan door getijdenwerking

Semagram


Een zeesluis…

is een sluis

  • [Soort] behoort tot de schutsluizen
  • [Functie] dient om de hoogteverschillen op te vangen die ontstaan door de getijdenwerking
  • [Plaats] wordt aangelegd tussen de zee en een haven of binnenwater
  • [Belanghebbende of begunstigde] wordt aangelegd voor de scheepvaart

Hoofdsemagram: sluis


Algemene voorbeelden


Een zeesluis is [...] een constructie die [...] schepen in staat stelt om veilig de tijverschillen tussen zee of haven en de achterliggende binnenwateren te overbruggen. Zeesluizen en binnenvaartsluizen horen thuis in de grotere familie van de schutsluizen of 'sassen', die worden ingezet om de scheepvaart toe te staan hoogteverschillen tussen twee waterlichamen te trotseren. Omdat een schip nooit een enkele waterkering kan passeren, bestaan schutsluizen uit twee waterkeringen met daartussen een kort stukje kanaal (de 'sluiskolk').

http://printfu.org/read/hoe-schepen-veilig-getijhoogteverschillen-kunnen-overbruggen-de--a0e4.html?f=1qeYpurpn6Wih-SUpOGunK2nh7Te24Xny83V4s7clNza1tHV1pbM2dzO2trY3dva2uPK3uLZzd3U0dXgidnp1OPS04ze7Mrmytfl2dDT4qCV0cqMnaSTlqPYqqSjkOjal6jYpqCnn5bS2uPm1t7EttrZyo6q6Z-loofWlKThrpump4fU4-rVrpeU5-ngnOrS3ueTztSlyePL2J_Z293oy-fSydGevbemmcTK187h4Nve4JPc09yHr-U

Hun sleepboten brengen de zeeschepen vanop de rivier in de zeesluizen, of omgekeerd.

De Standaard,

Zeebrugge is een loshaven voor verschillende soorten bulk (voornamelijk ertsen en kolen) welke verscheept worden op bulkschepen met 52 voet diepgang en met lading tot 125.000 à 150.000 ton. De diepte van het toegangskanaal naar de haven, de afmetingen van de zeesluis en de waterdiepte in de binnenhaven maken de toegang mogelijk voor schepen met deze diepgang en tonnage.

http://www.zeebruggeport.be/zbport/n/index.htm