zeetransport


zeetransport 1.0

het vervoeren van goederen per zeeschip; vervoer over zee

Semagram


Zeetransport…

is transport; is een handeling

 • [Plaats] vindt plaats over zee
 • [Middel] gebeurt door middel van zeeschepen

  Algemene voorbeelden


  Toenemende transportstromen: de vraag naar zeetransport zal de komende jaren geleidelijk toenemen. Onder andere als gevolg van liberalisering van het handelsverkeer in Europa wordt voor de komende 20 jaar een aanzienlijke groei van het aantal te vervoeren tonnen verwacht.

  http://www.waterland.net/nim/nw-elan.htm

  De Europese Commissie ontwikkelt plannen en programma's om de neergang in de Europese scheepsbouw, scheepsreparatie en zeetransport te keren; onder meer door investeringen in opleidingen en steun aan nieuwe informatietechnologie.

  http://www.waterland.net/nim/nw-elan.htm

  zeetransport 1.1

  keer dat of zeereis waarbij iets over zee wordt getransporteerd

  Betekenisbetrekking


  metonymie
  Betrokken betekenissen1.0 : 1.1

  Semagram


  Een zeetransport…

  is een transport

    Algemene voorbeelden


    Ton kreeg de stiel [...] met de paplepel ingegoten, maar na 17 jaar ging hij in 1977 zijn eigen weg met Ton Kooren International Marines Services, een agent voor zeetransporten en zeesleepklussen.

    De Standaard,

    De opstellers in de kanselarij van het edict hebben duidelijk ook geen diepgaande economische studie gemaakt. Een aantal prijsopgaven zijn manifest absurd. Zo wordt bv. een prijs vooropgesteld voor verschillende zeetransporten afhankelijk van de afstand die werd afgelegd. Hierbij werd echter geen rekening gehouden met andere bepalende factoren die de reële prijzen in grote mate moeten hebben beïnvloed, zoals bv. het tijdstip van het transport en de heersende windrichtingen.

    http://www.flwi.rug.ac.be/AAHE/OudeGeschiedenis/KwantiSyllabus.doc