zeloot


zeloot 1.0

(kerkgeschiedenis [kerkgeschiedenis])

lid van een groepering onder de Joden in de eerste eeuw na Christus, die sterk ijverde voor het behoud van het jodendom en fel gekant was tegen de Romeinen

Semagram


Een zeloot…

is een persoon; is een levend wezen; is een wezen

 • [Groep] behoorde tot een groep Joden
 • [Tijd] was vooral actief in de eerste eeuw na Christus
 • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] was fanatiek
 • [Overtuiging of levensbeschouwing] was nationalistisch gezind
 • [Activiteit of handeling] ijverde voor behoud van het jodendom en gaf mede aanleiding tot de grote opstand tegen de Romeinen c. 70 na Christus
 • [Wijze] gebruikte ook geweld om zijn doel te bereiken

Algemene voorbeelden


Toen de volledige publikatie enkele jaren geleden eindelijk in zicht kwam [...] zagen twee Engelse journalisten kans tot een fortuinlijke scoop: alweer een complot-theorie met het Vaticaan als dankbaar mikpunt. Ze maakten de spanning nog groter door inspiratie te putten uit de ideeën van de Amerikaanse professor Robert Eisenman, die in de rollen het ware evangelie ontwaart dat Jezus voorstelt als nationalistisch zeloot en Paulus als pro-Romeins verrader.

NRC,

Jeruzalem [...] was dit keer met Pesach helemaal vol met pelgrims die [...] het paaslam in de heilige stad kwamen eten. En er was ook een grote groep Romeinse soldaten in de stad gelegerd. Er heerste dit keer met Pesach nogal een gespannen sfeer. Er waren hier heel wat opstandige groeperingen in de weer: bijvoorbeeld de Zeloten, felle tegenstanders van de Romeinen.

Het licht van vroeger dagen, Arthur C. Clarke & Stephen Baxter,

Ten tijde van Jezus' openbaar leven bestonden er geen manifeste en sterk georganiseerde revolutionaire groeperingen. We vernemen wel een en ander omtrent de zeloten, maar het grote treffen (de Eerste Joodse Oorlog van 70-71) liet nog veertig jaar op zich wachten, na het overlijden van Jezus.

http://users.chello.be/sf15013/28.htm,

Vaste verbindingen


Simon de Zeloot


  Zie: Simon de Zeloot

Woordfamilie


Als deel van een afleiding


 • zelotisch
 • zelotisme

zeloot 2.0

fanatiek, dweepziek en onverdraagzaam ijveraar, voornamelijk voor ethische, kerkelijke, religieuze leerstellingen of denkbeelden, die andersdenkenden hardnekkig bestrijdt; ook: ijveraar, fanaticus in het algemeen

Betekenisbetrekking


generalisering
Betrokken betekenissen1.0 : 2.0

Semagram


Een zeloot…

is een persoon; is een levend wezen; is een wezen

 • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] is fanatiek, dweepziek en onverdraagzaam
 • [Activiteit of handeling] ijvert voor ethische, kerkelijke, religieuze leerstellingen of denkbeelden, en bestrijdt andersdenkenden hardnekkig
 • [Wijze] ijvert fel en overdreven

  Algemene voorbeelden


  "Vanzelfsprekend verdient de paus steun wanneer hij een 'abortusmentaliteit' bestrijdt […]. Maar met zijn onbarmhartige rigorisme doet hij geen recht aan de talloze mensen die in grote nood voor een moeilijke gewetensvraag staan. Veel vrouwen zijn terecht geschokt wanneer zij wegens een abortus in feite als moordenaars worden gecriminaliseerd […]. In deze intiemste kwesties van het menselijk leven en in dikwijls deprimerende gewetensvragen hebben de mensen de stem van de Goede Herder nodig en niet die van de strenge zeloot.'' Welke gevolgen zal de encycliek […] hebben? Küng: "[…] door extreme standpunten in de omstreden kwesties zal hij helaas de katholieke kerk nog meer polariseren dan hij al deed . Eén ding zal hij echter niet bereiken […]: de hele mensheid zijn rigoureuze morele standpunten opdringen."

  NRC,

  Amin al-Husseini [...] verwierf een reputatie als zijnde een gewelddadige, fanatieke antizionistische zeloot en werd aangehouden door de Britten als opruier en aanstichter van de Arabische aanval op Joden in 1920.

  http://forum.politics.be/viewtopic.php?t=4000,

  Tijdens zijn vierdaags bezoek aan Frankrijk predikte de paus overal de waarden van solidariteit en verdraagzaamheid. Representatief voor de meerderheidsopinie was dan ook het commentaar van de linkse krant Libération, die schreef dat de "zeloten van het laïcisme" zich van doelwit vergissen door de kerk te veel macht en te enge standpunten toe te dichten. "Hoe kan men negeren dat in de strijd tegen het racisme en Le Pen, de kerk... geen occasionele bondgenoot maar een onmisbare partner is?"

  De Standaard,

  Hoflands essay is zonder meer van gelijkwaardige kwaliteit, briljant geschreven, excellent doordacht en de Blauwe Knoop noch de zeloten van de antitabakslobby zijn er tot op heden in geslaagd hem op een intellectueel gelijkwaardige wijze van repliek te dienen.

  http://www.groene.nl/1996/05/mva_hofl.html,

  Woordfamilie


  Als deel van een afleiding


  • zelote
  • zelotisch
  • zelotisme