ADD


A - Als zelfstandig naamwoord

ADD 1.0

(ziektebeelden)

aan ADHD verwante stoornis die zich kenmerkt door concentratieproblemen zonder hyperactiviteit; Attention Deficit Disorder

Semagram


ADD…

is een stoornis

 • [Gevolg of resultaat] resulteert in concentratieproblemen en dromerig zijn zonder hyperactief gedrag
 • [Symptoom] leidt tot aandachts- en concentratieproblemen
 • [Voorstellingswijze] wordt in navolging van de omschrijving 'Alle Dagen Heel Druk' voor ADHD ook wel eens uitgelegd als 'Alle Dagen Druk', aangezien ADD een vergelijkbare stoornis met minder hyperactief gedrag is

  Hoofdsemagram: ADHD


  Algemene voorbeelden


  De afgelopen tien jaar is er, voornamelijk in de Verenigde Staten van Amerika, meer aandacht gekomen voor mensen met Attention Defecit Disorder (ADD). ADD betreft het overwegend onoplettend type en wordt vooralsnog in de DSM IV lijst geplaatst onder de noemer ADHD. Beide betreffen concentratie-problematiek van neurobiologische oorsprong maar verschillen aanzienlijk in de manier waarop dit zich uit. Vooral in de kindertijd zijn de verschillen tussen de twee het best te zien: een kind met ADHD valt op doordat het hyperactief gedrag vertoont terwijl een kind met ADD eerder inactief gedrag vertoont.

  http://www.addonline.nl/add/add.html

  Dat soort probleem werd vroeger aandachtstekortstoornis (attention-deficit disorder; ADD) genoemd, maar nu neemt men aan dat het een vorm van ADHD is.

  http://nl.psychiatrie.be/bgdisplay.jhtml?itemname=nonprofbackpaed017,

  'Mijn jongste kind heeft dat, hij kan moeilijk onder woorden brengen wat hij wil zeggen. Daarnaast heeft hij ADD, dat is een aandachttekortstoornis, waardoor hij concentratieproblemen heeft. Hij is dromerig, je moet vaak zeggen joehoe, hallo. Hij kan ook absoluut niet twee dingen tegelijk. Hij kan eigenlijk net de meester volgen en dat dan opschrijven'.

  Volkskrant magazine,

  "Deze typische test waarbij de elektro-fysiologische activiteit van de hersenen wordt gemeten, geeft geen uitsluitsel of een kind echt aan ADHD (hyperactiviteit) of de variant ADD (problematische aandachtsstoornissen) lijdt", meent kinderneurologe Heleen Verhelst.

  De Standaard,

  Vroeger werden kinderen met ADHD gewoon lastig genoemd, later had men het over MBD (Minimal Brain Dysfunction). Tegenwoordig worden de termen ADHD en het verwante ADD gebruikt. ADD kenmerkt zich net als ADHD door concentratieproblemen, maar bij ADD komt geen hyperactiviteit voor.

  http://home.tiscali.be/jantje/index.html

  Woordfamilie


  Als deel van een afleiding


  Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


  • ADD-gemeenschap
  • ADD-kind
  • ADD-kring
  • ADD-probleem

  B - Als bijwoord

  ADD 1.0

  (technische wetenschappen algemeen [techniek], muziek-cd-winkels [informatiedragers])

  manier van opnemen van cd's waarbij een analoge recorder is gebruikt bij het opnemen maar waarbij het mixen en verwerken digitaal is gebeurd

  Semagram


  ADD…

  is een classificatie

  • [Geheel] zegt iets over een cd
  • [Functie] geeft aan hoe een cd opgenomen en verwerkt is
  • [Plaats] is vaak terug te vinden op een hoekje van de cd of in het bijbehorende boekje
  • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] geeft aan dat de opname met analoge recorder plaatsgevonden heeft, maar het mixen en verwerken met digitale apparatuur

  Algemene voorbeelden


  Om aan te geven welke fasen op welke manier werden verwerkt, gebruikt men een drielettercode. Deze letters staan voor: de opname, de montage/mixproces en de nasynchronisatie of dubbing. Deze worden in een rechthoekje op de CD en/of op het ingesloten booklet gedrukt. Er zijn drie mogelijkheden: DDD (volledig digitale CD), ADD (analoge opname, digitaal verwerkingsproces en nasynchronisatie) en AAD (analoge opname en verwerking en digitale nasynchronisatie). Veel CD’s hebben een ADD- of AAD-indicatie. Dat wil wel niet zeggen dat ze van slechtere kwaliteit zijn dan DDD CD's.

  http://www.kopieer-cd.be/technische-informatie/cd-explained.jsp

  Maar laat u niet in de war brengen door de aanduidingen AAD, ADD of DDD (al dan niet analoog opgenomen en verwerkt).

  NRC,

  Ze zijn in ADD opgenomen en dat zou je niet verwachten voor die tijd.

  http://jeanmicheljarre.nl/forum/viewtopic.php?f=4&t=269&start=255,

  Woordfamilie


  Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


  • ADD-cd
  • ADD-indicatie
  • ADD-kwaliteit