beleidsadviseur


beleidsadviseur 1.0

iemand die voor zijn beroep advies uitbrengt over het te voeren beleid, bijvoorbeeld aan een president, minister, directeur, de landelijke of plaatselijke overheid, een organisatie, een bedrijf e.d.; iemand die advies geeft aan een beleidsbepalend persoon of een beleidsbepalende instantie

Semagram


Een beleidsadviseur…

is een adviseur; is een persoon

 • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] is bevoegd om advies te geven
 • [Activiteit of handeling] geeft advies over het te voeren beleid
 • [Belanghebbende of begunstigde] geeft advies aan een president, minister, directeur, de landelijke of plaatselijke overheid, een organisatie, een bedrijf e.d.

  Algemene voorbeelden


  Toen Richard Nixon in 1968 campagne voerde voor het presidentschap, werd Greenspan zijn beleidsadviseur.

  De Standaard,

  Beroepsrollen van de sociaal-psycholoog [...]. Praktijkonderzoeker, beleidsadviseur, voorlichter. Vooral bezig binnen de toegepaste sociale psychologie. Oplossen van praktijkproblemen, werkzaam in voorlichting en preventie.

  http://home.wanadoo.nl/nijhofflaan/media/ou_info/Socialepsychologie.pdf

  "Bedrijven zijn geïnteresseerd in twee soorten gegevens: persoonsgegevens en transactiegegevens; bij de ene gaat het om wie je bent, bij de andere om wat je doet. Die gebruikt een bedrijf voor eigen gewin, of verkoopt ze door. De waarde van transactiegegevens wordt nu al groter; daar ligt een goudmijn." Aan het woord is Marcel Bullinga, internettrendwatcher, beleidsadviseur, en schrijver.

  http://www.pz.nl/akb/

  Maar ook social-profit-organisaties en openbare besturen doen bijzondere inspanningen om een beleid inzake vorming, training en opleiding (VTO-beleid) te ontwikkelen. Daarvoor wordt de laatste 10 jaar steeds meer een beroep gedaan op sociaal-pedagogen (10 à 15 % van de gediplomeerden) die ingezet worden voor het beleid en de uitvoering van bedrijfs- en beroepsopleidingen. Ze treden op als trainer, vormingsconsulent, VTO-coördinator en beleidsadviseur inzake de ontwikkeling van het menselijk potentieel (human resources).

  http://www.psy.kuleuven.ac.be/monitoraat/onderwijs/pedagogiek.html

  Combinatiemogelijkheden


  met adjectief ervoor


  • een ambtelijke beleidsadviseur
  • hoogste beleidsadviseur
  • juridisch beleidsadviseur
  • zelfstandig beleidsadviseur

  De Secretaris van de Universiteit is secretaris en waar nodig representant van het College van Bestuur. Hij woont de vergaderingen van het College van Bestuur en het Centraal Bestuurlijk Overleg bij. Hij is eerste ambtelijke beleidsadviseur van het College van Bestuur.

  http://www.uva.nl/universiteitsreglement/

  Prof. mr C.R. Niessen is bijzonder hoogleraar aan de Ien Dales Leerstoel (UvA) in "De overheid als arbeidsorganisatie", en daarnaast zelfstandig beleidsadviseur.

  http://www.wetgevingsjuristen.nl/frameset3.html,

  Ook de herbenoeming vorige week van de afgetreden legerleider E. Boerenveen, ooit de rechterhand van Bouterse, tot hoogste beleidsadviseur van Gorré geeft aan dat de regering de verzoening zoekt en vooral de indruk wil vermijden dat ze oude rekeningen zal vereffenen.

  NRC,

  Najat Bochhah, juridisch beleidsadviseur LBR.

  http://www.lbr.nl/nieuws/hoofddoek.html

  met voorzetselgroep


  Voorzetsel: op

  • beleidsadviseur op een ministerie

  Michael Moynihan, voormalig consultant en nu beleidsadviseur op het Amerikaanse ministerie van Financiën, bekijkt de toekomst van de Verenigde Staten door een rozige bril.

  De Standaard,

  Bouterse, nu voorzitter van een politieke partij, en Boerenveen, beleidsadviseur op het ministerie van defensie, worden verdacht van deelname aan een drugskartel dat zich bezighoudt met handel in cocaïne en met het witwassen van drugsgelden.

  NRC,

  Voorzetsel: van

  • een beleidsadviseur van de gemeente
  • een beleidsadviseur van de minister
  • een beleidsadviseur van het College van Bestuur
  • beleidsadviseur van Eurodad
  • beleidsadviseur van KRO
  • beleidsadviseur van NCRV
  • beleidsadviseur van Gorré

  De afgelopen weken nam het aantal vechtpartijen binnen en buiten het internetcafé zodanig toe dat dit aanleiding vormde de zaak te sluiten, aldus beleidsadviseur openbare orde G. Gelissen van de gemeente.

  NRC,

  Ook de herbenoeming vorige week van de afgetreden legerleider E. Boerenveen, ooit de rechterhand van Bouterse, tot hoogste beleidsadviseur van Gorré geeft aan dat de regering de verzoening zoekt en vooral de indruk wil vermijden dat ze oude rekeningen zal vereffenen.

  NRC,

  'Je bent grotendeels een speelbal van de aandeelhouders, te weten de regeringen van de lidstaten', zegt Rod Mills, de beleidsadviseur van Eurodad, een Brusselse ngo die zich inzet voor schuldverlichting.

  Het Financieele Dagblad,

  J. Hermanns, deeltijd hoogleraar opvoedkunde aan de Universiteit van Amsterdam en onder andere beleidsadviseur van de minister van justitie, vindt dat Nederland onvoldoende capaciteit heeft om gezinnen met opvoedingsproblemen te helpen.

  Brabants Dagblad,

  Weet Brans (beleidsadviseur van KRO en NCRV) werkelijk niet dat het de gemiddelde tv-kijker nooit iets heeft kunnen schelen, welke omroep wat uitzendt?

  NRC,

  Keynes' voornaamste taak was aanvankelijk het schrijven van memoranda voor de beleidsadviseur van de minister.

  NRC,

  De Secretaris van de Universiteit is secretaris en waar nodig representant van het College van Bestuur. Hij woont de vergaderingen van het College van Bestuur en het Centraal Bestuurlijk Overleg bij. Hij is eerste ambtelijke beleidsadviseur van het College van Bestuur.

  http://www.uva.nl/universiteitsreglement/

  in voorzetselgroep


  • een herbenoeming tot beleidsadviseur

  Ook de herbenoeming vorige week van de afgetreden legerleider E. Boerenveen, ooit de rechterhand van Bouterse, tot hoogste beleidsadviseur van Gorré geeft aan dat de regering de verzoening zoekt en vooral de indruk wil vermijden dat ze oude rekeningen zal vereffenen.

  NRC,

  met eigennaam


  De afgelopen weken nam het aantal vechtpartijen binnen en buiten het internetcafé zodanig toe dat dit aanleiding vormde de zaak te sluiten, aldus beleidsadviseur openbare orde G. Gelissen van de gemeente.

  NRC,

  Beleidsadviseur Jan Willem Kluit: "Een nieuw huurderscontract is alleen te krijgen met een verklaring van de oude verhuurder."

  Het Parool,

  met ander, nevengeschikt substantief


  • beleidsadviseurs en beleidsmakers
  • beleidsonderzoeker, beleidsadviseur of beleidsmedewerker
  • ambtenaren en beleidsadviseurs
  • consultants en beleidsadviseurs

  Hoe kunnen ze het proces documenteren waardoor hun data zijn gegenereerd? Twee lastige problemen vallen dan onmiddellijk in het oog. Het eerste is dat de informatie waarover de consultants en beleidsadviseurs beschikken reeds door hen is geïnterpreteerd. We krijgen dus te maken met interpretaties van interpretaties. Als daarnaast volgens het gevleugelde woord van Sorokin modegrillen en karakterzwakte niet alleen wijd verbreid zijn in de moderne sociologie, maar in nog veel sterkere mate in de wereld van de adviesbureaus, dan wordt dit probleem van de dubbele interpretatie nog veel klemmender. De wereld van het advieswezen hangt van managementgoeroes en hypes aan elkaar.

  http://www.mensenmaatschappij.nl/cgi-bin/t/text/text-idx?c=menm;sid=8b237a809fdb9ac927776a477e131f2e;rgn=main;idno=m7602a01;view=text,

  Doel van deze opleiding is cursisten met een universitaire opleiding in het bouwen en de gebouwde omgeving kennis en instrumenten aan te reiken die het hun mogelijk maken om, na de opleiding, te functioneren als beleidsonderzoeker, beleidsadviseur of beleidsmedewerker.

  http://www.bk.tudelft.nl/

  Daarnaast wordt de diversiteitsdeskundigheid van ambtenaren en beleidsadviseurs vergroot.

  http://www.e-stem.nl/,

  Verder worden de resultaten aangewend in workshops, activiteiten en rapporten, die de transfer van kennis tot beleidsadviseurs en beleidsmakers beogen.

  http://www.belspo.be/belspo/ostc/geninfo/publ/pub_ostc/CG0120/CGDD03s_nl.pdf,

  Wil de Nederlandse sociologie wetenschappelijke vooruitgang boeken en maatschappelijk relevante kennis genereren, dan dient veeleer 'praktijkkennis' te worden aangeboord in de vorm van de enigermate gecodificeerde en gecumuleerde ervaringskennis van consultants en beleidsadviseurs.

  http://www.mensenmaatschappij.nl/cgi-bin/t/text/text-idx?c=menm;sid=8b237a809fdb9ac927776a477e131f2e;rgn=main;idno=m7602a01;view=text,

  Als ik Glebbeek en De Vos goed begrijp, dan omhelzen ze de casestudy benadering en menen ze in ieder geval voor het kleine-N-probleem een oplossing te hebben gevonden. In de rapporten en hoofden van de consultants en beleidsadviseurs bevindt zich namelijk gecumuleerde ervaringskennis over een groot aantal ten dele overeenkomstige en deels verschillende gevallen.

  http://www.mensenmaatschappij.nl/cgi-bin/t/text/text-idx?c=menm;sid=8b237a809fdb9ac927776a477e131f2e;rgn=main;idno=m7602a01;view=text,

  beleidsadviseur 1.1

  instelling, organisatie die bevoegd is om advies uit te brengen over het te voeren beleid

  Betekenisbetrekking


  metonymie
  Betrokken betekenissen1.0 : 1.1

  Semagram


  Een beleidsadviseur…

  is een organisatie

  • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] is bevoegd om advies uit te brengen
  • [Activiteit of handeling] geeft advies over het te voeren beleid
  • [Belanghebbende of begunstigde] geeft advies aan bv. de regering

   Algemene voorbeelden


   De Algemene Rekenkamer begint haar werk pas nadat de regering een beslissing heeft genomen; ze is dus geen beleidsadviseur.

   http://www.rekenkamer.nl/