botanisch


botanisch 1.0

de plantkunde, het plantenrijk betreffend of behandelend; verband houdend met de plantkunde; in bijwoordelijk gebruik: uit het oogpunt van de plantkunde; plantkundig

Algemene voorbeelden


Natuurpark Lelystad is een 400 hectare groot natuurgebied met een geaccidenteerd terrein, fraaie bossen en mooie vergezichten. Doelstelling van het park is het ontwikkelen en instandhouden van een landschappelijk en botanisch interessant gebied.

Meppeler Courant,

Floron organiseert ieder jaar vijf meerdaagse kampen om floristen de gelegenheid te geven om eens over de grenzen van het eigen district heen te kijken. Op zo’n kamp worden kilometerhokken geïnventariseerd in botanisch rijke gebieden en in gebieden, waarvan weinig recente gegevens beschikbaar zijn.

http://www.floron.nl/downloads/FloronJV2000.pdf

Botanisch gezien behoort de druif tot de langedag-planten; planten die veel licht nodig hebben om tot bloei te komen (ongeveer 14 - 16 uur per dag).

http://www.wijnbouw.nl/

Combinatiemogelijkheden


met substantief


 • een botanisch boek
 • een botanisch naslagwerk
 • het Botanisch Instituut
 • botanisch onderzoek
 • botanische bibliotheek

Zo hebben wij onlangs nog kunnen vaststellen dat een collega, om de werking van enkele oliën te beschrijven, de informatie uit een botanisch boek had gehaald en die gewoon had overgeschreven. Hij was jammer genoeg vergeten de werkzame stoffen van deze plant te controleren.

http://www.proximedia.com/local/kruidenhoekje/produkt5.htm

De tekst is verrassend vrolijk en levendig; een omschrijving als "dit zeer aerdich bolghewas" - bulbus perelegans, in de Latijnse tekst - heeft meer de toon van het enthousiaste relaas van een tuinier dan van een botanisch naslagwerk.

NRC,

Geleerden hebben een kleine groene scheut opgekweekt uit een 1.288 jaar oude zaadkorrel van een lotusbloem, vermoedelijk het oudste zaadje dat ooit tot ontkiemen werd gebracht. Plantenfysiologe Jane Shen-Miller van de universiteit van Californië kreeg in 1982 van het Botanisch Instituut in Peking zeven bruine, ovalen zaadjes ter grootte van een knikker. Ze waren afkomstig uit de droge bedding van wat ooit een door boeddhisten aangelegde lotusvijver was geweest.

De Standaard,

In België is er een traditie van botanisch onderzoek van de Centaal-Afrikaanse Flora. Deze traditie vindt zijn oorsprong in ons koloniaal verleden. De Nationale Plantentuin heeft in dit onderzoek steeds een belangrijke rol gespeeld.

http://www.koffiekenner.be/category/koffie-geschiedenis/,

 • de botanische diversiteit
 • de botanische eigenschappen
 • de botanische kenmerken
 • de botanische rijkdom

Deze Nationale Monografie van de biologische diversiteit van België is een ideale gelegenheid om de stand van zaken betreffende de kennis van de botanische diversiteit van ons land op te maken.

http://www.br.fgov.be/BIODIV/BBB/lecture_abstract.html,

Vanwege zijn botanische kenmerken wordt de Ginkgo biloba gerekend tot de coniferen, maar het blad is niet schub- of naaldvormig, wel waaiervormig. Het kleurt in de herfst heldergeel. Later valt het af, wat hem laat behoren tot de groep van bladverliezende coniferen.

De Standaard,

Over de botanische rijkdom van de Zegge geraken onze bezoekers niet uitgepraat. Hun enthousiasme en bewondering wordt hier uitstekend verwoord: "Zeer uitbundig zijn ook de hooilandjes. Koekoeksbloem, wederik, gele lis, ratelaar, wateraardbei, holpijp, moeraswederik, tormentil, veenpluis, stekelbrem, koningsvaren, zonnedauw, klimopklokje en gevlekte orchis bloeien in zulke aantallen dat je bijna zou vergeten dat heel wat van deze planten uiterst zeldzaam zijn en in de Kempen bijna zijn uitgestorven."

http://www.zooantwerpen.be/nl/achtergrond/fs_rol.htm

 • twee botanische hoogleraren
 • de botanische onderzoekers

Hij vertelde dat er op de binnenplaats achter de kerk in een hoek een rare, hem onbekende boom stond. Ik ging kijken en determineerde hem als Cercidiphyllum japonicum (katzuraboom). Om zeker te zijn zond ik een takje naar mijn oude studievriend de bekende botanicus prof. V. Westhoff uit Nijmegen. Na nog een specialist in Antwerpen geraadpleegd te hebben bevestigde hij mijn determinatie. Hij had er zelf in Nederland nog nooit een gezien. Twee andere botanische hoogleraren, van de VU en uit Utrecht, zeiden dat deze vorstgevoelige boom in ons land onbestaanbaar is.

NRC,

De Duitse botanische onderzoekers Alexander von Humboldt en de heer Bonpland waren de eerste wetenschappelijke verzamelaars van Hevea (= tropisch plantengeslacht) in de Upper Orinoco rond 1800.

http://www.condomerie.com/Rubberboom.html

met ander, nevengeschikt adjectief


 • botanische en zoölogische musea
 • botanische en zoölogische tuinen
 • zoölogische en botanische collecties

Een museum dat de flora en fauna tot zijn verzamelgebied rekent, maar het meest wezenlijke kenmerk daarvan, dat léven, als onbeheerbaar element uit zijn programma bant, verzamelt géén planten of dieren, maar kadavers. Ook dan is er nog veel interessants en waardevols te verwerven, behouden, bestuderen en exposeren, maar het kan ook zoals het eigenlijk móet: in plantentuinen en dierentuinen, aquaria en vivaria. Dat zijn de ware botanische en zoölogische musea, mits ze ook aan de andere ICOM-criteria (permanentie; toegankelijkheid; geen winstbejag nastrevend; hun bezoekers naar behoren informerend) voldoen.

NRC,

Botanische en zoölogische tuinen, aquaria en vivaria zijn de enige natuurhistorische instellingen, die exact hetzelfde doen als andere musea: het bijeenbrengen enzovoorts van "materiële getuigenissen" in hun authentieke staat.

NRC,

De eerste grote zoölogische en botanische collecties van Japan werden tussen 1824 en 1834 bijeengebracht door de Duitser Philipp Franz von Siebold [...]. Von Siebold doceerde medicijnen aan Japanse studenten, en legde zo vele contacten. Hij wist op die manier natuurhistorisch materiaal uit heel Japan te verzamelen.

http://www.natuurinformatie.nl/nnm.dossiers/natuurdatabase.nl/i001303.html

Vaste verbindingen


botanische naam


 1. formele naam voor een plantkundig organisme, bestaande uit een, twee of drie delen, die een uniek etiket biedt dat over de hele wereld gebruikt wordt

  Semagram


  Een botanische naam…

  is een naam

  • [Samenstelling] bestaat uit een, twee of drie delen
  • [Functie] biedt een uniek etiket dat over de hele wereld gebruikt wordt
  • [Betrokkene] wordt vastgelegd door de International Code of Botanical Nomenclature (ICBN)
  • [Object betroffen] wordt gegeven aan plantkundige organismen, zoals planten, algen en schimmels

  De eveneens lipbloemige Tijm geurt echter prettig en aromatisch. De botanische naam van Tijm, Thymus, verwijst daar ook naar: die is herleidbaar tot het Griekse woord 'thymon' dat 'geur' betekent of 'geur geproduceerd door verbranding'. Dat laatste voert terug naar oeroude rituelen om de plant te gebruiken in reukoffers.

  http://www.plantaardigheden.nl/plant/beschr/wel/tijm.htm

  De Schefflera wordt oorspronkelijk ook wel 'umbrella-tree' (parapluboom) genoemd. De botanische naam is Schefflera Arboricola. De Schefflera behoort tot de familie van de Araliaceae. De Schefflera is vernoemd naar de 19-eeuwse botanist, J.C. Scheffler, afkomstig uit Danzig, Duitsland.

  http://www.kwekerij-mostert.nl/homeframe.htm

botanische nomenclatuur


 1. formele naamgeving voor plantkundige organismen

  Semagram


  Botanische nomenclatuur…

  is een naamgeving

  • [Betrokkene] wordt vastgelegd door de International Code of Botanical Nomenclature (ICBN)

   De botanische nomenclatuur is niet altijd verhelderend; niet alleen H. rosa-sinensis komt uit China, maar ook de Syrische hibiscus, die zijn naam kreeg door een oponthoud in Syrië alvorens Europa te bereiken op een of ander tijdstip vóór het jaar 1596, waarin zij voor het eerst werd beschreven.

   NRC,

  botanische tuin


  1. plantentuin die zich meestal in de directe omgeving van een wetenschappelijk instituut bevindt en oorspronkelijk bedoeld was voor het bestuderen en beschrijven van planten en tegenwoordig toegankelijk is voor alle geïnteresseerden; hortus botanicus; plantentuin

   Synoniem: hortus botanicus

   Synoniem: plantentuin ((vooral) in België)

   Semagram


   Een botanische tuin…

   is een tuin

   • [Functie] was oorspronkelijk bedoeld voor het bestuderen en beschrijven van planten en is tegenwoordig toegankelijk voor alle geïnteresseerden (lering en vermaak)
   • [Plaats] bevindt zich meestal in de directe omgeving van een wetenschappelijk instituut, zoals een faculteit of een museum

    Een paar eeuwen lang was het wetenschappelijk onderzoek aan planten gericht op de morfologie (het bestuderen van de uiterlijke vormen), de anatomie (het bestuderen van de inwendige bouw) en de taxonomie (het indelen van planten in families, geslachten en soorten). In deze beschrijvende vakken speelde de universitaire botanische tuin, de Hortus Botanicus, een grote rol. Hier werden planten uit de gehele wereld en uit alle klimaten voor het onderzoek opgekweekt en verzorgd.

    http://botu07.bio.uu.nl/snp/

    Al meer dan 400 jaar worden in de sfeervolle botanische tuin van de Universiteit Leiden planten uit de hele wereld, maar vooral uit Azië gekweekt en bestudeerd. De verzorging van al die planten, uit verschillende klimaatsgebieden, vraagt veel kennis en inzicht in de diversiteit van de plantenwereld. Een afgewogen collectie is het resultaat daarvan.

    http://www.hortus.leidenuniv.nl

    Botanische tuinen zijn van onschatbare waarde voor het behoud van de biodiversiteit. Bovendien, en dit vooral in Europa, zijn ze vaak gelegen in historische parken en domeinen. Zij dragen bijgevolg zorg voor deze historische sites evenals voor het behoud van talloze cultuurmonumenten waaronder uitgebreide bibliotheken en iconografisch materiaal.

    http://www.br.fgov.be/

    Er zijn zo'n 1.600 botanische tuinen in de wereld. Tezamen bieden ze onderdak aan enkele tienduizenden plantensoorten.

    De Standaard,

   Woordfamilie


   Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


   • macrobotanisch

   botanisch 2.0

   gekweekt, niet in het wild groeiend

   Combinatiemogelijkheden


   met substantief


   • botanische rassen
   • botanische soorten

   Naast de gewone krokussen bestaan er ook botanische soorten. Ze hebben weliswaar kleine bloemen, maar ze bloeien veel vroeger en talrijker. Crocus chrysanthus, met witte, crème, gele of zacht blauwe bloemen en Crocus tomasinianus, in licht tot paarsviolette kleuren, zijn er voorbeelden van. Om er een massaal effect mee te bekomen, plant je 'n honderd stuks per m².

   De Standaard,

   Kwekerscertificaten, afgeleverd door de Dienst tot bescherming van kweekproducten van het Ministerie van Landbouw, beschermen de creatie van nieuwe botanische rassen, met het oog op handelsdoeleinden. Voor wijnstokken, bos-, vrucht- en sierbomen is de termijn 25 jaren, voor andere flora slechts 20. Alleen het teeltmateriaal, dat nodig is om het ras te vermeerderen, is beschermd, niet het resultaat of procédé.

   http://allserv.rug.ac.be/%7Egmartyn/Syllabus.html,

   • botanische roos
   • botanische krokusjes
   • botanische rozen
   • botanische tulpen

   Tegen de flat en in de beplanting rondom heeft, van de voorkomende bomen, populier de overhand. In de struikétage vinden we: kornoelje, hazelaar, kruipwilg, sneeuwbes, vuurdoorn en botanische roos.

   http://www.homepages.hetnet.nl/~ridmrt55/Inlnew.htm

   Tot de allervroegste bloeiers behoren sneeuwklokjes, winterakonietjes, lenteklokjes en botanische krokusjes.

   De Standaard,

   Het uitzonderlijk lange leven van de botanische rozen is te verklaren door hun buitengewone weerstand aan vorst.

   De Standaard,

   Een aantal voorbeelden van bollen of knollen die voor verwildering geschikt zijn: daslook (Allium ursinum) [...], diverse krokussoorten [...], de kievitsbloem (Fritillaria meleagris) [...], diverse narcissen, Puschkinia's, diverse scilla's en botanische tulpen.

   De Standaard,