charlatan


charlatan 1.0

iemand die kennis, deskundigheid of vaardigheden in een beroep voorwendt om daarmee aan de kost te komen

Semagram


Een charlatan…

is een persoon

 • [Activiteit of handeling] oefent een beroep uit zonder daarvoor over de nodige kwalifikaties te beschikken
 • [Gedrag] wendt deskundigheid, kennis of vaardigheden voor waarover hij niet beschikt
 • [Middel] gebruikt handigheidjes of oncontroleerbare pseudowetenschap om zijn gebrek aan kennis te verhullen
 • [Oorzaak, reden of aanleiding] handelt meestal met de bedoeling te bedriegen, maar gelooft soms zelf zijn eigen verhalen
 • [Gebied] is vaak terug te vinden in de geneeskunde en in de kunst

Combinatiemogelijkheden


met adjectief ervoor


 • een medische charlatan
 • een wetenschappelijke charlatan

Hij vermoedt dat het aantal medische charlatans op internet zal toenemen, want mensen willen kennelijk altijd bedrogen worden en dit medium biedt een prima podium.

de Volkskrant,

Woordfamilie


Als deel van een afleiding


 • charlatanerie
 • charlatanisme

Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


 • charlatanpraktijken
 • charlatansite