geboortejaar


geboortejaar 1.0

jaar waarin iemand geboren is; jaar van geboorte

Semagram


Een geboortejaar…

is een jaar

 • [Tijd] is het jaar waarin iemand geboren is

  Hoofdsemagram: jaar


  Algemene voorbeelden


  In 1450, volgens de boeken het geboortejaar van Jeroen Bosch, is 's-Hertogenbosch een belangrijke Bourgondische handelsstad met zo'n 20.000 inwoners.

  http://www.jeroenboschjaar.nl/frameset2.html

  Dit verschijnsel is het gevolg van, enerzijds, de laattijdige toekenning van stemrecht aan de vrouw (1948, een goed jaar, mijn geboortejaar), en anderzijds, van de traditionele opvatting van de rol van de vrouw in onze westerse samenleving.

  http://www.brugouverneur.irisnet.be/NL/gouv_disc.htm,

  Na enig zwijgen begon deze te wijzen op de onmogelijkheid allen die door de epidemie waren weggesleurd een eigen graf te schenken. De goede mijndirectie had echter gemeend dat haar trouwe werkers [...] toch recht hadden op een waardig eerbetoon. De mijn schonk dan ook aan elke vijfentwintig overledenen een prachtige zerk die hun naam zou bevatten, het geboortejaar benevens een korte spreuk tot sterkte.

  Heeresma helemaal, Heere Heeresma,

  Combinatiemogelijkheden


  met telwoord erachter


  • geboortejaar 1929
  • geboortejaar 1967

  Van de vrouwen die in 1980 vijftig jaar oud waren (geboortejaar 1929), heeft slechts één op de vier twee kinderen gekregen.

  http://www.scp.nl/boeken/titels/2000-5/nl/acrobat/Emancipatie.pdf,

  En ze is, wordt, hmm... is het nu 28 of 29? Geboortejaar 1967, net 29.

  De Standaard,

  geboortejaar 1.1

  jaar waarin iets ontstond

  Betekenisbetrekking


  metafoor
  Betrokken betekenissen1.0 : 1.1

  Algemene voorbeelden


  Als geboortejaar van de therapie kan 1978 gelden. Voor die tijd waren er al enkele pioniers.

  http://www.inn.nl/~reincarn/nvrtrenc.html

  Grofweg gesteld komt het erop neer dat vanaf 1955, traditioneel het geboortejaar van rock, Vlaamse rockers meeliepen met hun Britse of Amerikaanse voorbeelden.

  http://www.muziekcentrum.be/staticinformation/tyghem_NL.asp?clr=16

  geboortejaar 2.0

  jaar waarin men herdenkt dat iemands geboorte een bepaald aantal jaren geleden is; gedenkjaar van iemands geboorte

  Semagram


  Een geboortejaar…

  is een jaar; is een periode; is een tijd

  • [Functie] dient om iemand te herdenken en zijn verdiensten te huldigen
  • [Tijd] vindt plaats op een rond aantal jaren na het geboortejaar van iemand
  • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] gaat vaak gepaard met activiteiten of evenementen die iemands verdiensten opnieuw belichten
  • [Betrokkene] heeft doorgaans betrekking op overleden personen die een gedenkwaardige prestatie hebben geleverd

  Hoofdsemagram: jaar


  Combinatiemogelijkheden


  met telwoord ervoor


  • honderdste geboortejaar
  • negentigste geboortejaar
  • 100ste geboortejaar
  • 500ste geboortejaar

  Dordrechts Museum herdenkt 100ste geboortejaar Ouborg. Het Dordrechts museum herdenkt dat de beeldend kunstenaar Piet Ouborg 100 jaar geleden in Dordrecht werd geboren.

  Meppeler Courant,

  Onlangs verscheen de vertaling van zijn roman Autobiografie van Generaal Franco, waarin hij de vroegere Spaanse dictator ter gelegenheid van zijn honderdste geboortejaar (1992) in het literaire pantheon had opgenomen. Vázquez Montalbán, die van zijn communistische gezindheid nooit een geheim heeft gemaakt, deed dat niet zonder kwaadaardigheid. Hij wilde Franco 'doen herleven om hem te doden', schrijft hij in zijn proloog.

  NRC,

  1996 was namelijk Samuel Becketts negentigste geboortejaar en daaraan zou wereldwijd aandacht besteed zijn. Het internationale, mondiale karakter van dat Beckett-jaar [...] weerspiegelt zich volgens de redactie in de twee Engelstalige bijdragen in dit nummer. Verder publiceert dit blad, dat volledig aan de persoon en het werk van Samuel Beckett is gewijd, o.a. een brief van Beckett.

  De Standaard,

  De tentoonstelling valt samen met het 500ste geboortejaar van Blondeel, die een spilfiguur van de Brugse renaissance [...] was.

  De Standaard,