hbo-school


hbo-school 1.0

((vooral) in Nederland)

school voor hoger beroepsonderwijs; school voor hbo

Semagram


Een hbo-school…

is een school; is een instelling; is een organisatie

   Algemene voorbeelden


   Er ligt ruim 2,3 miljard euro aan liquide middelen op de plank van het voortgezet onderwijs, de mbo- en hbo-scholen en de universiteiten.

   de Volkskrant,

   hbo-school 1.1

   ((vooral) in Nederland)

   opleiding aan een hbo-school

   Betekenisbetrekking


   metonymie
   Betrokken betekenissen1.0 : 1.1

   Semagram


   De hbo-school…

   is een opleiding

     Algemene voorbeelden


     In de nieuwe wijze van lesgeven op Havo en VWO wordt er meer rekening gehouden met wat de scholier zèlf aankan [...]. Anderzijds leidt de school leerlingen op voor de 21e eeuw; Havo en VWO-scholieren, die werkelijk wat in hun mars hebben en met veel minder studieproblemen de HBO-school of universiteit kunnen doorlopen.

     Meppeler Courant,