leermeester


leermeester 1.0

iemand die een leerling heeft aangenomen en opleidt in een ambacht, vak of beroep

Semagram


Een leermeester…

is een persoon

 • [Plaats] werkt in een bedrijf, werkplaats, atelier, praktijkruimte, op de werkvloer
 • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] is ervaren op zijn werkterrein
 • [Activiteit of handeling] oefent een ambacht, vak of beroep uit
 • [Belanghebbende of begunstigde] draagt zijn kennis, ervaring en vaardigheden over op een leerling of leerjongen

Algemene voorbeelden


De leerjongen ging vroeger niet naar een technische school, maar bij een ambachtsman om zijn vak te leren [...]. Voor het opdoen van die noodzakelijke kennis, om er later zijn brood mee te verdienen, betaalde hij leergeld aan zijn leermeester.

http://www.mot.be/dutch/proverbs.htm

Op vijfentwintigjarige leeftijd werd hij in de leer gedaan bij een oude goudsmid. Vijf jaar lang, tot de dood van zijn leermeester hield hij het vol.

Het pistool van de rekening, Jan Willem Holsbergen,

Ook kun je modulen uit een andere opleiding kiezen, bijvoorbeeld uit de opleiding Betontimmerkracht. Begeleiding. De leermeester of begeleidend vakman begeleidt je bij de praktijk in het leerbedrijf. Hij leert je de fijne kneepjes van het vak.

http://www.swvbouwopleidingen.nl/

De overlevering van de medische kennis gebeurde van vader op zoon of van leermeester op leerling.

http://users.pandora.be/peter.devilder/faq.htm

Woordfamilie


Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


 • praktijkleermeester

leermeester 2.0

iemand die anderen van wie hij of zij zich door grote bekwaamheid onderscheidt, in een wetenschap, kunst, leer of vaardigheid onderricht

Semagram


Een leermeester…

is een persoon

   Hoofdsemagram: leraar


   Algemene voorbeelden


   In diverse gevallen zijn de ego's van de kunstenaars te groot voor een langdurige relatie met een andere kunstenaar. De verbintenis van Auguste Rodin en Camille Claudel was dieptragisch. Dat geldt ook voor het levensverhaal van Marianne von Werefkin. Zij was de leermeester van Alexej von Jawlensky, die ook dankzij haar financiële steun zich kon ontplooien tot kunstenaar. Toen Von Jawlensky erkenning kreeg voor zijn kunst, verliet hij Marianne voor een andere vrouw.

   http://idenmaker.blogspot.com/

   Om enig perspectief in deze scene te brengen kunnen we weer aan Socrates denken. Hij is rustig en beheerst in zijn dodencel. Zijn vrienden huilen en verliezen hun zelfbeheersing, maar de held zelf niet. Hij stierf zoals je verwacht dat een held zal sterven. In de oudheid was het voor religieuze of filosofische leermeesters tamelijk gebruikelijk om hun leer met een dergelijke dood te bezegelen.

   http://members.lycos.nl/zuidvrouw/

   De mate waarin Chinese vechtkunsten de uitingsvormen op Okinawa beïnvloedden, kan niet precies worden vastgesteld, maar er is zeker sprake van een meetbaar effect. Aan het eind van de 19de en het begin van de 20ste eeuw reisden de leermeesters van Okinawa naar het Chinese vasteland om hun studies voort te zetten.

   http://users.skynet.be/fa046688/Funakoshi/indexn.htm

   Om die professionaliteit te ontwikkelen, maak je graag gebruik van de kennis en ervaring van docenten die de praktijk van de beeldend kunstenaar uit eigen ervaring kennen. Leermeesters die je technische vaardigheden bijbrengen en die je wegwijs maken in de wereld van de kunst.

   http://www.hanze.nl/opleidingen/economie_&_management/default.asp?body=IDV.asp

   In de persoon van professor Garcia vond hij een geniale leermeester, die hem in de vakken natuurkunde, elektriciteit en scheikunde onderrichtte.

   http://users.skynet.be/verganeglorie/

   Combinatiemogelijkheden


   met adjectief ervoor


   • een vrouwelijke leermeester

   Zij is reeds ons zesde lid met een "Dan" graad maar tevens onze eerste vrouwelijke leermeester in België.

   http://honshu-dojo.be/PUBLIC/archive_item.asp?item=4

   Dat de moeder van Socrates vroedvrouw was [...] is [...] velen onbekend. En dat dezelfde Socrates een vrouwelijke leermeester had, Aspasia, die bovendien nog politiek raadgever was voor Pericles, al evenzeer.

   http://www.sociologie.be/tijdschrift/jrg/pdf/TvS2003nr23art2.pdf

   • mijn oude leermeester
   • mijn vroegere leermeester
   • zijn oude leermeester
   • zijn vroegere leermeester

   Onlangs hervond ik een stukje dat in 1946 in dit tijdschrift werd geschreven door mijn vroegere leermeester Frits Zernike (Nobelprijs 1953) waarin hij aandringt op meer aandacht voor het experimentele karakter van ons vak.

   http://www.phys.uu.nl/~nnv/ntvn/Welcome.html

   Hij belicht hoe Levinas zijn denken over het kwaad en de dood ontwikkelde in een boeiende confrontatie met zijn vroegere leermeester Heidegger.

   De Standaard,

   Seward wint de raad in van zijn oude leermeester, de wijze Nederlandse professor Van Helsing. Dankzij de kennis en het inzicht van Van Helsing weten ze welke verschrikkelijke vijand ze moeten bekampen, de meedogenloze vampier Dracula.

   De Standaard,

   leermeester 2.1

   man die anderen van wie hij zich door grote bekwaamheid onderscheidt, in een wetenschap, kunst, leer of vaardigheid onderricht

   Semagram


   Een leermeester…

   is een persoon

     Algemene voorbeelden


     Centraal dient toch te staan dat de opleider de jonge aanstaande collega's een attitude aanleert met respect voor de patiënt [...]. Ik hoop dat de tegenwoordige opleidingen ook bewerkstelligen dat de leerlingen over vijftig jaar nog hun leermeesters en leermeesteressen kunnen eren doordat ze essentiële leermomenten voorgoed in hun herinnering hebben opgeslagen.

     http://medischcontact.artsennet.nl/web/tijdschrift/archief/Tijdschriftartikel/Een-strategische-missie-1.htm

     Al deze therapieën [...] werden beoefend en verstrekt door aanvankelijk psychotherapeutisch georiënteerde hulpverleners [...]. Nadine Scott, Jay Stattman, Al en Diane Pesso, George Downing, de Boysens, Richard Peterson zijn voorbeelden van die, op uitnodiging, overgewaaide leermeesters en leermeesteressen.

     http://www.pesso.nl/artikelen/baardman_if_the_body.htm

     Woordfamilie


     Als deel van een afleiding


     leermeester 2.2

     zaak waaraan men veel kennis en inzicht ontleent

     Betekenisbetrekking


     metafoor
     Betrokken betekenissen2.0 : 2.2

     Algemene voorbeelden


     De ondervinding is in veel gevallen de beste leermeester.

     Meppeler Courant,

     Pijn en angst zijn slechte leermeesters.

     http://users.skynet.be/nwp/misdaad.htm

     leermeester 3.0

     iemand die door zijn vroegere onderricht of voorbeeldige werk op het gebied van een wetenschap, kunst, leer of vaardigheid een sterke invloed of inspirerende werking op anderen uitoefent

     Betekenisbetrekking


     metafoor
     Betrokken betekenissen2.0 : 3.0

     Semagram


     Een leermeester…

     is een persoon

       Algemene voorbeelden


       Ik kan moeiteloos een half dozijn leraren van die school noemen die ik als mijn leermeesters kan beschouwen en die mijn denken – mijn hele manier van zijn – diep hebben beïnvloed.

       http://www.aup.nl/pdf/JaarredesUvA2000.pdf,

       Uit die paar haastige lijntjes blijkt hoezeer van Gogh zijn onmacht heeft gesublimeerd, woekerend met zijn talent waarvan hij wist dat het klein en gebrekkelijk was, waarna hij, die zelf bij wijze van spreken in zijn jonge jaren van de kunstacademie was weggejaagd omdat men hem er niet eens had kunnen leren hoe hij een potlood moest vasthouden, de leermeester werd van alle schildersgeneraties die na hem kwamen.

       Winterlicht. Een vergeetboek, Jeroen Brouwers,

       Wie Wallers knappe debuutfilm bekijkt, denkt geregeld aan Alfred Hitchcock. Toch is Hitchcock voor hem niet de enige leermeester.

       De Standaard,

       Murdochs jongste werk is de meest vormeloze van al haar romans. In haar theoretische geschriften en interviews heeft Murdoch herhaaldelijk gewaarschuwd - vooral onder invloed van haar leermeester Plato - voor de verleiding van de mooie vorm.

       De Standaard,