normaalschool


normaalschool 1.0

((vooral) in België, verouderend)

school voor de opleiding van leerkrachten, in Nederland voor de lagere school, in België voor de kleuterschool, de lagere en de middelbare school
In Nederland werd dit type school sinds de jaren zestig de pedagogische academie en later de pedagogische academie voor basisonderwijs (pabo). In België zijn deze scholen na 1995 opgegaan in grotere hogescholen.

Semagram


Een normaalschool…

is een school

 • [Organisatie of instelling] behoort tot het hoger onderwijs
 • [Functie] is bestemd voor de opleiding van leerkrachten, in Nederland voor de lagere school, in België voor de kleuterschool, de lagere en de middelbare school
 • [Tijd] bestond in Nederland tot in de jaren zestig en in België tot 1995
 • [Product of vrucht] vormt leerkrachten

Algemene voorbeelden


Hi gaf Nederlands en Engels aan de Normaalschool van de Ursulinnen, maar haatte zijn beroep. Hij wou fulltime schrijven, maar kon het zich financieel niet permitteren.

De stenen toren, Jo Claes,

Als uitgangspunt wil cO² daarbij dus zowel aandacht hebben voor de muzische beleving door de deelnemers (jongeren, kinderen en kunstenaars), als voor de actieve omkaderingen die we de leraars aan willen bieden bij hun realisaties tot een muzische attitude bij de jongeren [...]. Ook daarom wil cO² als steunpunt voor de scholen in West-Vlaanderen een muzische attitude mee helpen ontwikkelen. Doelstellingen van cO² [...]. Samenwerking opzetten met alle vormen van hoger onderwijs die gericht zijn op onderwijs en cultuur: normaalschool (kleuter, basis, regentaat), socio-cultureel werk, hoger kunstonderwijs.

http://www.argo.be/cultuur/van_anno.htm

Normaalschool, kweekschool, pedagogische academie, weet ik veel.

http://www.jerreper.nl/feat4.php?deel=8,

Woordfamilie


Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


 • dagnormaalschool
 • kleuternormaalschool
 • rijksnormaalschool

Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


 • normaalschoolbibliotheek
 • normaalschooldocent
 • normaalschoolleraar
 • normaalschoolonderwijs
 • normaalschoolstudent