schooldag


schooldag 1.0

dag waarop les wordt gegeven op school

Semagram


Een schooldag…

is een dag; is een periode; is een tijd

 • [Functie] dient om onderwijs te geven

  Hoofdsemagram: dag


  Algemene voorbeelden


  Voor ziekte tot en met drie opeenvolgende schooldagen volstaat een briefje van de ouders. Dergelijk briefje kan slechts vier keer per schooljaar door de ouders zelf geschreven worden. Vanaf de vijfde keer is een medisch attest vereist.

  http://users.online.be/school.schoonbeek/index2.html

  Combinatiemogelijkheden


  met telwoord ervoor


  • de eerste schooldag
  • mijn eerste schooldag

  De ouders zijn verplicht hun kind te laten inschrijven op de eerste schooldag van de maand volgende op die waarin het kind de leeftijd van 5 jaar bereikt.

  http://www.odaschool.nl/schoolgids.html

  Tegelijkertijd overviel hem een gevoel van hulpeloosheid. Zoiets als op de eerste schooldag. Op het ene moment stond hij nog op de speelplaats, waar ze elke dag voetbalden en waar hij elke hobbel kende en even later bevond hij zich in de volkomen vreemde omgeving, het naar de stof ruikende schoollokaal, niet wetend wat van hem verlangd werd.

  Boter halen, Harry Bouts,

  Ik moest mij op mijn eerste schooldag voorstellen en daarna mochten mijn nieuwe klasgenootjes vragen stellen.

  Het leukste jaar uit de geschiedenis van de mensheid, Ronald Giphart,

  • de laatste schooldag
  • mijn laatste schooldag

  Donderdag 17 juli is onze laatste schooldag.

  http://people.zeelandnet.nl/berenb/nieuwsbrieven.htm,

  schooldag 2.0

  deel van een etmaal waarin men les krijgt op school

  Semagram


  Een schooldag…

  is een dag; is een periode; is een tijd

  • [Functie] dient om onderwijs te geven

   Hoofdsemagram: dag


   Algemene voorbeelden


   We werken in de kleutergroepen vanuit de kring. In de kring begint de schooldag en hier keren de kinderen ook steeds weer terug. Daarnaast wordt gespeeld en gewerkt aan tafels, in de hoeken, in de speelzaal en op het schoolplein.

   http://www.aloysiusschool.nl/,

   Hij stelt dat de trend van een voortdurende taakuitbreiding van de basisschool en van verlenging van schooldagen gekeerd moet worden. De basisschool zou zich moeten richten op de kernvakken, op een veel smaller kennisgebied. De schooldag zou dan kunnen worden verkort. Na schooltijd dragen aparte buitenschoolse centra zorg voor leer- en ontwikkelingsgebieden als kunstzinnige vorming, sport, muziek, [...] en dergelijke.

   http://www.gymnasiumnu.nl/,

   Om de schooldag niet te lang te laten zijn duurt het 6de lesuur 45 minuten.

   http://www.xs4all.nl/~rijnlw/rijnlandsindex.html