solvent


A - solvabel

solvent 1.0

(financiële sector)

in staat aan al zijn financiële verplichtingen te voldoen; solvabel

Combinatiemogelijkheden


met substantief


 • een solvente corporatie
 • een solvente debiteur

Naast het uitgangspunt van onafhankelijkheid kent hoofdelijkheid het uitgangspunt dat onvermogen of onvindbaarheid van een der debiteuren voor risico komt van de wél solvente en vindbare debiteuren. Dit vloeit immers voort uit het recht van de crediteur om elk van de debiteuren al dan niet in een bepaalde aanspreekvolgorde tot nakoming aan te spreken.

http://schoordijk.kub.nl/

met bijwoord


 • minder solvent

Een oplossing zou zijn om met een flinke geldinjectie uit het eigen vermogen de huurprijs betaalbaar maken voor de belangrijkste doelgroep: de mensen met een smalle beurs. De minister heeft deze strategie echter verboden. Het zou rechtsongelijkheid in de hand werken ten opzichte huurders van minder solvente corporaties.

Meppeler Courant,

met werkwoord


 • solvent zijn

De intrest is de vergoeding voor de kredietgever. Krediet berust op vertrouwen. Een bankier die krediet verleent, heeft vertrouwen in een bedrijfsleider en gaat ervan uit dat hij solvent is.

http://www.abb-bvb.be/edu/nl/mod002/tools/e6.htm

Woordfamilie


Als deel van een afleiding


 • solventie

B - oplosmiddel

solvent 1.0

(organische chemie [scheikunde], chemiehandel en chemieindustrie [bedrijfstak])

vloeistof waarin een andere stof oplost; oplosmiddel

Semagram


Een solvent…

is een stof

   Hoofdsemagram: oplosmiddel


   Algemene voorbeelden


   In droogkuis gebeurt de reiniging met oplosmiddelen, ook solventen genoemd. De gebruikte solventen zijn perchloorethyleen en koolwaterstoffen.

   http://www.fbt-online.be/

   Voor een aantal specifieke afvalstoffen (o.a. accu's, koelvloeistoffen, vervuilde solventen, slib van spuitcabines) wordt een specifieke verwerking opgelegd. Bepaalde afvalstoffen [...] moeten regelmatig opgehaald worden door een erkende ophaler.

   http://www2.ovam.be/afval/voertuigen/afgedankte_voertuigen.asp

   Vaste verbindingen


   een organisch solvent


   1. een solvent met een of meer koolstofatomen

    Amerikaanse onderzoekers melden in Science dat ze erin slaagden om van vloeibaar kooldioxide een goed oplosmiddel te maken. Dat zou vluchtige, brandbare en giftige organische solventen kunnen vervangen in een reeks industriële toepassingen.

    De Standaard,

    In de jaren '60 en '70 werd heel wat "waterbesparende technologie" ingezet. Hierbij werd water als solvent vervangen door organische solventen [...]. Intussen is de meeste, zo niet nagenoeg de volledige solventtechnologie vervangen door op water gebaseerde systemen.

    http://viwc.lin.vlaanderen.be/wbpinfo.html

   solvent 1.1

   (organische chemie [scheikunde], chemiehandel en chemieindustrie [bedrijfstak])

   solvent beschouwd als stof

   Combinatiemogelijkheden


   met substantief ervoor


   • een hoeveelheid solvent

   In "solvent"-wegenverven, worden de pigmenten en vulstoffen benat door een drager (hars) die opgelost is in een geschikt solvent. Een bijkomende hoeveelheid solvent of verdunner is nodig om de verf door de spuitkop van het pistool te krijgen en vernevelbaar [...] te maken. De film wordt gevormd door gewone verdamping van de solventen en verdunners.

   http://www.viakan.be/waterverdunbare_wegenverven.htm

   met onbepaald voornaamwoord


   • alle solvent

   Dan blijft gelukkig de reiniging in oplosmiddel, met name de droogkuis, de methode die eigenlijk minder milieubelastend is omdat nagenoeg alle solvent door continu distillatie permanent wordt gezuiverd en gerecupereerd.

   http://www.modenet.be/sections.php?op=viewarticle=72