stadsarchitect


stadsarchitect 1.0

iemand die voor zijn beroep, in opdracht van de gemeente, stedelijke gebouwen ontwerpt of vernieuwt en zich in het algemeen met de ruimtelijke ontwikkeling van de stad bezighoudt

Semagram


Een stadsarchitect…

is een architect; is een persoon

 • [Toepassingsgebied of bereik] ontwerpt gebouwen in de stad

  Algemene voorbeelden


  Het gemeentebestuur heeft te kennen gegeven wel weer een stadsarchitect te willen aanstellen, maar daarbij is geen termijn genoemd.

  NRC,

  De onmisbare rol van de stadsarchitect, als mentale ontwerper van de stad.

  De Standaard,

  Combinatiemogelijkheden


  met voorzetselgroep


  • stadsarchitect van Gent
  • stadsarchitect van Haarlem
  • stadsarchitect van Rotterdam

  Jacobus Johannes Pieter Oud, stadsarchitect van Rotterdam en medeoprichter van De Stijl, beschreef in 1918 de rol die Frank Lloyd Wright met diens ideeën voor de 'vernietiging van het blok' speelde.

  http://users.compaqnet.be/architectuur20/overzicht.htm,

  In 1818 werd Roelandt benoemd tot stadsarchitect van Gent.

  http://www.vlaamseopera.be/ned/building.asp?subchapter=1

  Dit opvallend vernuftige staaltje van ingenieurskunst is uitgevoerd door Thijs Asselbergs (1956), van 1990 tot november vorig jaar stadsarchitect van Haarlem.

  NRC,

  in voorzetselgroep


  • tot stadsarchitect benoemd

  Van de vele voorstellen en plannen die werden ingediend kwam echter niets terecht. Tot in 1827 toen de Parijzenaar Pierre Bourla, die op 11 september 1819 tot Antwerps stadsarchitect was benoemd, uiteindelijk toch de opdracht kreeg tot het ontwerpen van een nieuwe schouwburg.

  http://www.vlaamseopera.be/ned/building.asp?subchapter=1

  Woordfamilie


  Als deel van een afleiding


  • stadsarchitecte