toppredator


toppredator 1.0

(specialistisch, biologie [fauna])

predator die aan de top van een voedselketen staat; predator die door geen enkel ander dier wordt gegeten

Semagram


Een toppredator…

is een dier

   Algemene voorbeelden


   Dat juist de otter zo zwaar te kampen heeft met vervuiling heeft te maken met het feit dat de otter een toppredator is. Hij staat aan het hoofd van de voedselketen en krijgt via zijn prooidieren veel gifstoffen uiteindelijk binnen.

   http://www.terugkeer.nl/dutch/main_d.htm

   De otter is als toppredator gebaat bij een groot en het liefst aaneengesloten jacht- en leefgebied. Kleine organismen hebben dus veel minder tot geen last van versnippering van het leefgebied, echter voor de otter vormt dit wel degelijk een probleem.

   http://www.terugkeer.nl/dutch/main_d.htm