vinvis


vinvis 1.0

groot, in zee levend zoogdier dat min of meer de gedaante heeft van een zeer grote vis, met naar verhouding zeer kleine ogen, boven op de kop een dubbel spuitgat dat bij ademhaling waterdamp opspuit en met een kleine maar opvallende rugvin

Semagram


Een vinvis…

is een walvis; is een zoogdier; is een dier

 • [Afmeting] is, afhankelijk van de soort, ongeveer tussen de 10 en 30 m lang
 • [Geluid] zingt als bultrug; maakt een zingend geluid
 • [Kleur] heeft meestal een donkergrijze kleur, soms met een lichtere buik
 • [Vorm] heeft de vorm van een heel grote, gestroomlijnde vis
 • [Bouw] is gewerveld
 • [Deel] heeft een relatief grote kop met een dubbel spuitgat daarop, een kleine rugvin die ver richting de staart staat en die daardoor opvalt; heeft huidplooien die lopen van de navel tot de kin
 • [Voortplanting] brengt de jongen levend ter wereld
 • [Woongebied] komt voor in alle oceanen
 • [Leeftijd] wordt, afhankelijk van de soort, 45 tot 110 jaar oud; wordt als jong soms kalf genoemd
 • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] is een van de grootste zoogdieren op aarde
 • [Gedrag] is een vleeseter; is een filtervoeder; maakt bij de meeste soorten jaarlijkse trektochten van wel 3200 km van de voortplantingsgronden rond de evenaar in de winter naar de voedselgronden in de poolwateren in de zomer
 • [Verscheidenheid] komt voor in verschillende soorten, zoals de bultrug, de blauwe vinvis, de gewone vinvis, de noordse vinvis, de dwergvinvis, de antarctische dwergvinvis, de brydewalvis, de edens vinvis en de in 2003 ontdekte omurawalvis

RijkAnimalia; Dieren
StamChordata; Chordadieren
KlasseMammalia; Zoogdieren
OrdeCetacea; Walvissen
FamilieBalaenopteridae; Vinvissen

Algemene voorbeelden


Volgens de Noren zitten in de Atlantische Oceaan in het hoge noorden meer dan 100.000 dwergvinvissen. Ze zien niet in dat hun 31 vissers die een walvislicentie hebben, veel schade kunnen aanrichten. Elke visser mag deze zomer 14 vinvissen vangen.

De Standaard,

Op 1 november is op het strand van Raversijde een jonge vinvis aangespoeld en gestorven. Het zeezoogdier was 12,82 meter lang en woog tien ton. Het was een gewone vinvis.

http://www.bop.vgc.be/tijdschriften/kits/971115/vinvis.html,

Bultrug. Deze vinvis kromt zijn rug voor hij duikt. Vandaar de naam bultrug.

http://archive.greenpeace.nl/ams/walvissoorten2.shtml,

Combinatiemogelijkheden


met ander, nevengeschikt substantief


 • vinvissen, walvissen en potvissen
 • zeehonden, dolfijnen, vinvissen en baardwalvissen

Hoe zat dat met de vinvissen, walvissen en potvissen, veroordeeld tot verdwalen en loeien op de hoogzee? In de krant stond dat ze zich vergissen door het brommen en snerpen van de boorplatforms in de zee bij Shetland.

Acacialaan, Koen Peeters,

Denk even aan al die vinvissen, walvissen en potvissen, veroordeeld tot reizen (niemand weet waarom), hoe ze verdwalen en loeien op de hoogzee.

De Noorse vinvis, Koen Peeters,

Dan volgen de vissen en ook de niet-vissen: zeehonden, dolfijnen, vinvissen en baardwalvissen.

Vertezucht, Jef Aerts,

Vaste verbindingen


blauwe vinvis


 1. grootste zoogdier op aarde dat in zee leeft en min of meer de gedaante heeft van een vis met een dubbel spuitgat dat bij ademhaling waterdamp opspuit en een kleine rugvin

  Semagram


  Een blauwe vinvis…

  is een vinvis; is een dier

  • [Afmeting] kan 33 meter lang zijn
  • [Kleur] is meestal grijs van kleur en soms blauwachtig of lichtblauw
  • [Vorm] heeft de vorm van een heel grote vis met een groot maar slank lichaam
  • [Deel] heeft een kleine rugvin en een spuitgat op de kop en baleinen in zijn bek
  • [Plaats] leeft in zee (Indische en Grote Oceaan)
  • [Leeftijd] kan 80 tot 100 jaar oud worden
  • [Gewicht] kan tot 170 ton wegen, heeft een tong met het gewicht van een olifant (2 ton) en een hart van 500 kilo
  • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] is het grootste zoogdier op aarde
  • [Beweging] duikt en zwemt waarbij snelheden van 40 tot 50 kilometer per uur gehaald kunnen worden
  • [Gedrag] voedt zich, ondanks zijn grootte, met plankton tot wel 4000 kilo per dag dat in een duik door de baleinen uit het water gefilterd wordt; leeft in groepjes van twee of drie dieren of alleen; veroorzaakt bij het uitademen door het spuitgat een tot negen meter hoge waterkolom
  • [Onderscheid of tegenstelling] is groter dan de gewone vinvis en de noordse vinvis

  Wetenschappelijke naam: Balaenoptera musculus

  Naar schatting driekwart van alle baleinwalvissen ter wereld zwemt de meeste tijd in de wateren rondom Antarctica. Daaronder bevinden zich de laatste 450 blauwe vinvissen ter wereld en enkele duizenden van andere bedreigde soorten.

  NRC,

  Het grootste zoogdier, de blauwe vinvis, brengt zijn leven door in zee.

  http://www.kinderenwebhotel.be/WO_natuur/zoogdieren.htm

  Hij zal met het zeiljacht moeten gaan, omdat het om blauwe vinvissen gaat en die zijn zo schuw dat ze het geluid van een motor van kilometers afstand kunnen horen.

  Westenwind, Simone Duwel,

gewone vinvis


 1. op de blauwe vinvis na grootste zoogdier dat in zee leeft met min of meer de gedaante heeft van een zeer grote vis, lijkend op de noordse vinvis

  Semagram


  Een gewone vinvis…

  is een vinvis; is een dier

  • [Afmeting] kan een lengte tot 27 meter bereiken
  • [Kleur] heeft een witte vlek rechts op zijn kop
  • [Vorm] heeft de vorm van een heel grote vis
  • [Waarneembaarheid] is op 26 augustus 2004 op het Nederlandse strand bij Noordwijk te bewonderen geweest, omdat toen een dode vinvis aanspoelde
  • [Deel] heeft een kleine maar opvallende rugvin en een spuitgat op de kop en baleinen in zijn bek
  • [Woongebied] komt in alle wereldzeeën voor
  • [Leeftijd] wordt maximaal 100 jaar oud
  • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] is het op een na (op de blauwe vinvis na) grootste zoogdier ter aarde
  • [Beweging] zwemt en duikt, waarbij de staartvin niet boven het water uitkomt
  • [Gedrag] voedt zich met plankton, vis en inktvis dat, terwijl het dier zich op zijn rechterzij draait, door baleinen uit het water gefilterd wordt; veroorzaakt bij het uitademen door het spuitgat een tot vijf meter hoge waterkolom
  • [Gelijkenis] lijkt op de noordse vinvis
  • [Onderscheid of tegenstelling] is iets kleiner dan de blauwe vinvis en iets groter dan de noordse vinvis en heeft een kleinere rugvin in vergelijking met de noordse vinvis

  Wetenschappelijke naam: Balaenoptera physalus

  De gewone vinvis is een baardwalvis. Er wordt geschat dat er nog zo'n 5.000 gewone vinvissen zijn.

  http://www.bop.vgc.be/tijdschriften/kits/971115/vinvis.html,

  Gewone vinvis. De grootste walvis na de blauwe vinvis. Opvallend: rechteronderkaak is wit, de linker zwart. Trekt van de poolzee naar de evenaar. Kan afstanden tot 20.000 km afleggen. Ruim 20 meter lang en gemiddeld 40.000 kg zwaar. Wordt maximaal 100 jaar oud.

  http://archive.greenpeace.nl/ams/walvissoorten2.shtml,

  In de krant staat dat de situatie geenszins alarmerend is. Dat het geen Noorse maar slechts een gewone vinvis was, dat het dier al twee dagen dood was en dat het al lang niet meer gegeten had.

  Acacialaan, Koen Peeters,

noordse vinvis


 1. Vormvariant: Noorse vinvis

  groot, in zee levend zoogdier dat min of meer de gedaante heeft van een zeer grote vis en dat erg lijkt op de gewone vinvis, maar dan iets kleiner is en een langere rugvin heeft

  Semagram


  Een noordse vinvis…

  is een vinvis; is een dier

  • [Afmeting] is tussen de 12 en 16 meter lang
  • [Kleur] heeft een donkergrijze kleur
  • [Vorm] heeft de vorm van een heel grote vis
  • [Deel] heeft een spuitgat op de kop, baleinen in zijn bek en een rugvin die groter is dan bij sommige andere vinvissen
  • [Woongebied] leeft in alle oceanen, in open zee en diepzee, maar komt minder voor in tropische gebieden
  • [Leeftijd] wordt 65 tot 70 jaar oud
  • [Gewicht] weegt tussen de twintig tot vijfentwintig ton
  • [Beweging] duikt tot 300 meter zonder dat de staart boven het water uitkomt en zwemt waarbij snelheden tot 55 kilometer per uur worden gehaald
  • [Gedrag] voedt zich op zijn zij met plankton en schaaldieren, vissen en inktvissen; leeft in kleine groepjes, meestal vrouwtjes met hun jongen, of alleen
  • [Gelijkenis] lijkt op de gewone vinvis
  • [Onderscheid of tegenstelling] is kleiner dan de blauwe vinvis en de gewone vinvis en heeft een langere rugvin

  Wetenschappelijke naam: Balaenoptera borealis

  Noordse vinvis. Net iets kleiner dan de gewone vinvis. Leeft in kleine groepen van 3 tot 5 dieren. Soms ook alleen. Gemiddeld 15 meter lang, 13.000 kg zwaar en tot 70 jaar oud.

  http://archive.greenpeace.nl/ams/walvissoorten2.shtml,

  Behalve de potvis komen ook de dwergpotvis, de beloega, de bultrug en de butskop wel eens terecht in de Noordzee. Soms stranden ze op de Nederlandse kust. De dwergpotvis overkwam dit voor het laatst in de jaren twintig bij Noordwijk [...]. Een zeldzame bezoeker is de Noordse vinvis.

  http://www.greenpeace.nl/campaigns/intro?campaign_id=4567=1,

  Buiten op de winderige dijk zagen we volk samentroepen op het strand. Er lag een Noorse vinvis, bijna twaalf meter lang, die zich die nacht op de golfbreker had gegooid.

  Acacialaan, Koen Peeters,

Woordfamilie


Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen