visvergunning


visvergunning 1.0

vergunning voor beroepsvissers om op een bepaalde plaats te mogen vissen

Semagram


Een visvergunning…

is een vergunning

 • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] heeft soms te maken met (internationale) politiek, vanwege visquota en handelsbelangen (ook tussen landen)
 • [Activiteit of handeling] wordt aangeschaft
 • [Transactie] kost geld
 • [Belanghebbende of begunstigde] wordt afgesloten tussen een beroepsvisser of vissersbedrijf en een overheid
 • [Legitimiteit] geeft toestemming om op een bepaalde plek te mogen vissen, meestal op een bepaald stuk zee

Algemene voorbeelden


Rabat heeft daarom voorgesteld de voor Spanje en Portugal beschikbare quota met 30 tot 65 procent te verlagen, afhankelijk van de vissoort. Bovendien wil de Marokkaanse regering de prijs voor de af te geven visvergunningen flink omhoog schroeven. Op dit moment betaalt Brussel ongeveer 200 miljoen per jaar voor het recht om te mogen vissen in de Marokkaanse wateren.

NRC,

De aanpassing was nodig omdat steeds meer sportvissers met grote sleepnetten in zee gingen. Dit bemoeilijkte volgens minister Pinxten de bescherming van de visbestanden in de Belgische kustwateren en leidde tot concurrentievervalsing tegenover de beroepsvisserij met spanningen tussen de beroeps- en de sportvisserij. Het besluit bepaalt dat Belgische vaartuigen tot acht meter die over geen visvergunning beschikken voortaan nog enkel mogen uitgerust zijn om te vissen op garnaal.

De Standaard,

visvergunning 2.0

vergunning voor sportvissers; vispas

Semagram


Een visvergunning…

is een vergunning

 • [Activiteit of handeling] wordt aangeschaft en meegenomen naar een visstek, omdat deze op aanvraag bij controle getoond moet kunnen worden
 • [Transactie] kan in een postkantoor of via een hengelsportvereniging tegen betaling worden aangeschaft
 • [Belanghebbende of begunstigde] wordt afgesloten tussen een sportvisser en een overheidsinstantie
 • [Legitimiteit] geeft toestemming om op een bepaalde plaats te vissen
 • [Voorstellingswijze] heet in Nederland vispas en wordt in België visverlof genoemd

Algemene voorbeelden


Voor een visvergunning kunnen de sportvissers terecht bij ruim 1000 hengelsportverenigingen in Nederland.

Meppeler Courant,

Als je gaat vissen heb je over het algemeen een vergunning nodig. Alleen voor het vissen op zee is een vergunning niet verplicht, maar op andere plekken riskeer je hoge boetes als je zonder de juiste visvergunning gaat vissen.

http://www.sportvisblog.nl/algemeen/welke-vergunning-heb-ik-nodig/

Dus sta ik in postkantoor en station achter een rode streep, die ik niet over mag, om de persoonlijke levenssfeer van de klanten vóór me geen geweld aan te doen [...]. Maar ik ben helemaal niet nieuwsgierig naar wat er aan dat loket gebeurt. Tien postzegels van tachtig, een pakketje voor Den Briel, aankoop van een visvergunning, afhalen van girobetaalkaarten, legitimatie vergeten, een retour Zaltbommel met 60-plus korting.

NRC,

De winde, kopvoorn en serpeling hebben een grote betekenis voor de sportvisserij in de beken. Via voorwaarden en bepalingen op de visvergunningen worden ze beschermd.

http://www.drentsefederatie.nl/

Combinatiemogelijkheden


in voorzetselgroep


 • het controleren van visvergunningen

Maar het toezien op speedbootjes, jetski's, kano's en zeilboten op meren en plassen en het controleren van visvergunningen was een niet nader omschreven taak voor deze "hoogspecialistische en dure dienst", zoals Pruis hem omschrijft.

NRC,