visverlof


visverlof 1.0

((vooral) in België)

visvergunning voor sportvissers

Semagram


Een visverlof…

is een vergunning

 • [Activiteit of handeling] wordt aangeschaft en meegenomen naar een visstek, omdat deze op aanvraag bij controle getoond moet kunnen worden
 • [Transactie] kan in een postkantoor of via een hengelsportvereniging tegen betaling worden aangeschaft
 • [Belanghebbende of begunstigde] wordt afgesloten tussen een sportvisser en een overheidsinstantie
 • [Legitimiteit] geeft toestemming om op een bepaalde plaats te vissen
 • [Voorbeeld of specimen] kan soms onderverdeeld worden in verschillende soorten, bijvoorbeeld in een jeugdvisverlof, een gewoon visverlof of een groot visverlof
 • [Voorstellingswijze] heet in Nederland vispas (soms gespeld als VISpas)

Algemene voorbeelden


Waarom wil men ons doen geloven dat de Kleine Nete en de Aa weer gezond zijn? Er zitten weer vissen in, ja, maar vele daarvan worden erin gezet om de sportvissers toch iets te bieden voor hun duurbetaald visverlof.

De Standaard,

Wil je als visser aan de slag in de openbare wateren van het Vlaamse Gewest dan moet je in het bezit zijn van een vergunning, een visverlof.

http://www.natuurenbos.be/visverlof

Een visverlof is te koop in elk postkantoor.

http://www.brugge.be/

De visverloven voor sportvissers geven toegang tot de visvangst in interne wateren, met uitzondering van vijvers, visvijvers, reservoirs, grachten of kanalen, wanneer de doorstroming van het water naar de openbare waterlopen op natuurlijke wijze onderbroken wordt, d.w.z. wanneer de vissen zich niet meer tussen de openbare waterlopen en de interne wateren kunnen verplaatsen.

http://www.bpost.be/site/nl/residential/partners-services/fishing/

Combinatiemogelijkheden


als object bij een werkwoord


 • een visverlof aanschaffen
 • een visverlof controleren
 • een visverlof tonen

Wanneer het om toeristen gaat, leggen we hen uit wat ze moeten doen om een visverlof aan te schaffen. Maar soms vallen wij op recidivisten die heel goed weten dat ze een vergunning moeten hebben of die in paaigebieden vissen.

http://www.fedpol.be/old_site/rw/revue/141/141_04.htm

We controleren het visverlof, de maat van de gevangen vis, enz.

http://www.fedpol.be/old_site/rw/revue/141/141_04.htm

Het visverlof is strikt persoonlijk en dient bij iedere vraag getoond aan het viswater.

http://www.delustigelijnvissers.yucom.be/inhoud.htm

met adjectief ervoor


 • een geldig visverlof
 • een stedelijk visverlof

Wie wil vissen in de openbare wateren, moet in het bezit zijn van een geldig visverlof. De visverloven zijn telkens geldig voor het jaar waarin zij zijn afgeleverd.

http://www.hengeleninbelgie.be/index.php?page=41

Om te mogen vissen in de Brugse stadsvijver is enkel een stedelijk visverlof vereist. Het stedelijk visverlof dient jaarlijks hernieuwd en is voor 5 euro te koop in het administratieve bureau van Sint-Andries (zie onder de rubriek Gemeenteafdeling).

http://www.brugge.be/

Vaste verbindingen


gewoon visverlof


 1. visverlof waarmee vanaf de waterkant met maximaal twee hengels gevist mag worden

  Semagram


  Een gewoon visverlof…

  is een visverlof

  • [Plaats] verleent toestemming om vanaf een oever of verankerde steiger en dergelijke te vissen
  • [Ongewone of afwijkende eigenschap of hoedanigheid] geeft geen toestemming om 's nachts te vissen
  • [Activiteit of handeling] wordt aangeschaft en meegenomen naar een visstek, omdat deze op aanvraag bij controle getoond moet kunnen worden
  • [Transactie] kan in een postkantoor of via een hengelsportvereniging tegen betaling (in 2015 voor 11,16) worden aangeschaft
  • [Belanghebbende of begunstigde] wordt afgesloten tussen een sportvisser en een overheidsinstantie
  • [Instrument] staat toe om met een of twee hengels te vissen
  • [Legitimiteit] geeft toestemming om op een bepaalde plaats in België vanaf de oever te vissen

  Iemand met een gewoon visverlof mag enkel vanaf de oever vissen met maximaal 2 hengels.

  https://www.n-va.be/persbericht/vissen-wordt-steeds-populairder,

  Wanneer u tijdens de paaiperiode overdag hengelt op een bevaarbare waterloop waar hengelen is toegestaan volstaat een gewoon visverlof. Als u echter tijdens de nacht wenst te hengelen, dan dient u een groot visverlof aan te kopen. En uiteraard dient de gevangen vis tijdens de paaiperiode en 's nachts steeds onmiddellijk en voorzichtig teruggeplaatst te worden.

  https://visserijcommissiewvl.wordpress.com/veelgestelde-vragen/

groot visverlof


 1. visverlof waarmee niet alleen vanaf de waterkant, maar ook wadend of vanaf een boot gevist mag worden

  Semagram


  Een groot visverlof…

  is een visverlof

  • [Plaats] verleent toestemming om behalve vanaf een oever of verankerde steiger ook wadend of vanaf een boot te vissen
  • [Ongewone of afwijkende eigenschap of hoedanigheid] verleent ook toestemming om 's nachts te vissen
  • [Activiteit of handeling] wordt aangeschaft en meegenomen naar een visstek, omdat deze op aanvraag bij controle getoond moet kunnen worden
  • [Transactie] kan in een postkantoor of via een hengelsportvereniging tegen betaling (in 2015 voor 45,86) worden aangeschaft
  • [Belanghebbende of begunstigde] wordt afgesloten tussen een sportvisser en een overheidsinstantie
  • [Legitimiteit] geeft toestemming om op een bepaalde plaats in België te vissen

  Het aantal uitgereikte visverloven is in de periode 2009-2014 gestegen met ruim 10 procent tot 67 554. [...] Ook het aantal "grote visverloven" steeg in dezelfde periode aanzienlijk, nl. van 8 078 tot 12 083. Iemand die een groot visverlof bezit, mag met 1 of 2 hengels vissen "tijdens de nacht, wadend of vanop een bootje."

  https://www.n-va.be/persbericht/vissen-wordt-steeds-populairder,

  Wanneer u tijdens de paaiperiode overdag hengelt op een bevaarbare waterloop waar hengelen is toegestaan volstaat een gewoon visverlof. Als u echter tijdens de nacht wenst te hengelen, dan dient u een groot visverlof aan te kopen. En uiteraard dient de gevangen vis tijdens de paaiperiode en 's nachts steeds onmiddellijk en voorzichtig teruggeplaatst te worden.

  https://visserijcommissiewvl.wordpress.com/veelgestelde-vragen/

Woordfamilie


Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


 • jeugdvisverlof