zeespiegeldaling


zeespiegeldaling 1.0

het afnemen in hoogte van de zeespiegel; verlaging van het zeeniveau

Semagram


Een zeespiegeldaling…

is een daling; is een gebeurtenis

 • [Object betroffen] heeft betrekking op de zeespiegel

  Hoofdsemagram: daling


  Algemene voorbeelden


  Zorgen smeltende ijskappen alleen maar voor een zeespiegelstijging? Nee, beweren glaciologen van de Harvard universiteit. Als het Antarctische ijs smelt, dan zorgt dit voor een zeespiegeldaling.

  http://www.scientias.nl/smelting-van-antarctisch-ijs-zorgt-voor-grootschalige-zeespiegeldaling/20011,

  Ecuador heeft een volstrekt andere geologische setting, aan de rand van een subductiezone wordt het land zeer snel opgetild, zo dat aan de kust een zeespiegeldaling optreedt, goed zichtbaar aan de opgetilde oude stranden ("raised beaches"). Regionaal is de zeespiegeldaling ook zichtbaar in recente satellietwaarnemingen.

  http://climategate.nl/2009/03/01/de-zeespiegeldaling-van-ecuador/,

  Wél wisselen periodes van ongeveer 9,3 jaar zeespiegelstijging af met periodes van ongeveer 9,3 jaar geringere zeespiegeldaling, met als netto resultaat wel een stijging.

  http://www.vliz.be/vmdcdata/faq/question.php?qid=814,