zondaar


zondaar 1.0

iemand die, naar de opvatting van een bepaald geloof of een bepaalde religie, een zonde begaat of begaan heeft, zich zondig gedraagt of gedragen heeft

Semagram


Een zondaar…

is een persoon

 • [Overtuiging of levensbeschouwing] is meestal een aanhanger van een bepaalde religie of een bepaald geloof
 • [Activiteit of handeling] begaat een zonde of heeft een zonde begaan; gedraagt zich zondig
 • [Gedrag] gedraagt zich zondig

  Algemene voorbeelden


  Geen wonder dat hij de mensen zo enorm aansprak; Hij leek in staat om zelfs de miserabelste zondaar het gevoel te geven dat hij dicht bij God was.

  Het licht van vroeger dagen, Arthur C. Clarke & Stephen Baxter,

  Laat de zondaar zich realiseren dat hij niet kan rusten op zijn goede werken.

  http://www.jongerenavonden.nl/lezingen/beveltotgeloof.doc

  De christen die zijn aandacht richt op dat ene gebod van het evangelie, verlangt in de eerste plaats vurig om te weten wat de inhoud is van het geloof dat in de tekst bedoeld wordt. In de tweede plaats wil hij weten welke machtiging een zondaar heeft om zo in Christus te geloven.

  http://www.jongerenavonden.nl/lezingen/beveltotgeloof.doc

  Loochenen wees alleen maar op verstoktheid in het kwaad dat omwille van het zieleheil van de zondaren zelf (man of vrouw, maar in de praktijk vooral vrouw) gebroken moest worden.

  NRC,

  Combinatiemogelijkheden


  met adjectief ervoor


  • een berouwvolle zondaar
  • een boetvaardige zondaar

  Men sprak de naam van Massimo, de berouwvolle zondaar, de boeteling, met eerbied uit.

  De hemelvaart van Massimo en Lui oog, Oek de Jong,

  Gegroet, prikkeldraad, een boetvaardig zondaar smeekt om vergiffenis, geen versterving schrikt hem af, geen penitentie weegt hem te zwaar, hij zal zijn dagen in onbaatzuchtig dienstbetoon slijten en de blijde boodschap op zon- en feestdagen belijden.

  Wellustig knallen de kampernoelies, Marc Mommaerts,

  • een arme zondaar

  De geestelijke had naar boven gekeken en gezegd dat de arme zondaar eeuwig verder zou leven, en dat had hij beaamd, met zijn blik naar het noorden.

  De vrouwenoppasser, Peter de Zwaan,

  met adjectivisch voltooid deelwoord


  • een bekeerde zondaar
  • een verloren zondaar
  • een verstokte zondaar

  Volgens criminoloog Van Dijk wordt door christenen vaak "de bekeerde zondaar interessanter gevonden dan het slachtoffer".

  NRC,

  Als de Vaders Inquisiteurs bezig waren, de ketters nagels uit te trekken en beenderen te breken, schreiden ze zilte tranen en smeekten ze hun slachtoffers, het koppige verzet toch op te geven en hun zielen te redden door bekentenis en bekering; terwijl ze uit pure liefde de ongelovigen op de brandstapel de vuurdood deden ondergaan, vervolgden ze hen nog met hun eigen uitgesnikt verdriet om de verloren zondaar.

  De dronken kanarie, Jan Gerhard Toonder,

  Kerstmis [...]. In de middag, als de schemering viel, mochten de kaarsjes aan. We kregen priklimonade en pelden pinda's op een krant. En dan las mijn vader een verhaal voor. Soldaten van beide partijen kwamen uit de loopgraven om gezamenlijk Stille nacht, heilige nacht te zingen. Verstokte zondaars kwamen tot inkeer. Kinderen keerden terug bij hun ouders, ouders bij hun kinderen.

  De man op de Middenweg, Koos van Zomeren,

  met infinitief met te


  • een zondaar te vergeven

  'Als je de zonde niet kunt vergeven,' had de stem gezegd, 'probeer dan tenminste de zondaar te vergeven.'

  Crisis four, Andy McNab,

  met ander, nevengeschikt substantief


  • een zondaar en een zondares

  Zo zal men abortus nooit goedpraten (zie bijvoorbeeld de verklaring van de Belgische bisschoppen naar aanleiding van abortus in 1973), maar in de pastorale praktijk zal men barmhartigheid betonen ten aanzien van de berouwvolle "zondaar of zondares".

  http://users.chello.be/sf15013/28.htm,

  • heiligen en zondaars
  • tollenaars en zondaars

  Dat vloeit voort uit de 'heilige teksten' van de monotheïstische openbaringsgodsdiensten waarin onderscheid wordt gemaakt tussen heiligen en zondaars, tussen gelovigen en ongelovigen, tussen eigen volk en vreemdelingen, tussen mannen en vrouwen.

  Pleidooi voor individualisme, Dirk Verhofstadt,

  De Farizeeën en hun schriftgeleerden zeiden morrend tegen zijn leerlingen: 'Waarom eet en drinkt u met tollenaars en zondaars?' Maar Jezus antwoordde: 'Gezonde mensen hebben geen dokter nodig, maar wie ziek is wel; ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar om zondaars aan te sporen een nieuw leven te beginnen.'

  http://www.bijbel.net/wb/?j=Lucas%205,27-39

  Woordfamilie


  Als deel van een afleiding


  Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


  • zondaarsgebed
  • zondaarsgedachte
  • zondaarshart

  zondaar 2.0

  iemand die iets doet of gedaan heeft dat niet geoorloofd is; iemand die een voorschrift heeft overtreden

  Betekenisbetrekking


  generalisering
  Betrokken betekenissen1.0 : 2.0

  Semagram


  Een zondaar…

  is een persoon

  • [Activiteit of handeling] doet iets ongeoorloofds of overtreedt een voorschrift

   Algemene voorbeelden


   Een flitspaal kost grofweg een ton [...]. Uit de activiteiten van de paal blijkt overigens dat de modale overtreder zichzelf op deze kaarsrechte lange weg naar het Asser centrum nog heel aardig in bedwang weet te houden: de gemiddelde snelheid van de zondaars lag op 62 kilometer per uur.

   Nieuwsblad van het Noorden,

   De intelligente schoen komt uit de koker van de Canadees Furlong. Een capsule met een detector van 90 gram wordt aan beide schoenen vastgemaakt. De detectoren staan met elkaar in verbinding en registreren onmiddellijk ieder verlies van contact met de ondergrond. Na iedere overtreding volgt een signaal. Bij meerdere signalen wordt de zondaar uitgesloten [...]. De snelwandelcommissie buigt zich in februari over de schoen.

   Drentse Courant,

   We zijn met zijn allen gek op onze vrijheid. Alles moet kunnen en niets moet moeten [...]. We verkondigen zelf de libertijnse vrijheden of laten dat door anderen doen. Is er een illustere vrouw of man die deze libertijnse vrijheden in het geniep of in het verborgene heeft beoefend, dan gaan pas de poppen aan het dansen. De pulpbladen die eerst in het lang en breed die vrijheden open en bloot uit de doeken hebben gedaan, verliezen alle remmen en zetten de zondaar onverbiddelijk in zijn blootje.

   De Standaard,

   Combinatiemogelijkheden


   met adjectief ervoor


   • de grootste zondaar
   • een grote zondaar

   Pogingen om tot een vergelijk te komen rond de onderhandelingstafel liepen spaak. Niet mevrouw De Galan maar vele anderen dragen de schuld van een nieuwe verdeeldheid. De grote zondaars zijn te vinden in sommige onderwijsmilieus en bij enkele gespecialiseerde artsen.

   De Standaard,

   Niet op tijd op een persconferentie is toch al gauw een dollartje of vijftig, op te laat komen voor de lunch staat dezelfde straf. In de wandelgangen worden in de voorlopige balans Bergkamp en Numan genoemd als grootste zondaars.

   Meppeler Courant,

   Woordfamilie


   Als deel van een afleiding


   Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


   • belastingzondaar
   • coronazondaar
   • dopingzondaar
   • eurozondaar
   • klimaatzondaar
   • verkeerszondaar