beoordelaar


beoordelaar 1.0

iemand die iemand of iets beoordeelt, bijvoorbeeld op resultaat, kwaliteit, waarde of een ander relevant criterium

Semagram


Een beoordelaar…

is een persoon

 • [Activiteit of handeling] beoordeelt
 • [Middel] gebruikt vaak een bepaald middel of een bepaalde methode om iemand of iets te beoordelen

  Algemene voorbeelden


  Het principe van de éénmalige evaluatie stelt elke beoordelaar voor een groot vraagstuk omdat hij maar een momentopname kan maken terwijl de schade een evolutief gegeven is.

  http://home.pi.be/~eb918787/econ-arbong-wn.pdf

  Bij de afname van de proeven wordt niet meer op afzonderlijke dimensies gescoord, zoals planning, communicatie e.d.: er wordt per proef een totaalbeoordeling gegeven over het functioneren van de kandidaat op een puntenschaal. Er wordt gebruik gemaakt van gestructureerde handleidingen die beoordelaars in staat stellen eenvoudig te scoren op de vereiste kenmerken. Een gemiddelde beoordelingscore is gemakkelijker dan het vaak moeilijk tot stand gekomen compromis van de assessoren.

  http://www.katho.be/Opleidingen/psychodiagnostiek.pdf,

  De beoordeling van de wilsbekwaamheid dient primair gericht te zijn op het besluitvormingsvermogen en niet op de uitkomst van die beslissing. Hierbij dienen de waarden en normen van de patiënt centraal te staan en niet die van de beoordelaar.

  http://www.johannes-wier.nl/,

  Combinatiemogelijkheden


  met adjectief ervoor


  • een extern beoordelaar
  • een onafhankelijk beoordelaar
  • een professioneel beoordelaar
  • een externe beoordelaar
  • een onafhankelijke beoordelaar
  • een professionele beoordelaar

  Aan een externe beoordelaar, een psychiater verbonden aan de RIAGG, was gevraagd zich een oordeel te vormen over het therapieresultaat door het afnemen van posttherapeutische interviews.

  http://www.reincarnatietherapie.nl/documents/stemmenhoorders.html

  Een goed uitgevoerd assessment kan wel een paar duizend gulden per kandidaat kosten. Voorwaarden zijn professionele acteurs, minimaal twee onafhankelijke beoordelaars, een goed script wat functierelevant gedrag oproept en onafhankelijke en relevante beoordelingscategorieën.

  http://www.assessmentservice.nl/

  De financiële middelen voor arbeidsreïntegratie zijn beperkt. Ook in deze sector dient schaarste op rechtvaardige wijze verdeeld te worden. Hiernaast speelt mee dat professionele beoordelaars en ondersteuners tegenwoordig afgerekend worden per dossier, aantal ondersteuningsminuten en per geboekt resultaat.

  http://www.human.nl/,

  Woordfamilie


  Als deel van een afleiding


  • beoordelaarster

  Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


  • kredietbeoordelaar
  • planbeoordelaar