breuk


breuk 1.0

het breken van iets, waarbij de samenhang geheel of slechts gedeeltelijk verbroken wordt; het breken

Semagram


Een breuk…

is een gebeurtenis

 • [Oorzaak] kan veroorzaakt worden door geweld van buitenaf, bijvoorbeeld een slag, door zwakte van het materiaal, door omgevingsomstandigheden, bijvoorbeeld temperatuurverschillen
 • [Gevolg of resultaat] is het verbreken van de samenhang van iets, bijvoorbeeld een voorwerp; leidt tot een barst, scheur of gat

  Algemene voorbeelden


  Draadglas behoort, in tegenstelling tot glas zonder draad, wel tot de veiligheidsglassoorten omdat bij breuk de stukken door het draadnet bijeen worden gehouden.

  http://www.glas.nl/

  De meeste geneesmiddelen moesten echter worden bezorgd bij klanten over de gehele wereld. Daartoe was een afdeling ingericht waar de bestelde geneesmiddelen in manden van verschillende afmetingen werden verpakt. Houtwol zorgde voor bescherming tegen breuk en het geheel werd afgedekt met een stuk jute dat met touw door de jute aan de rand van de mand werd vastgestikt.

  Meppeler Courant,

  Springmateriaal dat van de kar genomen wordt dient op dezelfde manier terug op de kar gelegd worden. Springbalken op de buitenpiste mogen niet op de grond blijven liggen. Bij breuk brengt men de uitbater hiervan op de hoogte en dient het gebroken materiaal vervangen of vergoed te worden.

  http://www.artevelderuiters.be/huisregelement.htm

  Voorzover bekend was alles aan boord normaal op het ogenblik van de kabelbreuk. De problemen kunnen niet de oorzaak van die breuk zijn, denken de ingenieurs.

  De Standaard,

  Breuk treedt op bij oppakken en verplaatsen van goederen, wat bij vervoer van goederen in containers of op auto's van huis tot huis niet gebeurt.

  NRC,

  Een LED-lampje is dus praktisch onverslijtbaar. De voeding bestaat uit twee penlite batterijen van 1,5 Volt, ruim genoeg voor een fietsseizoen veilige verlichting. Stroomdraden met kans op breuk en corrosie ontbreken.

  http://www.halfords.nl/

  Deze chamotte (reeds gebakken kleideeltjes) is nodig om het werkstuk te beschermen tegen breuk bij de temperatuurschokken die bij de Rakutechniek optreden - was het maar waar dat het altijd lukte, want vooral grote open vormen als schalen zijn berucht om de breuk! - . De laatste tijd wordt er ook met andere kleisamenstellingen gewerkt, een uitgebreid verslag vindt U onder Kleibereiding.

  http://www.alchemist.nl/indexnederlands.html

  Woordfamilie


  Als deel van een afleiding


  • breukje

  Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


  • achillespeesbreuk
  • aderbreuk
  • aortabreuk
  • bandbreuk
  • dijkbreuk
  • draadbreuk
  • glasbreuk
  • hartaderbreuk
  • hartbreuk
  • kabelbreuk
  • kettingbreuk
  • klepbreuk
  • leidingbreuk
  • lijnbreuk
  • machinebreuk
  • mastbreuk
  • materiaalbreuk
  • metaalbreuk
  • railbreuk
  • ruitbreuk
  • schaalbreuk
  • scharnierbreuk
  • schipbreuk
  • slagaderbreuk
  • spoorbreuk
  • steenbreuk
  • stuurbreuk
  • takbreuk
  • tandbreuk
  • tuigbreuk
  • wielbreuk
  • wolkbreuk

  Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


  • breukbestendig
  • breukgevaar
  • breukgevoelig
  • breukgleuf
  • breukgrens
  • breuklijn
  • breukplaats
  • breukrand
  • breukrisico
  • breukspanning
  • breukspleet
  • breuksteen
  • breuksterkte
  • breukstreep
  • breukstuk
  • breukvast
  • breukvlak
  • breukvrij
  • breukweerstand

  breuk 2.0

  zichtbare scheiding of opening in of op een gebroken voorwerp; barst; gat; spleet; scheur

  Semagram


  Een breuk…

  is een opening

  • [Vorm] is een barst, scheur, gat, bres of spleet
  • [Waarneembaarheid] is de zichtbare scheiding die ontstaat na een breuk
  • [Oorzaak] ontstaat na het breken

   Algemene voorbeelden


   Fotografeer eerst, alvorens in te grijpen, de staat van de breuk in de vitrine, en geef dit document aan de restaurateur: hij kan er in de toekomst informatie uit halen.

   http://www.kikirpa.be/www2/Site_irpa/Nl/VM/Verre/VMVerres.htm,

   De olie kwam een week geleden door de breuk in een pijpleiding terecht in de Belaja, in de soevereine republiek Basjkortistan.

   De Standaard,

   Bij een wat langdurige proefvaart ontdekte men talrijke scheuren en breuken in het geraamte, waar door het schip tot half december in reparatie moest.

   http://users.skynet.be/verganeglorie/

   Woordfamilie


   Als deel van een afleiding


   • breukje

   breuk 2.1

   afbeelding

   Bron: USGS
   (Publiek domein)

   (geologie)

   onderbreking van de samenhang van gesteenten; scheur in de aardkorst waarlangs veelal een gebied is opgeheven of juist is weggezakt
   Zowel in toepassing op onderbrekingen zonder verplaatsing der delen langs het breukvlak als op onderbrekingen met verplaatsing, verschuiving van lagen.

   Betekenisbetrekking


   specialisering
   Betrokken betekenissen2.0 : 2.1

   Semagram


   Een breuk…

   is een scheur

   • [Oorzaak] ontstaat op de plaats waarlangs twee gesteentemassa's ten opzichte van elkaar verschoven zijn
   • [Plaats] is een scheur in gesteente; is een scheur in de aardkorst
   • [Richting] gaat vaak gepaard met afschuivingen, zijschuivingen en overschuivingen of opschuivingen van aardlagen
   • [Gevolg of resultaat] is een plaats waar aardbevingen vaak voorkomen

   Algemene voorbeelden


   Bij te grote spanningen tijdens de opheffingen of dalingen ontstaan breuken: horizontale lagen lopen niet door maar een gedeelte is verplaatst ten opzichte van de andere lagen. Bij breuken komen zowel opschuivingen als afschuivingen voor.

   http://users.telenet.be/geowisvlio/Aardrijkskunde/lithologie.htm

   Zo bewezen seismologen dus dat platen uit elkaar gingen in het midden van de oceaan; men kan immers aan de breuken afleiden in welke richting ze bewegen.

   http://www.geol.student.kuleuven.ac.be/geos/studie/ue.doc,

   Langs de door deze breuken gevormde randen van het plateau is op grootschalige wijze sprake van afschuivingen (dit is een door de zwaartekracht gestuurde vorm van massabeweging waarbij de interne cohesie van het bodemmateriaal intact blijft).

   http://www.kennislink.nl/web/show?id=107354=content=811=107333

   Woordfamilie


   Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


   • Peelbreuk
   • Peelrandbreuk

   Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


   • breukactiviteit
   • breuklijn
   • breukvorming
   • breukzone

   breuk 2.2

   (materiaalkunde [techniek])

   (Met betrekking tot metalen en mineralen)
   oppervlak waarlangs een mineraal of een stuk metaal gebroken is

   Betekenisbetrekking


   metonymie
   Betrokken betekenissen1.0 : 2.2

   Semagram


   Een breuk…

   is een oppervlak

   • [Vorm] kan schilferig, schelpachtig, glasachtig, korrelig, craqueléachtig zijn

    Algemene voorbeelden


    Arabische gom: is lichtgeel tot geelbruin. De breuk van de brokken gom is craqueléachtig.

    http://www.hlenssen.nl/bindmiddelen.htm,

    breuk 3.0

    (geneeskunde [medische discipline])

    verbreking van de samenhang van een bot; botbreuk

    Semagram


    Een breuk…

    is een aandoening

      Algemene voorbeelden


      Hij ligt in het ziekenhuis met een paar breuken. Hij was van zijn stelling gevallen.

      http://www.studiant.be/mopjes/detail.asp?lachen=3603

      Bij een gezonde jonge volwassene is een breuk na ongeveer 3 tot 6 weken weer zonder gips belastbaar, afhankelijk van de plaats van de breuk.

      http://www.vvsport.be/blessures/blessure/achillespees.htm

      Een gedetailleerd radiografisch onderzoek van de halswervels helpt om beenderige letsels, zoals breuken en ontwrichtingen, uit te sluiten.

      http://www.vzw-whiplash.net/index.htm

      Vaste verbindingen


      dwarse breuk


      1. botbreuk waarbij het bot in een rechte lijn dwars doormidden is gebroken

       Synoniem: dwarse botbreuk

       Als het bot in een rechte lijn dwars doormidden is gebroken, spreekt men van een 'dwarse breuk'. Deze vorm komt het meeste voor.

       http://www.vsmschussler.nl/klacht-botbreuk

      eenvoudige breuk


      1. botbreuk met weinig of geen schade aan het omringende zachte weefsel; breuk waarbij het bot de huid niet doorboort; gesloten breuk

       Synoniem: eenvoudige botbreuk; gesloten botbreuk; gesloten breuk

       De behandeling van zo'n breuk hangt af van de ernst ervan en in hoeverre een of meer stukjes zijn verschoven. De behandeling kan dan ook variëren van alleen een gipsverband (bij eenvoudige breuken) tot een operatie (bij gecompliceerde breuken).

       http://www.czmedicinfo.nl/%7Bf53e3059-d139-4815-8abb-31de26d9e0af%7D_listbox/d_ls0226.xml/

      enkelvoudige breuk


      1. breuk waarbij het bot maar op een plaats gebroken is

       Synoniem: enkelvoudige botbreuk

       Bij een enkelvoudige breuk is er slechts een breuk in het bot. Bij een meervoudige breuk zijn er meerdere breuken in 1 bot.

       http://www.leerwiki.nl/Article/navigation/search?q=%22enkelvoudige+breuk%22&yt0=Zoek

      gecompliceerde breuk


      1. botbreuk waarbij ook het zachte weefsel dat het bot omhult is beschadigd; open breuk

       Synoniem: gecompliceerde botbreuk; open botbreuk; open breuk

       De behandeling kan dan ook variëren van alleen een gipsverband (bij eenvoudige breuken) tot een operatie (bij gecompliceerde breuken).

       http://www.czmedicinfo.nl/%7Bf53e3059-d139-4815-8abb-31de26d9e0af%7D_listbox/d_ls0226.xml/

      gesloten breuk


      1. botbreuk waarbij de huid intact is gebleven; eenvoudige breuk

       Synoniem: eenvoudige botbreuk; eenvoudige breuk; gesloten botbreuk

       Eenvoudige breuk: een breuk waarbij het gebroken bot niet door de huid steekt (ook wel gesloten breuk genoemd).

       http://www.menselijk-lichaam.com/eerste-hulp-ehbo/hoe-kun-je-een-breuk-herkennen

      meervoudige breuk


      1. botbreuk waarbij het bot op meer plaatsen gebroken is of waarbij het bot verbrijzeld is

       Synoniem: meervoudige botbreuk

       Een meervoudige breuk is een complete fractuur die het bot in meerdere stukken breekt.

       http://www.gezondheidsnet.nl/bewegen/videos/163/botbreuken-1

      open breuk


      1. breuk waarbij het bot niet langer volledig omgeven is door de omliggende weke weefsels, zoals als spieren, vet en huid, waardoor het bot aan de buitenwereld blootstaat en het gevaar voor infectie groot is; botbreuk waarbij de huid niet intact is gebleven

       Synoniem: gecompliceerde botbreuk; gecompliceerde breuk; open botbreuk

       Deze poes "Punky" kwam uit Almere. Het dier was de vorige avond onder de auto gekomen en had zijn scheenbeen gebroken. Het was een open breuk. Dat betekent dat de botstukken in contact geweest zijn met de buitenwereld en meestal dus ook vies en geïnfecteerd zijn.

       http://dierenkliniek-de-toren.nl/Dagboek_van_een_dierenarts/November/november.html

      schuine breuk


      1. botbreuk waarbij het bot schuin doormidden is gebroken

       Synoniem: schuine botbreuk

       Als het bot in een rechte lijn dwars doormidden is gebroken, spreekt men van een 'dwarse breuk'. Deze vorm komt het meeste voor. Een vorm die hier veel op lijkt is de 'schuine breuk'. Het bot is dan gebroken langs een diagonale rechte lijn, schuin door het midden van het bot.

       http://www.purelijfkracht.nl/botbreuk

      spontane breuk


      1. botbreuk die niet het gevolg is van een val of van geweld van buitenaf, maar die spontaan optreedt als gevolg van zwakte van het bot, bijvoorbeeld bij botontkalking

       Synoniem: spontane botbreuk

       Indien het bot zwakker wordt kan een spontane breuk optreden.

       http://www.orthopedie.nl/content/botziekten/fibreuze-dysplasie.asp

      Woordfamilie


      Als deel van een afleiding


      • breukje

      Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


      • armbreuk
      • beenbreuk
      • beenderbreuk
      • bekkenbreuk
      • botbreuk
      • bovenbeenbreuk
      • dijbeenbreuk
      • dijbreuk
      • duimbreuk
      • elleboogbreuk
      • enkelbreuk
      • handbeenbreuk
      • handbreuk
      • heupbreuk
      • jukbeenbreuk
      • kaakbreuk
      • kniebreuk
      • kuitbeenbreuk
      • nekbreuk
      • neusbeenbreuk
      • neusbreuk
      • onderbeenbreuk
      • oogkasbreuk
      • pinkbreuk
      • polsbreuk
      • pootbreuk
      • ribbreuk
      • schedelbreuk
      • scheenbeenbreuk
      • sleutelbeenbreuk
      • spiraalbreuk
      • teenbreuk
      • vermoeidheidsbreuk
      • vermoeiingsbreuk
      • vingerbreuk
      • vleugelbreuk
      • voetbreuk
      • wervelbreuk

      breuk 4.0

      (geneeskunde [medische discipline])

      uitstulping van een inwendig orgaan of van weefsel uit de lichaamsholte waarin het besloten lag, bijvoorbeeld een liesbreuk of navelbreuk; hernia

      Semagram


      Een breuk…

      is een aandoening

      • [Oorzaak] kan aangeboren zijn; kan ontstaat als gevolg van zwakte van de buikwand, bijvoorbeeld door tillen, persen, vaak hoesten of overgewicht; kan ontstaan als gevolg van overbelasting van de wervelkolom
      • [Behandeling of bewerking] kan operatief behandeld worden
      • [Symptoom] is vaak te herkennen aan een uitstulping, bijvoorbeeld in de lies of buik; kan in het geval van een hernia van een tussenwervelschijf pijn en functieverlies veroorzaken
      • [Voorbeeld of specimen] is bijvoorbeeld een nekhernia, rughernia, liesbreuk, navelbreuk, middenrifbreuk of littekenbreuk

      Algemene voorbeelden


      Een arts kan aan de uiterlijke kenmerken vaststellen of er sprake is van een mediale dan wel een laterale liesbreuk. Klachten en verschijnselen. Een bobbel in de lies- of buikstreek, bij sommige mensen alleen zichtbaar bij staan en persen. In sommige gevallen kan de breuk zowel links als rechts voorkomen.

      https://www.medlook.nl/do/DetailDiseaseInit?pk=1006370805789

      De meest voorkomende breuken zijn navel- en buikwand- en liesbreuken. Ook bij een stoma is er sprake van een breuk.

      http://www.hulpmiddeleninformatiecentrum.nl/content/hulpmiddelen/hulpmiddel_details/breukbanden.html/URL,

      Vaste verbindingen


      beklemde breuk


      1. breuk waarbij het uitstulpende deel bekneld is in de breukzak en niet terug kan

       Het kan ook gebeuren dat de ingewanden klem komen te zitten in de breuk. Dan spreken we van een beklemde breuk.

       http://www.gezondheidsnet.nl/diagnosehulp/info.php3?ziekten=.350.&modus=2

      zich een breuk lachen


      1. zeer hard lachen

       Het blad: "Dat zou verklaren waarom Tanja de afgelopen tijd wat kilootjes extra lijkt mee te zeulen. Niemand kan ontkennen dat haar gebruinde gezicht en haar derrière voller lijken dan een paar maanden geleden." Het zal je maar gezegd worden! De vader van het kind is volgens het blad de 12 jaar jongere minnaar ('broekie' Charlie) die Tanja heeft opgeduikeld op haar musicalwerk. Wat zou Tanja doen als ze dit over haarzelf leest in de Party? Zich een breuk lachen om zoveel onzin?

       ANP,

      zich een breuk tillen


      1. heel zware lasten tillen; een te zware last tillen

       Of hij een steekwagentje nodig heeft?, vraagt de verkoper aan de Nederlandse klant. "Nou graag, anders til ik me een breuk," lacht de grijzende veertiger uit de omgeving van Den Haag.

       http://pyrohangout.cjb.net/,

      Woordfamilie


      Als deel van een afleiding


      • breukje

      Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


      • buikwandbreuk
      • darmbreuk
      • hartbreuk
      • liesbreuk
      • littekenbreuk
      • maagbreuk
      • middenrifbreuk
      • navelbreuk
      • waterbreuk

      Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


      • breukband
      • breukzak

      breuk 5.0

      het verbreken van betrekkingen tussen personen die door banden van liefde, vriendschap, eensgezindheid enz. verenigd waren; scheiding of relatiebreuk
      Bij uitbreiding ook met betrekking tot partijen, denkbeelden enz.

      Betekenisbetrekking


      metafoor
      Betrokken betekenissen1.0 : 5.0

      Semagram


      Een breuk…

      is een gebeurtenis

        Algemene voorbeelden


        Een op de drie huwelijken eindigt tegenwoordig in een scheiding. Een aanzienlijk deel van deze gescheidenen begeeft zich, na het verwerken van de breuk, weer op vrijersvoeten en verstoort zo de 'relatiemarkt'. Want de gescheiden, oudere man zoekt vaak een jonge vrouw om een tweede jeugd en dito gezin mee te beginnen, terwijl zijn gescheiden eega nauwelijks een jongere man vindt die een relatie met haar wil.

        NRC,

        Combinatiemogelijkheden


        als object bij een werkwoord


        • de breuk herstellen
        • de breuk lijmen

        Je hebt me een keer over de Molukkers verteld, dat het kind de breuk met de ouders moet herstellen, want dat het anders een leven vol rampspoed tegemoet gaat.

        Morgenster, Jaap Scholten,

        Om de breuk met de bevolking te lijmen, willen Joachim Coens, Carl Decaluwé, Pieter De Crem en Mia De Schamphelaere een nieuwe regering.

        De Standaard,

        met adjectief ervoor


        • een definitieve breuk
        • een radicale breuk met het verleden

        'Wanneer kwam de definitieve breuk?' Ze antwoordde niet direct. Ze stak een verse sigaret op en inhaleerde diep. 'Ik heb Freddy de laatste dagen steeds gemeden,' zei ze door een wolk van rook. 'Ik ontmoette hem weer toevallig 's middags hier in Utrecht in een bar. Dat was eergisteren. Ik heb toen gewoon gezegd dat het uit was tussen ons, dat ik nu met Jan ging en dat hij niet meer terug behoefde te komen.'

        De Cock en de dode harlekijn, Appie Baantjer,

        Het gezin heeft duidelijk een moderniseringsproces ondergaan, dat zich uit in de rolverdeling tussen man en vrouw en in de denkbeelden die ouders koesteren over de opvoeding. Er is echter geen radicale breuk met het verleden opgetreden en van een grootscheepse ontwrichting van het gezin als gevolg van de snelle sociale veranderingen lijkt geen sprake.

        http://www.scp.nl/boeken/cahiers/cah143/nl/persbericht.htm,

        met voorzetselgroep


        Voorzetsel: binnen

        • een breuk binnen

        De breuk binnen de regering die zich dagenlang leek te zullen voltrekken, is dus afgewend.

        De Standaard,

        Voorzetsel: in

        • een breuk in

        De Mexicaanse kranten interpreteerden het nieuws over de arrestatie van Raúl Salinas gisteren vrijwel unaniem als een ongehoorde breuk in de betrekkingen tussen Carlos Salinas en de huidige president, Ernesto Zedillo.

        NRC,

        Voorzetsel: met

        • een breuk met

        Zijn berouw en verdriet om de breuk met zijn vrouw zijn naar het schijnt oprecht.

        Na de siësta, Paul Koeck,

        Ik wou afrekenen met mijn breuk met het katholicisme.

        De Standaard,

        Voorzetsel: tussen

        • een breuk tussen

        De aanvaarding van dit document waarin de oude vrijheden, teruggaande op het Magna Carta (1215), werden verdedigd tegen het koninklijke prerogatief, leidde tot een volledige breuk tussen koning en parlement.

        http://allserv.rug.ac.be/~frvandun/Texts/Rechtsfilosofie/RFgent-0.htm,

        in voorzetselgroep


        • het komt tot een breuk
        • iets leidt tot een breuk

        Binnen Centro Galego, de Galicische vereniging die er gevestigd is, kwam het tot een breuk tussen de voorzitter en de raad van bestuur aan de ene kant en de artistieke ploeg aan de andere kant.

        http://www.muziekpublique.be/html/About/AboutUs_press_n.html,

        De energiecrisis die op de oorlog volgde, resultaat van strafmaatregelen van de OPEC in de vorm van prijsverhogingen en boycots, leidde tot een breuk tussen Amerikanen en Europeanen.

        NRC,

        Woordfamilie


        Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


        • bankbreuk
        • burenbreuk
        • coalitiebreuk
        • computervredebreuk
        • contractbreuk
        • echtbreuk
        • eedbreuk
        • generatiebreuk
        • gezinsbreuk
        • huisvredebreuk
        • huwelijksbreuk
        • kerkbreuk
        • liefdesbreuk
        • loyaliteitsbreuk
        • merkbreuk
        • octrooibreuk
        • onderhandelingsbreuk
        • opdrachtbreuk
        • partnerbreuk
        • patentbreuk
        • rechtsbreuk
        • relatiebreuk
        • verbondsbreuk
        • verdragsbreuk
        • vertrouwensbreuk
        • vredebreuk

        Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


        • breukmoment
        • breukpunt

        breuk 6.0

        onderbreking in of afbreking van de continuïteit van iets

        Betekenisbetrekking


        metafoor
        Betrokken betekenissen2.0 : 6.0

        Algemene voorbeelden


        Enige reserve is ook gepast met betrekking tot Scheffers gedachte dat het 'proces van staatsvorming' in Nederland nauwelijks breuken kende. Dat is een idyllische progressief-liberale voorstelling die zoekt naar continuïteit, en geleidelijke 'processen' ziet waar anderen toeval constateren.

        NRC,

        Combinatiemogelijkheden


        met adjectief ervoor


        • een structurele breuk
        • een visuele breuk

        Naarmate de afwikkeling vordert, storen de zijsprongen van de auteur naar personages uit het eerste deel van de roman in toenemende mate. Zij blijken niet geschikt als klankbord voor het proces. De structurele breuk in de roman tast ook de continuïteit van het relaas aan.

        De Standaard,

        Tegenstanders van het tankergevaarte vrezen een visuele breuk tussen de historische stad en het water van het IJ, zelfs zó rigoureus, dat in het uitzicht vanaf de binnenstad het schitterende Scheepvaartmuseum gedeeltelijk achter het Science Centre zal verdwijnen.

        NRC,

        met voorzetselgroep


        Voorzetsel: in

        • een breuk in de continuïteit

        De specifieke aandacht gaat naar de kwaliteit van het leven van de patiënt. Dit vormt de aanzet tot de integrale kankerbehandeling. Het loskoppelen van de terminale fase uit dit geheel zou een onherstelbare breuk betekenen in de continuïteit van de zorgverlening.

        http://www.pienternet.be/projecten/middelheim/diensten.html#oncologie

        In elk geval maken de nieuwste technologieën het grootouders steeds moeilijker te communiceren met hun kleinkinderen - niet als gevolg van een verschil in kennis of belangstelling, maar doordat de moderne middelen van kennisoverdracht en hersenstimulering voor de meeste grootouders volstrekt terra incognita zijn. Hier lijkt wèl een breuk in de continuïteit te zijn.

        NRC,

        Woordfamilie


        Als deel van een afleiding


        • breukje

        Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


        • carrièrebreuk
        • cultuurbreuk
        • loopbaanbreuk
        • pensioenbreuk
        • ritmebreuk
        • sfeerbreuk
        • stijlbreuk
        • taboebreuk
        • trendbreuk

        breuk 7.0

        het doorbreken van een barrière in figuurlijke zin

        Combinatiemogelijkheden


        met voorzetselgroep


        Voorzetsel: in

        • een breuk in de geluidsmuur

        Een vliegtuig gleed voorbij. Een slag. Een breuk in de geluidsmuur.

        Leven op het lemmet, Renee Van Hekken,

        breuk 8.0

        verandering van de jongensstem in de mannenstem bij het begin van de puberteit; stembreuk

        Algemene voorbeelden


        Ondanks het relatief kleine strottenhoofd en de korte stemplooien van de castraat is er in dit voorbeeld ook een registerovergang, een breuk in zijn stem te constateren, zoals men die ook in de kinderstem kan vinden.

        http://www.let.uu.nl/voice/History/CollegeReinders/Inleiding.html,

        Woordfamilie


        Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


        • stembreuk

        breuk 9.0

        afbeelding

        Bron: Acdx, R. S. Shaw
        (Publiek domein)

        (wiskunde)

        getal dat een gedeelte van een eenheid voorstelt en bestaat uit een teller en een noemer

        Semagram


        Een breuk…

        is een getal

        • [Deel] bestaat uit een teller die het aantal delen van de gebroken eenheid telt en een noemer of deler die het aantal delen noemt waarin de eenheid is verdeeld; heeft in de weergave een horizontale of schuine breukstreep of een deelteken
        • [Functie] noemt een gedeelte van een eenheid, bijvoorbeeld een tiende, twee derden

         Algemene voorbeelden


         Naast gehele en decimale getallen hebben we ook te maken met breuken. Een breuk bestaat uit twee getallen gescheiden door een breukstreep. Het getal boven de breukstreep noemen we de teller. Het getal onder de breukstreep noemen we de noemer.

         http://www.calvijn-oudehoven.nl/index.php?cat=wiskunde=rekenen=reke0002,

         'Rek'nen,' riep meester Norbert, 'hij zal wel rek'nen. Als hij uit mijn handen komt dan rek'nt 'ij gelijk een caissièreken. 's Morgens de tafels van vermenigvuldiging'n. 's Middags de breuk'n. Hij zal rek'nen met zijn ogen toe [...]'. Ik werd een kei in breuken.

         Marcel, Erwin Mortier,

         De schuine deelstreep of Duitse komma wordt gebruikt in breuken, of in samengestelde eenheden in de betekenis "per", keuzemogelijkheden bvb. schrappen wat niet past: man/vrouw en in enkele afkortingen bvb. km/h, en/of, c/o.

         http://www.sebas.be/puntpunt/schuin.htm

         Als u toch breuken in woorden schrijft, worden teller en noemer los geschreven: drie vierde, twee derde.

         http://www.ppintaal.nl/getallen_schrijven.htm#_Toc335472889

         Combinaties van een geheel getal en een breuk krijgen het voegwoord "en": drie en twee derde.

         http://www.ppintaal.nl/getallen_schrijven.htm#_Toc335472889

         Vaste verbindingen


         decimale breuk


         1. breuk die het getal 10 of een macht daarvan tot noemer heeft en die doorgaans niet geschreven wordt met een breukstreep, maar met een decimaalteken (komma), bv. 5/10 = 0,5
          In tegenstelling tot gewone breuk.

          Synoniem: tiendelige breuk

          Ook wordt met behulp van cirkelsectoren het verband gelegd tussen gewone breuken en decimale breuken.

          http://www.google.nl/search?q=cache:EzP_UmmlZ54J:www.wiskundesoftware.nl/breuken.htm+cirkelsectoren+site:.nl=nl=lang_nl

         echte breuk


         1. breuk waarin de teller kleiner is dan de noemer, bijvoorbeeld 2/3

          Echte breuken zijn breuken waarvan de teller kleiner is dan de noemer. 2/3 is een echte breuk, maar 4/2 is géén echte breuk.

          http://members.chello.nl/f.waanders1/rekenkunde_2.htm

         eenvoudige breuk


         1. breuk waarin de teller en noemer gehele getallen zijn

          Synoniem: enkelvoudige breuk

          Neem Sonia L. uit Moskou, geboren in 1950, klein van stuk, vanaf haar achtste jaar gevolgd, munt niet uit op school, is ook niet bijzonder gemotiveerd voor het schoolwerk, maar hielp al op vierjarige leeftijd haar oudere broertje met sommen als 27 – 14 ('eerst 10 eraf, over 17, dan nog 4 eraf, 13') en ontwikkelde toen ze 4,5 jaar was een eigen inzicht in eenvoudige breuken.

          http://www.fi.uu.nl/nl/indexpublicaties.html,

         enkelvoudige breuk


         1. breuk waarin de teller en noemer gehele getallen zijn

          Synoniem: eenvoudige breuk

          Schrijf als enkelvoudige breuk, dat wil zeggen zonder breuk in teller en noemer.

          http://www.wageningse-methode.nl/download/4V_7Rekenen2.pdf

         een breuk vereenvoudigen


         1. teller en noemer van een breuk door hun grootste gemene deler delen

          We hebben het in het eerste boekje ook over vereenvoudigen van breuken gehad. We kunnen 2/4, 3/6 en 4/8 vereenvoudigen tot ½; ½ heeft dezelfde verhouding tussen teller en noemer als die andere breuken, maar is wel het eenvoudigste omdat van al die breuken ½ de kleinste teller en de kleinste noemer heeft. En hoe kleiner, hoe overzichtelijker.

          http://members.chello.nl/f.waanders1/rekenkunde_2.htm

         gewone breuk


         1. breuk die niet het getal 10 of een macht daarvan tot noemer heeft; breuk waarbij de noemer uitgedrukt is
          In tegenstelling tot decimale of tiendelige breuk.

          Een repeterende breuk kan op de volgende manier als een gewone breuk (teller, breukstreep, noemer) geschreven worden.

          http://nl.wikipedia.org/wiki/Repeterende_breuk#Als_gewone_breuk

         onechte breuk


         1. breuk waarin de teller groter is dan de noemer

          En 4/3 is ook geen echte breuk (maar een onechte breuk, je zou het niet geloven, maar zo noemen ze dat).

          http://members.chello.nl/f.waanders1/rekenkunde_2.htm

         repeterende breuk


         1. decimale breuk waarin het patroon van cijfers achter de komma zich voortdurend herhaalt vanaf een zeker moment, bijvoorbeeld 1,333 enzovoort, of 2,145145

          Schoolkinderen die hun aandacht niet konden houden bij de krijtstrepen op het bord of die bij het 'vooruitwerken' genoeg kregen van de eindeloze reeks repeterende breuken, doodden zwijgend de tijd met een klasgenoot.

          NRC,

         samengestelde breuk


         1. breuk waarin de teller of noemer of beide gemengde of gebroken getallen zijn

          Hierboven staat een zg. samengestelde breuk: teller en noemer zijn zelf ook een breuk.

          http://www.davdata.nl/breukenrekenen.html

         tiendelige breuk


         1. breuk die het getal 10 of een macht daarvan tot noemer heeft en die doorgaans niet geschreven wordt met een breukstreep, maar met een decimaalteken (komma), bv. 5/10 = 0,5
          In tegenstelling tot gewone breuk.

          Synoniem: decimale breuk

          Hoe schrijven we nou ½ als tiendelige breuk? Daarvoor moeten we eerst van ½ een tiendelige breuk máken. Als we die eenmaal hebben schrijven we hem zo op. Weet je nog hoe we kunnen vereenvoudigen? Teller en noemer allebei door hetzelfde getal delen. Het omgekeerde mogen we ook doen: teller en noemer allebei met hetzelfde getal vermenigvuldigen. Bij een tiendelige breuk willen we graag tienden (of honderdsten, een plaatsje verder van de komma). Bij ½ willen we nou als noemer 10 krijgen [...]. De nieuwe teller is nu 5 en de nieuwe noemer 10: 5/10. En 5/10 kunnen we schrijven als 0,5.

          http://members.chello.nl/f.waanders1/rekenkunde_1.htm

         Woordfamilie


         Als deel van een afleiding


         • breukje

         Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


         • stambreuk

         Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


         • breukdeel
         • breukgetal
         • breuksom