emigrant


emigrant 1.0

iemand die zijn land verlaat en zich in het buitenland vestigt; uitwijkeling

Semagram


Een emigrant…

is een persoon

 • [Plaats] vestigt zich in het buitenland
 • [Plaats van herkomst] verlaat zijn eigen land
 • [Duur] vestigt zich permanent
 • [Motief] emigreert om in een ander land te kunnen leven en werken; emigreert uit persoonlijke voorliefde voor het land; emigreert om herenigd te worden met de familie

Algemene voorbeelden


Emigranten zijn met name mensen die hier al een succes van hun leven hebben gemaakt. Naast jonge mensen zie je daarom ook steeds meer mensen tussen de 55 en 65 die vertrekken. Ondanks het feit dat het goed gaat, zoeken ze toch het avontuur en de ruimte.

http://editie1.terra.wolters.nl/Canada/prmm1220.html,

De tijden zijn wat dat betreft veranderd: de vroegere emigranten hadden meestal geen voorstelling van hun nieuwe vestigingsplaatsen. Zij gingen er heen en waren vaak niet eens in staat terug te keren. De huidige emigrant heeft een veel beter beeld van wat hem elders te wachten staat.

http://www.lei.dlo.nl/publicaties/HTML/agrimonitor/onderwerpen00.html

Ik heb ze nooit ontmoet, die oom en tante. Ze zijn, zoals je dat noemt: emigranten. Een nieuw land, dachten ze, heeft wat te bieden. Zodoende wonen ze in Adelaïde.

NRC,

De Amerikaanse multinational die ook in Nederland actief is, komt voort uit bedrijfjes die Nederlandse emigranten begin deze eeuw in Chicago begonnen.

NRC,

De 'tijdelijke expat' is vluchteling noch emigrant. Hij hangt er ergens tussen in.

de Volkskrant,

Als een emigrant na twintig jaar in het buitenland te hebben geleefd weer zou terugkeren naar zijn vaderland met nog honderd jaar leven voor de boeg, zou hij amper de emotie van een Grote Terugkeer voelen, waarschijnlijk zou het voor hem helemaal geen terugkeer zijn maar alleen een van de vele omwegen op de lange tocht van zijn bestaan. Want ook het begrip vaderland zelf, in de verheven en sentimentele zin des woords, houdt verband met de relatieve kortheid van ons leven, dat ons te weinig tijd gunt om ons te hechten aan een ander land, andere landen, andere talen.

Onwetendheid, Milan Kundera,

Combinatiemogelijkheden


met adjectief ervoor


 • illegale emigranten
 • legale emigranten

Volgens deze kringen heeft de regering deze richtlijn uitgevaardigd nadat almaar duidelijker was geworden dat Albanezen die de voorbije paar dagen inscheepten, niet langer vluchtelingen waren die het geweld ontvluchten, maar illegale emigranten die een beter leven wensen.

De Standaard,

De Nederlandse overheid wil de belastingvlucht het liefst nog verder ontmoedigen. Daarvoor is reeds de juiste weg ingeslagen. Om de financiële gevolgen van legale emigranten te minimaliseren kan de overheid in overleg met de Belgische autoriteiten het belastingverdrag met België nog verder proberen te verfijnen.

http://arno.unimaas.nl/show.cgi?fid=16093

met substantief ervoor


 • het aantal emigranten
 • de eerste generatie emigranten
 • de stroom emigranten

In vergelijking met de miljoenen Europeanen die zich in de tweede helft van de vorige eeuw in de Verenigde Staten vestigden, bleef het aantal emigranten betrekkelijk gering.

Een broer in Brazilië, Beb Vuyk,

'Want we willen aantonen dat je voor weinig geld de wereld over kunt', lacht Hof, die de reis - als eerste land staat Amerika op het programma - tevens wil gebruiken om de ervaringen van de eerste generatie emigranten op te schrijven.

Meppeler Courant,

Schmitz' aantreden viel samen met de plotselinge stroom emigranten uit Suriname.

NRC,

met voorzetselgroep


 • emigranten in
 • emigranten naar
 • emigranten uit

De oorlog tegen Irak heeft vooral bij islamitische emigranten in Europa kwaad bloed gezet.

http://vl.altermedia.info/index.php?m=200305,

Grote aantallen emigranten uit Europa trokken naar de Verenigde Staten, waaronder - tussen 1820 en 1900 - 200.000 Nederlanders.

NRC,

In 1969 publiceerde Maurits Vandecasteele de lijst van Vlamingen (waaronder een twintigtal Brabanders) die naar het verre Santo Domingo trokken. Het is waarschijnlijk de enige volledige lijst van emigranten naar Latijns-Amerika (tijdens het Ancien Régime) die voor België bewaard werd.

http://home.planetinternet.be/~jdebeurm/right21.htm,

Woordfamilie


Als deel van een afleiding