gans


A - substantief: vogel

gans 1.0

grote, zwaargebouwde watervogel met een middellange, rechte hals, een kegelvormige snavel en sterke poten die in het midden onder het lichaam staan
Men onderscheidt verschillende soorten ganzen.

Semagram


Een gans…

is een vogel; is een dier

 • [Afmeting] is, afhankelijk van de soort, 55 tot 110 cm lang
 • [Geluid] gakt, gaggelt, gakkert, kwekt, snatert, sist of blaast; maakt een gakkend, gaggelend, gakkerend, kwekkend, snaterend, sissend of blazend geluid
 • [Kleur] is doorgaans grauw of wit
 • [Bouw] is gewerveld; heeft twee poten; heeft een compact lichaam
 • [Deel] heeft een middellange hals en een kegelvormige, korte snavel; heeft sterke poten die midden onder het lichaam zijn geplaatst
 • [Functie] wordt gehouden voor het plukken van dons; wordt ook vetgemest voor het vlees en voor de productie van ganzenlever; wordt ook als waakvogel gehouden en wordt ook wel gehouden voor de eieren
 • [Voortplanting] legt eieren
 • [Plaats] leeft in moerassen, vijvers en meren
 • [Woongebied] komt wereldwijd voor
 • [Leeftijd] kan, afhankelijk van de soort, tot ruim 30 jaar oud worden, maar wordt gemiddeld 15 tot 25 jaar oud
 • [Beweging] kan vliegen, zwemmen en lopen; beweegt zich voort met een waggelpas
 • [Gedrag] is een planteneter; graast op weilanden; is zeer waaks en kan bij naderend gevaar dreigend met de vleugels slaan en luid gakken; is in het wild een trekvogel en komt bij ons vooral voor als wintergast; trekt in familieverband of in grote troepen; trekt in V-formaties of in golvende linies; leeft ook in het overwinteringsgebied in groepsverband in een zogeheten toom
 • [Waardering] wordt door boeren niet altijd gewaardeerd, omdat zij op de weilanden graast
 • [Onderscheid of tegenstelling] is groter dan een eend, maar kleiner dan een zwaan; heeft een langere nek dan een eend, maar een minder lange nek dan een zwaan

RijkAnimalia; Dieren
StamChordata; Chordadieren
KlasseAves; Vogels
OrdeAnseriformes; Eendvogels
FamilieAnatidae

Algemene voorbeelden


Even later vliegen de ganzen in enorme formaties over me heen. Hun gegak maakt de uitgestrekte polder nog leger dan hij al is. Minutenlang golven ze boven het grasland. Dan strijken ze vlak bij de molen neer, als een kolossale ballon die futloos leegloopt.

De open plek; Verwoesting, Willem Janssen Steenberg,

Nou had ik net ergens gelezen dat het gegak van ganzen tijdens de overtocht (ze wisselen wel geregeld van aanvoerder) bedoeld is ter aanmoediging van de leider.

http://www.NVAT.nl/

Als een vrouwtjesgans op het nest zit en bemerkt dat een ei uit het nest is gerold (ganzen broeden op de grond) zal zij voorzichtig haar snavel naar het ei toebewegen en het, met behulp van die snavel, in het nest terugrollen.

Ongewenste zeereis, Maarten 't Hart,

De vette, gele lever van eenden of ganzen, gezwollen tot ongekende proporties, vormt de basis van de zachtbruine en romige massa die in culinaire kringen geldt als een exclusief gerecht.

Reformatorisch Dagblad,

Ganzen worden hoofdzakelijk gepluimd en uitgehaald verkocht. De beste ganzen zijn niet ouder dan een half jaar en niet zwaarder dan 4 kg. Het smakelijkst zijn de ganzen in de periode van september tot december.

http://www.xquis.com/_scripts/search_products.pl?query=17

Recente maatschappelijke discussies over bepaalde vormen van intensieve veehouderij (varkenshuisvesting, kistkalveren, batterijsystemen bij kippen, groeibevorderaars, dwangmatig voeden van ganzen) tonen aan dat groepen in de samenleving steeds meer moeite hebben met een 'enge' definitie van dierenwelzijn, die de ethische discussie beperkt tot bepaalde welzijnsproblemen zoals gedragsstoornissen of stress.

http://www.google.be/search?q=cache:svA1nUY9mq4J:www.kuleuven.ac.be/cabme/onderzoek/veehouderij.htm+veehouderij=nl=lang_nl=UTF-8

Combinatiemogelijkheden


als subject bij een werkwoord


 • gakken
 • snateren
 • trekken
 • overtrekken

Heel in de verte hoor ik ganzen gakken terwijl de takken op het ritme van de wind bewegen.

De ganzengroet, Aimee,

Er is een vijver met allerhande vogels: ganzen snateren, eenden kwekken.

NRC,

Zeven grauwe ganzen trekken in V-formatie naar het zuiden.

De Standaard,

Vanmorgen trokken er ganzen over. In een breed uitwaaierende v. Naar het noorden.

Hier ben ik, Donald Niedekker,

als object bij een werkwoord


 • een gans braden
 • een gans koken
 • een gans pluimen
 • een gans plukken
 • een gans smoren
 • een gans vetmesten

Ganzen worden met of zonder vulling gebraden, gesmoord, gekookt of in koude gerechten verwerkt.

http://www.xquis.com/_scripts/search_products.pl?query=17

Officieel wordt een eend of een gans pas geplukt nadat ze geslacht is. Om een economisch toprendement te draaien, worden de dieren in hun leven echter soms tot vier keer toe gepluimd, vooraleer ze geslacht worden. Dat 'levend dons' komt terecht in dekbedden, kussens of jassen.

http://www.gva.be/nieuws/buitenland/aid861823/ganzen-levend-geplukt-voor-uw-dekbed.aspx

De gans wordt bovendien vaak vetgemest voor de fel begeerde 'foie gras'.

http://www.xquis.com/_scripts/search_products.pl?query=17

met adjectief ervoor


 • een tamme gans
 • een wilde gans

De aandacht van de lezer wordt getrokken door een foto die waterwild moet voorstellen. Het gaat om een stel (voor het merendeel zelfs witte) tamme ganzen.

De Standaard,

Elke herfst komen er weer wilde ganzen uit het hoge noorden in Nederland overwinteren.

http://www.dongeradeel.nl

met adjectivisch tegenwoordig deelwoord


 • overwinterende ganzen
 • snaterende ganzen

Zo is de stand van het reewild gestegen van 5.000 van na de oorlog tot 45.000 thans (van flink bijvoeren zoals de Dierenbescherming zegt, is geen sprake) en is het aantal in ons land overwinterende ganzen de laatste jaren verdubbeld tot 900.000.

http://www.knjv.nl/watdoenze.htm

In de verte lag een vlucht snaterende ganzen.

Requiem voor een vriend, J.J. Voskuil,

met adjectivisch voltooid deelwoord


 • een vetgemeste gans

Traag strijken een paar logge meeuwen op het gaas neer. Zij gelijken op vetgemeste ganzen.

Costa del Crimen, Stan Lauryssens,

met ander, nevengeschikt substantief


 • eenden en ganzen
 • ganzen en zwanen
 • eenden, ganzen en zwanen

Eenden en ganzen komen hier in herfst en winter in miljoenen voor.

http://www.knjv.nl/organisatie/orgjw.htm

Daarnaast worden de pleisterplaatsen maandelijks in het winterhalfjaar geteld. Het gaat om alle soorten ganzen en zwanen.

http://www.sovon.nl/pdf/Handleiding-watervogelprojecten.pdf,

De andere vijver werd bevolkt met een tachtigtal eenden, ganzen en zwanen.

http://www.kelchterhoef.be/historie/Historie.htm

met substantief ervoor


 • een groep ganzen
 • een troep ganzen
 • een vlucht ganzen

Een groep ganzen komt uit de nevel tevoorschijn en roepen al vliegend een taal die wij niet verstaan.

De ganzengroet, Aimee,

Er dobberden meerkoeten op de schuine golven achter het schip, en hoog in de lucht trok een troep ganzen over.

De gelukkige, Mensje van Keulen,

Er trok net een vlucht ganzen over (ze vliegen zelden naar het zuiden is me opgevallen - waar ze wel naar toe vliegen vraag ik me dan toch af – stof voor een absurd verhaal - daar zul je van mij niets zinnigs over te horen krijgen).

http://www.NVAT.nl/

Vaste verbindingen


als een gans


 1. met een waggelende gang

  Dan gaat ze twijfelen, rent als een gans op de meest onmogelijke ballen naar het net en ziet de forehand, die ooit haar beste basislijnslag was, zo wegbrokkelen.

  De Standaard,

Canadese gans


 1. afbeelding

  Bron: Dick Daniels
  (CC BY-SA 3.0)

  gans met een grijsbruin lichaam, een zwarte kop met witte keel en wangen en een lange, zwarte hals; canadagans

  Synoniem: canadagans

  Semagram


  Een Canadese gans…

  is een gans; is een vogel; is een dier

    Wetenschappelijke naam: Branta canadensis

    RijkAnimalia; Dieren
    StamChordata; Chordadieren
    KlasseAves; Vogels
    OrdeAnseriformes; Eendvogels
    FamilieAnatidae; Eendachtigen
    GeslachtBranta; Zwarte ganzen
    SoortBranta canadensis

    Sinds begin jaren '80 broeden en verblijven hier ook geregeld Canadese ganzen.

    http://www.merelbeke.be/welzijn/wel3a.htm

   Egyptische gans


   1. afbeelding

    Bron: GeorgeRexTA
    (CC BY-SA 2.0)

    gans die oorspronkelijk uit Afrika komt, met een vaal grijsbruin lichaam met roodbruine bovendelen, een donkere vlek op de borst en om het oog en opvallende vleugels met een groenglanzend en een wit vlak; nijlgans

    Synoniem: nijlgans

    Semagram


    Een Egyptische gans…

    is een gans; is een vogel; is een dier

      Wetenschappelijke naam: Alopochen aegyptiacus

      RijkAnimalia; Dieren
      StamChordata; Chordadieren
      KlasseAves; Vogels
      OrdeAnseriformes; Eendvogels
      FamilieAnatidae; Eendachtigen
      GeslachtAlopochen
      SoortAlopochen aegyptiacus

      Moeliker volgde zijn middelbare schoolopleiding op de Scholengemeenschap Caland (havo) in Rotterdam [...]. In deze periode zwierf hij door natuurgebieden in de omgeving van Rotterdam, op zoek naar bijzondere vogels. Tijdens een van deze tochten deed hij in april 1973 de eerste waarneming in Rotterdam van de Egyptische gans of Nijlgans, de Alopochen aegyptiacus waarover het Rotterdams Nieuwsblad berichtte op 19 mei 1973.

      http://nl.wikipedia.org/wiki/Kees_Moeliker

     grauwe gans


     1. afbeelding

      Bron: André Karwath
      (CC BY-SA 2.0)

      grijsbruine gans met een vaalwitte stuit, roze poten en een geheel oranje of geheel roze snavel
      Is een algemene wilde gans, maar is ook de stamvader van de tamme gans die grauw of wit is.

      Semagram


      Een grauwe gans…

      is een gans; is een vogel; is een dier

        Hoofdsemagram: gans


        Wetenschappelijke naam: Anser anser

        RijkAnimalia; Dieren
        StamChordata; Chordadieren
        KlasseAves; Vogels
        OrdeAnseriformes; Eendvogels
        FamilieAnatidae; Eendachtigen
        GeslachtAnser
        SoortAnser anser

        Grauwe gans. Deze voorvader van de tamme rassen is de bekendste van alle ganzen.

        http://www.dessie.be/vogels/lijst.htm

        Zes verschillende soorten ganzen komen in grote aantallen in Nederland voor: de grauwe gans, de kolgans, de rietgans, de kleine rietgans, de brandgans en de rotgans [...]. De grauwe gans is de enige soort die ook in Nederland broedt.

        http://www.dongeradeel.nl

       maak dat de ganzen wijs; maak dat aan de ganzen wijs


       1. mij kan je zoiets niet wijsmaken; ik geloof het niet

        Synoniem: maak dat de kat wijs

        Versavel zag het Duvelglas op de keukentafel staan en vroeg op een luchtige toon: 'Heb je het koud gehad vannacht?' 'Ik ben gisteren laat thuisgekomen.' 'Maak dat de ganzen wijs, Pieter. Als jij iedere keer op de bank zou moeten slapen als je te laat thuiskomt...'.

        Pandora, Pieter Aspe,

       het is niet voor de ganzen gebrouwen


       1. (Gezegd van bier, wijn, maar ook van andere geneugten.)
        laten wij het maar opdrinken; laten wij er maar van genieten

        't Bier is niet voor de ganzen gebrouwen.

        http://users.skynet.be/lucremans/kroegen.htm

        Een beetje vingeren en strelen was niet voor de ganzen gebrouwen.

        Een hete ijssalon, Heere Heeresma,

       Sprookjes van Moeder de Gans


       1. verzameling volksverhalen en kindersprookjes van de Franse schrijver Charles Perrault (1628–1703) die in januari 1697 werd gepubliceerd onder de titel "Histoires ou contes du temps passé, avec des moralités: Contes de ma mère l'Oye."

        Langs de muren, andermaal gecombineerd met bijbehorend speelgoed, zijn er tal van kleine themahoekjes van oude, minder oude tot nieuwe kinderboeken over teddyberen, muizen, kabouters, de sprookjes van Perrault, de sprookjes van Moeder de Gans, de sprookjes van Grimm, en zelfs Pinocchio.

        De Standaard,

        De Sprookjes van Moeder de Gans druipen van het bloed en menige moeder of vader hebben hun kinderen proberen op te voeden onder bedreiging van de boeman of een andere bovennatuurlijke figuur die over leven en dood kan beschikken.

        Dromen en sprookjes, Manuel van Loggem,

       Spreekwoorden


       Als de vos de passie preekt, boer, pas op je ganzen; Als de vos de passie preekt, boer, pas op uw ganzen


       1. Vormvariant: Als de vos de passie zingt, boer, pas op je kippen; Als de vos de passie zingt, boer, pas op uw kippen ((vooral) in België)

        een huichelaar moet je niet vertrouwen; pas op voor schijnheilige praatjes
        Zie hiervoor ook de verbinding een vos die de passie preekt.

        Er leek dus eindelijk iets moois te bloeien tussen Vlaanderen en zijn hoofdstad. Maar als de vos de passie preekt, boer, let op uw ganzen. Want de realiteit van het partnership tussen Vlaanderen en onze hoofdstad is lichtjes anders dan uit de verklaringen blijkt.

        http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=1Q3L4O79,

        Hoe was dat spreekwoord ook alweer... Als de vos de passie preekt boer let op uw kippen? Je kunt alleen maar hopen dat ze doen wat ze beloven, kijkend naar de Nederlandse en Europese politici doet het ergste vrezen, velen doen het tegenovergestelde van datgene dat ze zeggen.

        http://www.artikel7.nu/zz1/pro-israelische-arabische-partij-bij-de-verkiezingen.html,

        Nu lijkt het alsof de rollen zijn omgedraaid en schrijft het blad over 'bangelijk Nederland'. En: 'De minister heeft er kennelijk alles voor over om de Nederlandse vrijheden in te perken.' Het verschil is dat toen de gezeten burgerij op de korrel werd genomen, en nu de moslim. In het eerste geval dient het gezag op te treden, in het tweede geval is de vloer voor de onruststokers. Als de vos de passie preekt, boer let op uw kippen.

        http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2844/Archief/archief/article/detail/920511/2008/05/31/Waar-zijn-de-humor-en-de-vrijheid.dhtml,

        Want klimaatverandering is nu juist een duidelijk voorbeeld van falen van de markt. De oproep om de markt de vrijheid te geven in de strijd tegen klimaatverandering doet denken aan het oudhollandse gezegde 'Wanneer de vos de passie zingt, geldt: boer let op je kippen'.

        http://www.trouw.nl/tr/nl/4324/Nieuws/archief/article/detail/1648213/2007/01/18/Klimaatbeleid-is-geen-zaak-voor-bedrijfsleven.dhtml,

        Als de vos de passie preekt, boer pas op je kippen. Wat de marter preekt weet ik niet, maar de boerin was mooi te laat! Op 30 mei vind ik op klaarlichte dag 3 dode kippen en de 4e is zoek. Waarschijnlijk de vos want die neemt z’n maal als de rest van ons ook aan tafel schuift. Lekker rustig in de basse cour. Mijn kreupele grijze kip ontsnapt in eerste instantie. Tot de dag erna, dan heeft ook zij er aan moeten geloven.

        http://www.maubranche.com/nieuws/Nieuwsbrief_2010_06.pdf,

        Maar wie had het weer over een eendrachtig België na Rolland Garros? Dezelfde Di Rupo die nu met veel plezier een paritaire Senaat gaat ontwerpen, verklaart "enkel in België royalist te zijn" en vrolijk verder defederaliseert. Als de vos de passie preekt, boer let op uw ganzen!

        http://www.belgischeunie.be/nederlands/indexnl.htm,

        Dat er simpelen van geest zijn die de positie van de Nederlandse taal in de Europese Unie van bijkomstig belang achten nemen wij erbij, een aloude Vlaamse spreuk indachtig: "Wanneer de vos de passie preekt, boer let op uw ganzen".

        De Standaard,

        De risées zijn zij die morele verklaringen afleggen in een tijd, dat de overheidsborden langs de snelweg (Zzzzz, slaapt U al?) een onverdroten cynisme uitstralen. 'Als de vos de passie preekt, boer pas op je kippen', luidt terecht de volkswijsheid.

        Meppeler Courant,

       Een vette gans bedruipt zichzelf


       1. iets wat winstgevend is, hoeft geen ondersteuning; iemand die rijk is, hoeft niet financieel geholpen te worden

        Ze zijn zelfbedruipend. In figuurlijk gebruik denkt men niet meer aan vet, maar wel aan geld. Een vette gans bedruipt zichzelf betekent dus "wie rijk is, heeft de hulp van anderen niet nodig".

        http://www.mot.be/dutch/proverbs.htm

       Woordfamilie


       Als deel van een afleiding


       • gansje

       Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


       Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


       • gansfiguur
       • gansrijden
       • gansrijder
       • gansslaan
       • ganstrekken
       • ganstrekker
       • ganzenbegrazing
       • ganzenbeheer
       • ganzenbeheerplan
       • ganzenbord
       • ganzenborst
       • ganzendons
       • ganzenei
       • ganzenhoedster
       • ganzenjacht
       • ganzenlever
       • ganzenlijf
       • ganzenmester
       • ganzennek
       • ganzenopvang
       • ganzenoverschot
       • ganzenpas
       • ganzenpastei
       • ganzenpen
       • ganzenpoep
       • ganzenpoot
       • ganzenpopulatie
       • ganzenprobleem
       • ganzenproblematiek
       • ganzenproject
       • ganzenrijden
       • ganzenrijder
       • ganzenschijt
       • ganzensoort
       • ganzenspel
       • ganzenveder
       • ganzenveer
       • ganzenvel
       • ganzenvet
       • ganzenvoet

       gans 1.1

       voorstelling van een gans, bijvoorbeeld een ganzenbeeldje als pion in het ganzenbordspel of een plaatje van een gans op het ganzenbord

       Betekenisbetrekking


       metonymie
       Betrokken betekenissen1.0 : 1.1

       Algemene voorbeelden


       Elke speler kiest een gekleurde gans en plaatst die in het vakje met de rode pijl.

       http://www.jumbo.eu/media/products/assets/manuals/608818a1-2e61-55ae-8162-4323087c5d85.pdf

       De gans (uit de naam) staat centraal in het spel en brengt in het spel geluk. Als je op het vakje van de gans komt mag je het aantal ogen dat je gegooid hebt weer vooruit.

       http://nl.wikipedia.org/wiki/Ganzenbord

       gans 2.0

       (Gezegd van personen in het algemeen, maar vooral van vrouwen.)
       dom, sullig persoon
       Meestal in de combinatie domme gans.

       Betekenisbetrekking


       metafoor
       Betrokken betekenissen1.0 : 2.0

       Semagram


       Een gans…

       is een persoon

         Algemene voorbeelden


         Wat een gans van een advocaat. Die zou ik nooit inhuren.

         http://www.campus.tv/nieuws/praeses-klaagt-geenstijl-aan/13440

         "Hemeltjelief, wat een gans!" zei Sonja. Paul knipperde met zijn ogen. Dat Sonja zijn zuster voor een gans uitmaakte, deed Sonja blijkbaar een eind van haar voetstuk vallen.

         http://www.apriana.nl/raack/Raack1-25.html

         Combinatiemogelijkheden


         met adjectief ervoor


         • een domme gans

         De heer Snoek weet natuurlijk veel beter dan wij aan welke regels de vliegtuigbemanning gebonden is. Wat dat betreft zijn wij maar zeer domme ganzen. Maar toch wil het zelfs in ons domme verstand er niet in dat, als het vliegtuig een keer tot stilstand op de grond is gebracht en alle passagiers zijn uitgestapt, de eenzame kaper niet b.v. met een verlammend pistool uitgeschakeld zou kunnen worden.

         Meppeler Courant,

         "Heb jij dat boek al uit, Wilma," snerpt de man die zijn ex na een jarenlang huwelijk voor domme gans wil uitmaken, "waar je op onze huwelijksreis aan begonnen bent?"

         NRC,

         Woordfamilie


         Als deel van een afleiding


         • gansje

         B - adjectief en bijwoord: geheel

         gans 1.0

         ((vooral) in België)

         geheel; heel

         Combinatiemogelijkheden


         met eigennaam


         • gans België
         • gans Europa
         • gans Vlaanderen

         Ontdek gans België per "Trein + Huurfiets" en maak kennis met de talrijke ongekende en soms verborgen bezienswaardigheden van ons landje.

         http://www.b-rail.be/rnvn/N/excursions/bike/

         Stewart toert met zijn band door gans Europa en werkt o.a. met Jerry Lee Lewis en Carl Perkins.

         http://www.baasrode.net/kroegentocht/,

         Bij de viering van de 80ste verjaardag van Ernest Claes te Zichem ontmoette Armand het Zichemse voordrachtduo Michel Vanattenhoven en M.L. Conings. Zo werd het "trio op de purpren hei" geboren. En weldra veroverden ze gans Vlaanderen.

         http://home.tiscali.be/dfgrash/brig/br7_jun.htm#zuid,

         met substantief


         • de ganse dag
         • de ganse nacht
         • de ganse voormiddag
         • de ganse namiddag
         • het ganse weekend
         • het ganse gezin
         • het ganse team
         • het ganse gamma
         • het ganse oeuvre

         De zon brandde de ganse dag, en Tomas rende rond in zwembroek.

         Walvis, Tom Naegels,

         De ganse nacht werkte hij door tot hij uitgeput in slaap viel.

         http://home.tiscali.be/dfgrash/brig/br7_jun.htm#zuid,

         De ganse namiddag was ik in de kerk aan het werk geweest.

         De zoon van meneer Davidson, Hubert Lampo,

         Doch zoveel ving hij niet. Eén vis op een ganse voormiddag, loonde het de moeite?

         De ark en de ratten, Erik Van Ruysbeek,

         De technieken die hij tegen de huidige Moldaviër en vroegere Russische kampioen Lazarenko uit de mouwen schudde, deden de hele zaal opspringen. Het ganse gamma haalde hij boven en in tegenstelling tot vroeger verzwakte hij geen enkel moment. "De Laats die ik er altijd in gezien heb", zegde coach Dedecker die altijd een grote bewondering had voor het rijke judo van de oudste van de Laatsbroers.

         De Standaard,

         Eigenlijk domineert het zoeken naar eenheid, naar 'heelheid', het ganse oeuvre van Jung.

         http://www.jung-psychanalyse.be/etudes/dehin1nl.html

         Vaste verbindingen


         de ganse wereld


         1. iedereen

          Want er was geen houden meer aan en de ganse wereld was krankzinnig geworden.

          De ark en de ratten, Erik Van Ruysbeek,

         van ganser harte


         1. met geheel het hart; in alle oprechtheid

          Ik hoop van ganser harte dat u deze uitnodiging wilt aanvaarden.

          Zadelpijn en ander damesleed, Liza van Sambeek,

         Spreekwoorden


         Met de hoed in de hand, komt men door het ganse land; Met de hoed in de hand, komt men door het hele land


         1. Vormvariant: Met de hoed in de hand, komt men door gans het land; Met de hoed in de hand, komt men door heel het land

          met beleefdheid kun je veel bereiken

          Oma zei het al, "met de hoed in de hand komt men door het ganse land".

          http://www.nujij.nl/wetenschap/039-vriendelijkheid-sleutel-tot-geluk-en.20710452.lynkx,

          Met de hoed in de hand komt men door gans het land, en dat wordt dan nog maar eens bewezen als de heer Ruyslinck vier bijzonder vreemde geschiedenissen begint op te dissen waarvan het vierde zowaar een primeur is.

          Ik ga altijd uit de weg voor een andere ezel, Jos de Man,

         gans 2.0

         ((vooral) in België)

         geheel; helemaal; in elk opzicht; volkomen

         Combinatiemogelijkheden


         met adjectief erachter


         • gans anders
         • gans ander

         De zekerheid dat het met een paar dagen weer gans anders zal zijn, houdt ons op het ontblote been en wellicht bij de les.

         Haarlems Dagblad,

         Het derde deel onder de titel 'Gelijkheid en multiculturalisme' lijkt wel een gans ander boek.

         http://www.liberales.be/cgi-bin/showframe.pl?boek,

         met werkwoord


         • gans doordringen

         Alle andere landen, met uitzondering van Israël (die de Amerikaanse scene gans doordringt) zijn niet in de mogelijkheid de internationale criminaliteit in haar vertakkingen te beïnvloeden en daarnaar te handelen.

         http://home.pi.be/~penninc/3gel/us-eu-vasal.html,