geslachtsnaam


geslachtsnaam 1.0

wettelijk vastgelegde achternaam die iemand bij de geboorte erft van de vader of moeder en die volgt op één of meerdere voornamen; familienaam

Semagram


Een geslachtsnaam…

is een naam

   Algemene voorbeelden


   Wie op zoek gaat naar de oorsprong van de eigen geslachtsnaam, begint aan een speurtocht die al gauw een fascinerende bezigheid wordt, die je flink in beslag kan nemen.

   http://www.cbg.nl/

   In dat geval neemt de ambtenaar van de burgerlijke stand in de geboorteakte een voorlopige naam en geslachtsnaam op, totdat bij koninklijk besluit de voornamen en geslachtsnaam van het kind definitief worden vastgesteld.

   http://www.cbg.nl/

   Combinatiemogelijkheden


   als object bij een werkwoord


   • een geslachtsnaam krijgen
   • een geslachtsnaam wijzigen

   Het meest voorkomende voorbeeld van een kind met maar één ouder is het kind van een ongehuwde moeder dat niet erkend wordt. Het krijgt de geslachtsnaam van de moeder.

   http://www.cbg.nl/

   Wanneer een kind wiens (wettelijke) vader van adel is, niet zijn geslachtsnaam krijgt, gaat de adeldom evenmin op dat kind over.

   http://www.cbg.nl/

   Onder bepaalde omstandigheden kunt u uw geslachtsnaam wijzigen. Hiervoor zijn richtlijnen opgesteld.

   http://www.blaricum.nl/blaricum/levenreizenenpapieren/levenreizenenpapieren/naamswijzigingachternaam/id_73067

   met voorzetselgroep


   • de geslachtsnaam van het kind
   • de geslachtsnaam van de moeder
   • de geslachtsnaam van de vader

   Samen met het verzoek tot gezamenlijk gezag kan aan de rechtbank worden verzocht om de geslachtsnaam van het kind te wijzigen in de geslachtsnaam van de met het gezag belaste ouder of de geslachtsnaam van de niet-ouder.

   http://www.notarislelystad.nl/

   Ook wanneer de vader het kind erkent, krijgt het de naam van de moeder, tenzij de vader en de moeder bij de burgerlijke stand een gezamenlijke verklaring afleggen dat zij voor het kind de geslachtsnaam van de vader wensen.

   http://www.cbg.nl/

   in voorzetselgroep


   • wijziging van een geslachtsnaam

   Bij de Afdeling Burgerzaken kunt u terecht om informatie omtrent de mogelijkheden met betrekking tot wijziging van uw geslachtsnaam; een geslachtsnaam kan onder andere worden gewijzigd als: als de naam ongevoeglijk of bespottelijk is; de naam zo veelvuldig voorkomt dat zij onvoldoende onderscheidend is; de naam niet-Nederlands is en toebehoort aan personen die door naturalisatie of door kennisgeving de Nederlandse nationaliteit hebben verkregen; aangetoond kan worden dat er fouten zijn gemaakt in de akten van de burgerlijke stand waardoor de naam onjuist wordt gespeld.

   http://www.barneveld.nl/index2.html

   met ander, nevengeschikt substantief


   • geslachtsnaam en voornaam

   In artikel 1 wordt bepaald, dat geslachtsnaam en voornamen van een persoon worden bepaald door diens nationale wet, daaronder zijn begrepen de regels van internationaal privaatrecht van die nationale wet.

   http://www.justitie.nl/Images/11_7616.pdf,

   Woordfamilie


   Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


   • geslachtsnaamswijziging

   geslachtsnaam 2.0

   naam waarmee een geslacht van planten of dieren wordt aangeduid in de wetenschap

   Semagram


   Een geslachtsnaam…

   is een naam

   • [Geheel] is het eerste woord in tweeledige, Latijnse wetenschappelijke namen
   • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] wordt met een hoofdletter geschreven en is een Latijnse term en wordt binnen tweeledige wetenschappelijke benamingen gevolgd door de soortnaam

    Algemene voorbeelden


    De eerdere geslachtsnaam Cimicifuga is afgeleid van het Latijnse cimex, 'kever' en fugere 'weglopen' en verwijst er naar dat de planten als insectenwerend middel kunnen worden gebruikt.

    http://users.pandora.be/GerdadeMey/kruidenteelt.htm,

    Akant – Acanthus mollis. De geslachtsnaam Acanthus is afgeleid van 'Akantha' het Griekse woord voor 'doorn'. 'Acantha' was echter ook de naam van een nimf, die Apollo liefhad, hij veranderde haar later in een Acanthusbloem.

    http://www.locusmagi.nl/plantenatmb.htm