kletskoek


kletskoek 1.0

onzinnige, dwaze praatjes; gepraat zonder veel inhoud of belang; kletspraat; onzin

Semagram


Kletskoek…

is gepraat

   Hoofdsemagram: onzin


   Algemene voorbeelden


   Aan tafel wordt niet langer gespot en gebroddeld. Het is onverbiddelijk uit met de schuine moppen en de kletskoek.

   Hete zeeprikkels, Andreas Roels,

   Ik spreek nu als astronoom: de mens heeft in de ruimte niets te zoeken. Zo'n reis is een mooi uitje, maar wetenschappelijk is het kletskoek. Leuk voor Ockels, maar om de man nou hoogleraar Ruimtevaart te maken in Delft.

   http://www.postdocplatform.nl/,

   Het is toch altijd hetzelfde rotzooitje. Goed om kleinzielige lui op een dwaalspoor te brengen. Wat Guignard wil hebben is werk... en geen kletskoek!

   De verdwazing, Andreas Roels,

   Combinatiemogelijkheden


   als object bij een werkwoord


   • kletskoek ergens vandaan halen
   • kletskoek lezen
   • iets kletskoek vinden
   • kletskoek slikken

   Lucianus' geschriften leren dat de Verlichting niet uit de lucht is komen vallen, maar aanknoopt bij een lange kritische traditie die al in Hellas begint. Zelden zijn godsdienstige en filosofische volksverlakkers zo genadeloos aangepakt als door deze Syriër. Toch laten deze grappige verhalen een wrange nasmaak na als je beseft hoe mensen twee millennia later nog steeds dezelfde kletskoek slikken.

   De Standaard,

   Ik vind het een misselijk staaltje van bangmakerij, eerst beginnen met kankerwoning, dan de lezer murw maken met geleerd klinkende wartaal, en vervolgens de lezer aanpraten dat hij of zij ook aan gevaren blootstaat, door met klachten te komen die iedereen wel eens heeft. De ochtend nadat ik deze kletskoek had gelezen onderging ik zelf: heftig dromen, tandenknarsen, zweten [...], jeuk in de vingers om iets te gaan tikken, kortom een soortement hyperactiviteit, en wonderlijk genoeg gingen al die klachten meteen over toen ik maar opstond en dit verhaal in een zitting achter elkaar in mijn computer heb ingetikt.

   http://www.skepsis.nl/s-frames.html,

   Een van de voornaamste veranderingen in de nieuwe spelling is het invoeren van een 'n' in woorden als zielerust. Van Oorschot vindt dat kletskoek: "Ik heb een ziel, ben niet schizofreen en wens daarom geen zieleNrust."

   De Standaard,

   'Ik vroeg me nou juist af of jij alles zou opgeven,' zei ik. 'Nou, ik geef niks op. Niet voor Adam Phaelen en voor niemand niet. Jezus. Waar haal je die kletskoek vandaan?'

   Cherry, Mary Karr,

   met adjectief ervoor


   • complete kletskoek
   • diepmenselijke kletskoek
   • vage kletskoek
   • vriendelijke kletskoek
   • weerzinwekkende kletskoek

   Een dame van de SPD-fractie van het Europese Parlement ging rondbazuinen dat er op mijn departement een honderdtal 'spookambtenaren' werkten, mensen die er niet zijn, maar wel worden betaald. Complete kletskoek en heel gemakkelijk te weerleggen.

   Mijn jaren in Europa, Karel Van Miert,

   Maar het is eerder een collectieve waan, die er voor zorgt dat in het taal-, het literatuur- en het geschiedenisonderwijs de essenties worden of al zijn geschrapt, dat kinderen op de basisschool meer gediend zijn met een computer dan met een paar elementaire vormen van kennisoverdracht op het gebied van rekenen, Nederlandse taal of aardrijkskunde, dat trouwens al langer geleden is opgeofferd aan vage kletskoek onder de naam wereldoriëntatie en maatschappijleer, zodat mijn kleinkinderen wel leren wat Multatulikoffie is, maar nooit aan de Max Havelaar zullen toekomen.

   http://www.ldo.nl/

   Zoals bekend bedreven de nazi's om redenen van - wat zij noemden - "ras", genocide op de joden. Eens jood, altijd jood, luidde hun stelling en vandaar ook die weerzinwekkende kletskoek rond Halb- und Viertel Juden.

   De Standaard,

   Hij versierde haar, zogauw hij haar groupie-achtige bewondering gewaar werd. Niet met z'n lul, want die hing toen van al dat zuipen al op halfzeven, maar met z'n radde tong en z'n diepmenselijke kletskoek.

   Het blije lijden, Alex Rosseels,

   Zij zouden een weduwnaar in mij vermoeden, of een wegloper, of een zonderling, pogingen ondernemen om een gesprek te spinnen, over hun stad en broodwinning gaan zeuren, mij uitnodigen voor een tochtje, mijn zenuwen tot gespannen koorden maken. Het is vriendelijke kletskoek van iemand die mijn armoede doorziet, wenst dat ik een paar keren behoorlijk eet.

   Ach, mijn dal, Jan Veulemans,

   met bijwoord ervoor


   • ronduit kletskoek

   De Franse directeur van het noodlijdende pretpark bij Parijs, Philippe Bourguignon, noemt suggesties dat het park misschien dichtgaat ronduit kletskoek.

   NRC,

   in voorzetselgroep


   • in kletskoek ontaarden

   Als de anderen na lang zwijgen dan toch ingingen op iets wat de tantes uitkraamden, ontaardde het vanzelf in kletskoek.

   Het goddelijke monster, Tom Lanoye,

   met telwoord ervoor


   • veel kletskoek

   Tegenwoordig is in het onderwijs de wollige term 'vaardigheden' in de mode, aanleiding tot veel kletskoek.

   NRC,

   met aanwijzend voornaamwoord


   • zulke kletskoek

   Wat je niet verwacht in NRC Handelsblad: borreltafelpraat. Maar onze kwaliteitskrant doet ons zulke kletskoek wel toekomen, in de vorm van een column van de hand van Rita Kohnstamm.

   NRC,

   Vaste verbindingen


   het is allemaal kletskoek


   1. het is allemaal onzin; er is totaal niets van waar

    A. verklaart dat het allemaal kletskoek is en dat hij op geen enkele wijze met de politie aan de gang is geweest en ook geen "deal" met het OM heeft gesloten.

    http://www.xs4all.nl/~respub/traa/b5_3_7.htm

    Ja ja, zei Blanche, je moet het allemaal zo ingewikkeld niet maken, er is wat is, zou dit niet ofzou dat wel, het is allemaal kletskoek, zou mijn tante wieltjes hebben, dan was het mijn nonkel geweest.

    De wekker, André Janssens,

   kletskoek 2.0

   het woord kletskoek gebruikt om iets als onzinnige, dwaze praatjes, als onzin te kwalificeren; tussenwerpsel waarmee men iets als onzin bestempelt
   Ook als uitroep.

   Algemene voorbeelden


   'Kletskoek', 'verdorie' en heel soms 'verdikkie': dat waren de grofste krachttermen die de hoofdpersonen in de familieromans en meisjesboeken van Mien van 't Sant uitten.

   NRC,

   Theologie is een natuurkundige discipline. Met z'n allen zijn we op weg naar het Omega-punt, een oneindige toekomst waarin we God zullen ontmoeten. Kletskoek, antwoordt de Brusselse hoogleraar Mia Gosselin in haar boek Wetenschap Geloof. Eeuwig onverzoenlijk.

   De Standaard,

   Enigszins overmoedig geworden door de alcohol [...] zei ik: 'Hij wist dat Vroombout jongens geld gaf om... om... hoe moet ik 't zeggen?' 'Je hoeft het niet te zeggen, ik begrijp het zo ook wel.' 'En dat er misschien ook andere mannen waren die hetzelfde deden en dat een van die anderen... uit jaloezie, of iets dergelijks.' 'O, gingen z'n gedachten die kant op? Dat had ik eerder moeten weten... nou ja, kletskoek, wat gaat het mij aan.'

   Het woeden der gehele wereld, Maarten 't Hart,

   Vaste verbindingen


   allemaal kletskoek


   1. allemaal onzin; er is niets van waar

    "Maar om nou te zeggen: "Wat een geheimzinnige man was dat" of zoals Jan Gerhard Toonder zei: "Je vroeg je af of hij zichzelf wel kende, ik denk van niet..." Allemaal kletskoek. Wie kent nou zichzelf?"

    NRC,

   dat is kletskoek; kletskoek is dat


   1. dat is onzin; dat is baarlijke nonsens; onzin is dat

    Maar jij, Gerrit, jij bent zijn beste vriend, en die wilde hij tegen zichzelf in bescherming nemen. Ik lachte spottend: - Kletskoek is dat! Je gaat geen vriend beschermen door hem het liefste te ontnemen wat hij nog bezit. Kan je begrijpen wat al die goedkope spulletjes voor mij betekenden?

    De groene leeuw, Herman Vos,

   volslagen kletskoek


   1. totale onzin

    Londen wordt er in het rapport van beschuldigd dat het de Europese Unie met bedreigingen onder druk zette, en dat het commissies manipuleerde. Die verwijten bestempelde het gisteren als "belachelijk" en "volslagen kletskoek". De oppositionele Labourpartij zei gisteren dat ze blijft proberen de Britse premier John Major vervroegd wandelen te sturen.

    De Standaard,