pelotonscommandant


pelotonscommandant 1.0

(militaire geschiedenis [militaire geschiedenis])

commandant van een peloton, d.i. een militaire eenheid van maximaal vijftig man, die geleid wordt door een officier en die zelf weer verdeeld is in kleinere groepen die aangevoerd worden door een onderofficier; offcier die leiding geeft aan een peloton; commandant van een legerpeloton

Semagram


Een pelotonscommandant…

is een commandant; is een persoon

 • [Rang of hierarchische positie] is in Nederland doorgaans een luitenant of kapitein en in België een luitenant of eerste sergeant
 • [Activiteit of handeling] geeft leiding aan een legereenheid, een legerpeloton

  Algemene voorbeelden


  Aan het hoofd van een peloton staat een officier, meestal een luitenant, pelotonscommandant (PC) genaamd.

  http://nl.milpedia.org/wiki/Peloton,

  De afgelopen jaren ging een pelotonscommandant 1 keer in de 3 tot 4 jaar met zijn peloton op uitzending. Een uitzending duurt over het algemeen 4-6 maanden. Daarnaast gaan we ongeveer 20 weken per jaar op oefening. De overige tijd bestaat uit trainen of lessencyclussen op de kazerne, ceremoniële gelegenheden, steunverleningen bij andere eenheden of opendagen en verlof.

  http://jobstories.nl/pelotonscommandant/

  Wanneer door omstandigheden de commando's, die door de compagniescommandant worden gegeven, niet door alle militairen kunnen worden gehoord, kan de compagniescommandant de commando's laten voorafgaan door de aanwijzing: 'bij opvolging'. In dit geval worden door de pelotonscommandanten de commando's, voor het betreffende peloton hoorbaar, herhaald.

  http://mpbundels.mindef.nl/20_serie/dp_20_20/hoofdstuk_04.htm

  Pro- of anti-Talibandorpen bestaan eigenlijk niet in Uruzgan, legt de pelotonscommandant bij ondergaande zon uit. 'De situatie is fluïde. Opstandelingen verplaatsen zich en duiken eerst in het ene, dan weer in het andere dorp op om de dorpelingen angst aan te jagen en onder druk te zetten.'

  http://www.natalierighton.nl/entry/op-patrouille-in-uruzgan-is-nog-altijd-gevaarlijk,

  Combinatiemogelijkheden


  met adjectief ervoor


  • een Nederlandse pelotonscommandant

  De sfeer raakt snel gespannen als de stamoudste in Sian Chaw weigert een hand te geven aan de Nederlandse pelotonscommandant die zijn dorp bezoekt. 'Mijn handen zijn vies', geeft hij als excuus.

  http://www.natalierighton.nl/entry/op-patrouille-in-uruzgan-is-nog-altijd-gevaarlijk,

  met adjectivisch tegenwoordig deelwoord


  • een beginnend pelotonscommandant

  Op dit moment is het salaris van een beginnend pelotonscommandant € 2216,- bruto per maand. Daarnaast ontvang je tijdens oefeningen en uitzendingen toeslagen, waardoor je salaris snel kan oplopen.

  http://jobstories.nl/pelotonscommandant/

  • plaatsvervangend pelotonscommandant
  • de plaatsvervangende pelotonscommandant

  Maandagochtend, half twaalf: aan de stamtafel in de onderofficierskantine van de Johan van den Kornputkazerne maakt Pieter Rueck 'plan de campagne' met adjudant Pot. Resumerend zegt deze: 'Dit is een makkie voor de duikers'. De realiteit zal anders uitwijzen... Eerst maar eens op inspectie [...]. Jan Pot en plaatsvervangend pelotoncommandant Cees Versteeg porren met een kunststof buis in de drassige helling van 't talud.

  Meppeler Courant,

  De Officier is belast met inlichtingen, instructies, planning en opleiding van manschappen binnen zijn peloton of batterij. Daarnaast draagt hij verantwoordelijkheid over adviezen en rapporten met betrekking tot het gebruik van artillerie. Tevens worden opleidingen, controle, onderhoud en personele zaken in samenwerking met de plaatsvervangende pelotonscommandant bijgehouden door de Officier Artillerie.

  http://www.nationaleberoepengids.nl/Officier_Artillerie_Landmacht

  met voorzetselgroep


  Voorzetsel: bij

  • pelotonscommandant bij de 106-de divisie luchtlandingstroepen
  • pelotonscommandant bij de genie
  • pelotonscommandant bij de infanterie
  • pelotonscommandant bij de luchtmobiele brigade

  Het werk als pelotonscommandant bij de infanterie is een heel gevarieerd en dynamisch beroep.

  http://jobstories.nl/pelotonscommandant/

  Nu is mijn droom om pelotonscommandant bij de luchtmobiele brigade te worden.

  http://forum.fok.nl/topic/1938223?token=2de1ed8f1d097541b3afe39f203edc6b&allowcookies=ACCEPTEER+ALLE+COOKIES,

  De breedgeschouderde Sergej is pelotonscommandant bij de 106-de divisie luchtlandingstroepen, de elite-divisie die, zoals de 23-jarige luitenant trots zegt, 'in zijn eentje' de Tsjetsjeense hoofdstad heeft ingenomen.

  NRC,

  Enkele jaren geleden, toen ik pelotonscommandant was bij de genie, hoorden bij mijn wapenarsenaal een paar draagbare raketwerpers waarmee je theoretisch een tank kon vernietigen.

  Het onvermogen, Giovanni Peirs,

  in voorzetselgroep


  • de werkzaamheden van een pelotonscommandant
  • het salaris van een pelotonscommandant

  De werkzaamheden van een pelotonscommandant verschillen per oefening. Dit kan variëren van het leiden van een oefening waarin het peloton zichzelf of de groepen traint of het worden getraind door een hoger niveau zoals bijvoorbeeld een compagnie of bataljon.

  http://jobstories.nl/pelotonscommandant/

  Op dit moment is het salaris van een beginnend pelotonscommandant € 2216,- bruto per maand. Daarnaast ontvang je tijdens oefeningen en uitzendingen toeslagen, waardoor je salaris snel kan oplopen.

  http://jobstories.nl/pelotonscommandant/

  met eigennaam


  'Ze zijn bang voor wraak van de Taliban als ze met u praten', vertaalt de tolk de sfeer aan pelotonscommandant Jelle (33). Met acht gepantserde voertuigen en ruim dertig man van de 13de Luchtmobiele Brigade is hij een dag eerder vanaf de Nederlandse legerbasis door de woestijnheuvels gekomen om te praten met de lokale bevolking rond Tarin Kowt, de provinciehoofdstad van Uruzgan.

  http://www.natalierighton.nl/entry/op-patrouille-in-uruzgan-is-nog-altijd-gevaarlijk,

  In en om het Limburgse Gennep patrouilleert de Nationale Reserve met zo'n veertig man. Om de dijken te bewaken tegen het watergeweld, zeker. Maar belangrijker nog is dat ze nieuwsgierigen uit de buurt houden. "Vati, Mutti und die Kinder", zegt pelotonscommandant Grobeeke. Want in grensplaats Gennep kwamen gisteren vooral veel Duitsers.

  NRC,

  Maandagochtend, half twaalf: aan de stamtafel in de onderofficierskantine van de Johan van den Kornputkazerne maakt Pieter Rueck 'plan de campagne' met adjudant Pot. Resumerend zegt deze: 'Dit is een makkie voor de duikers'. De realiteit zal anders uitwijzen... Eerst maar eens op inspectie [...]. Jan Pot en plaatsvervangend pelotoncommandant Cees Versteeg porren met een kunststof buis in de drassige helling van 't talud.

  Meppeler Courant,

  voorafgegaan door als


  • als pelotonscommandant

  Het werk als pelotonscommandant bij de infanterie is een heel gevarieerd en dynamisch beroep [...]. Als pelotonscommandant ben je zowel een tactisch commandant, manager op personeelsgebied maar ook trainer/coach/begeleider van je eigen peloton.

  http://jobstories.nl/pelotonscommandant/

  Als pelotonscommandant stuur je direct de groepscommandanten aan. Mijn hoofdtaak is het tactisch aansturen van het peloton in operationele omstandigheden. Dit zijn de missies, uitzendingen of inzetten waar militairen zich op voorbereiden.

  http://jobstories.nl/pelotonscommandant/

  Vaste verbindingen


  opvolgend pelotonscommandant


   Zie: opvolgend pelotonscommandant

  Woordfamilie


  Als deel van een afleiding


  • ex-pelotonscommandant
  • oud-pelotonscommandant

  pelotonscommandant 2.0

  (politie [openbare orde])

  commandant van een politiepeloton, in Nederland met name de mobiele eenheid (ME)

  Semagram


  Een pelotonscommandant…

  is een commandant; is een persoon

  • [Activiteit of handeling] geeft leiding aan een politie-eenheid, een politiepeloton, in Nederland met name van de mobiele eenheid (ME), waar een peloton uit twee secties bestaat

   Algemene voorbeelden


   Regeling mobiele eenheid 2007 [...]. Paragraaf 2 Basiseenheden Artikel 2 1. Basiseenheden zijn organisatorisch opgebouwd uit een groep, sectie, peloton of compagnie. 2. Een groep bestaat uit elf leden, onder wie een groepscommandant en een voor zijn taak opgeleide chauffeur. 3. Een sectie bestaat uit een sectiecommandant en twee groepen. 4. Een peloton bestaat uit een pelotonscommandant en twee secties. 5. Een compagnie bestaat uit een compagniescommandant en twee of meer pelotons.

   https://zoek.officielebekendmakingen.nl/Stcrt-2007-40-p8-SC79420.xml,

   De Koninklijke Marechaussee levert één ME-sectie en vormt daarmee een kwart van de totale capaciteit van de mobiele eenheid tijdens de voetbalwedstrijd. De marechaussees komen onder bevel te staan van een pelotonscommandant van de politie.

   https://www.defensie.nl/actueel/nieuws/2008/08/13/marechaussee-ingezet-tijdens-fc-twente-arsenal,

   De ME bestaat uit een vier groepen van elf personen, inclusief een groepscommandant en de chauffeur van het ME-voertuig. Dit voertuig heeft een beschermende laag en banden die niet lek kunnen raken. Bij grotere optredens zet de politie meerdere groepen in: een sectie (twee groepen), pelotons (twee secties) en compagnies (twee pelotons). Aansturing gebeurt door een pelotonscommandant.

   https://www.politie.nl/themas/mobiele-eenheid.html

   Het politiekorps koos tijdens deze oefencyclus voor realistisch tegenspel met figuranten in de rol van voetbalsupporter. Het doel van de oefeningen was het op peil houden van de vaardigheden van de ME-leden op niveau van groepslid, groeps-, sectie- en pelotonscommandant, alsmede het zich oriënteren in en rond het nieuwe voetbalstadion in het Haagse Forepark.

   http://oov-support.nl/activiteiten/oefening_me_haaglanden_2007.php

   Combinatiemogelijkheden


   met adjectivisch tegenwoordig deelwoord


   • plaatsvervangend pelotonscommandant

   Het kan ook zo zijn dat de ME bij een groter optreden in een grotere samenstelling optreedt. Dit kan dan zijn, als: • Secties (= 2 groepen, 1 sectiecommandant en 1 plaatsvervangend sectiecommandant); • Pelotons (= 2 secties, 1 pelotonscommandant en 1 plaatsvervangend pelotonscommandant); • Compagnies (= 2 pelotons, 1 compagniecommandant en 1 plaatsvervangend compagniecommandant).

   http://www.arrestatieteam.nl/eenheden/51-mobiele-eenheid-me

   met voorzetselgroep


   Voorzetsel: bij

   • pelotonscommandant bij de mobiele eenheid

   Benjamin van Gelderen is hoofd van het Regieteam bij de politie Zeeland-West-Brabant. De afgelopen jaren bekleedde hij allerlei operationele functies bij de politie. Daarnaast is hij pelotonscommandant bij de Mobiele Eenheid en sectiecommandant bewaken en beveiligen.

   http://www.eur.nl/fsw/sofa/archief/sofaezine33/onderzoek/,

   Voorzetsel: van

   • pelotonscommandant van de Bravo 70
   • pelotonscommandant van de ME

   Als pelotonscommandant van de ME heb je de verantwoordelijkheid voor het optreden van het peloton. Het aansturen van verschillende eenheden behoort tot jouw taken.

   https://www.politieacademie.nl/onderwijs/onderwijsaanbod/Pages/opleiding.aspx?code=4200279

   De pelotonscommandant van de Bravo 70 is hoofdinspecteur bij de regiopolitie Utrecht en is op het ogenblik werkzaam op de afdeling Controlling van de divisie Beleidsondersteuning korpsleiding (BOK).

   http://ac.home.xs4all.nl/eurotop/eurotop43.html,

   voorafgegaan door als


   • als pelotonscommandant

   Vanwege zijn militaire achtergrond belandde De Graaff al snel bij de ME, eerst als plaatsvervangend groepscommandant en later als groeps-Z-pelotonscommandant. Vanwege zijn grote deskundigheid bij het leiden van bijstandoperaties werd De Graaff al spoedig gevraagd als pelotonscommandant de eerste proefcursus te leiden bij het ME-opleidingscentrum te Hoogerheide.

   http://www.digibron.nl/search/detail/012e938fc356638cefbcd59e/de-graaff-verlaat-politiekorps-capelle,

   Als pelotonscommandant van de ME heb je de verantwoordelijkheid voor het optreden van het peloton. Het aansturen van verschillende eenheden behoort tot jouw taken. Om adequaat te kunnen aansturen moet je in staat zijn om informatie, die je ontvangt vanuit de eenheden, te verwerken en op basis daarvan beslissingen te nemen. Daarnaast heb je als pelotonscommandant ook contact met het Hoofd Ordehandhaving of een andere functionaris in de lijn.

   https://www.politieacademie.nl/onderwijs/onderwijsaanbod/Pages/opleiding.aspx?code=4200279

   Woordfamilie


   Als deel van een afleiding


   • ex-pelotonscommandant
   • oud-pelotonscommandant

   pelotonscommandant 3.0

   (brandweer [overheidsinstellingen])

   commandant van een brandweerpeloton, dat uitrukt bij een grootschalige brand

   Semagram


   Een pelotonscommandant…

   is een commandant

   • [Uiterlijk] is herkenbaar aan het oranje schouderstuk van zijn uniform
   • [Activiteit of handeling] geeft leiding aan een brandweereenheid, een brandweerpeloton, dat in actie komt bij een grootschalige brand

    Algemene voorbeelden


    Een peloton bij de brandweer wil zeggen dat bij een brand vier tankautospuiten worden ingezet. Ook is een zogenaamde dompelpomphaakarmbak aanwezig. De bemensing voor de inzet van de middelen wordt aangestuurd door een zogenaamde pelotonscommandant. Een brandweerpeloton wordt over het algemeen ingezet bij een brand die de term 'zeer grote brand' krijgt.

    http://www.brandweer.nl/fryslan/actueel/nieuws-fryslan/@38386/pelotonsoefening/

    Deze Leidraad gaat er van uit dat een inzet met meer dan 3 tankautospuiten grootschalig is en dan binnen het bereik van deze visie op Grootschalig Optreden valt. De officier van dienst mag daaraan nog steeds leiding geven (immers hij mag tot 4 tankautospuiten en een bijzonder voertuig aansturen) maar wordt dan pelotonscommandant. Daarnaast is er dan sprake van bredere opschaling.

    http://www.brandweersommelsdijk.nl/index.php?id=15,

    De schouderstukken zijn er in vijf kleuren. De kleuren rood, oranje en geel zijn voor de repressieve leidinggevenden. Groen is voor de ROGS/AGS en veiligheidsofficier. Blauw is voor al het ondersteunende brandweerpersoneel. Rood Bevelvoerder (BV). Oranje Officier van Dienst (OVD). Pelotonscommandant (PC). Commandant Uitgangsstelling (CUGS).

    http://www.brandweerkennisnet.nl/publish/pages/3317/postefunctioneleherkenbaarheid.pdf

    Bij de meldkamer van de Brandweer Twente is vanmorgen een bijstandsverzoek vanuit Brabant binnengekomen. Op dit bijstandverzoek is zondagmorgen een natuurbrandbestrijdingspeloton samengesteld. Vanaf parkeerplaats 'Struik' aan de A1 bij Holten is het peloton onder leiding van een pelotonscommandant onderweg naar de 'Strabrechtse Heide' bij Heeze in Brabant. De heidebrand in Brabant is onder controle, echter het nablussen kan nog dagen duren.

    http://www.tubantia.nl/regio/brandweer-twente-assisteert-bij-heidebrand-1.2317811,

    Zaterdagochtend even na negen uur wordt het Heemsteedse korps gealarmeerd met de mededeling "peloton 200 opkomen voor Compagnieoefening". Brandweer Heemstede levert voor het peloton 200 de 749 tankautospuit (TAS) en omdat de commandant van Heemstede deze week Officier van dienst (OvD) piket voor rayon Zuid heeft levert Heemstede ook de pelotonscommandant voor het peloton 200 met de 597 dienstauto OvD (DA-OvD).

    http://brandweerheemstede.nl/images/oefeningen/06%20Compagnieoefening%20-%20Vliegtuigongeval%2017-04-2004/index.html,

    Al snel was het duidelijk dat er moest worden opgeschaald, zowel voor de brandwerr als de ambulancedienst. Na de opschaling nam de pelotonscommandant de leiding over en werden in volgorde van prioriteit de beknelde gewonden bevrijd en afgevoerd na het gewondennest.

    http://www.digvideo.nl/pelotonsoefening.htm

    Woordfamilie


    Als deel van een afleiding


    • ex-pelotonscommandant
    • oud-pelotonscommandant