zeevis


zeevis 1.0

vis die leeft in omgevingen met zout water, met name de zeeën; zoutwatervis

Semagram


Een zeevis…

is een vis; is een dier

   Algemene voorbeelden


   In het najaar, wanneer de lengte van de paling varieert tussen de 30 en 75 cm, begint de trek naar zout water [...]. De paling kiest voor de tocht naar het zoute water bij voorkeur de kortste weg. In sommige gevallen klimt de paling hiervoor zelfs op het droge om door natte weilanden een weg te banen richting zee. Eenmaal in het zoute water verandert hij in een zeevis die op honderden meters diepte op weg gaat naar de Sargassozee.

   http://www.visbureau.nl/vissoorten.htm

   Tot voorbij de Van Brienenoordbrug verruilen sportvissers dezer dagen hun springers, landwormen, mestpieren en dauwwormen en wat al niet voor aassoorten waarin zeevissen bijten. Door de lage rivierstanden rukt het zoute water landinwaarts op en daarmee ook de vissoorten die lang niet meer zo ver de Nieuwe Waterweg op gesignaleerd zijn.

   http://www.home.zonnet.nl/erhv-dewaal/nieuws2003.htm#49,

   Combinatiemogelijkheden


   als object bij een werkwoord


   • zeevis kweken

   De teelt van zeevis is nog nauwelijks van de grond gekomen. Op beperkte schaal wordt zeevis gekweekt zoals tarbot (Scophthalmus rhombus), zeebaars (Dicentrarchus labrax) en zeebrasem (Pagellus bogaraveo). Het Nederlandse klimaat is niet bijzonder gunstig voor zeevisteelt omdat de gemiddelde watertemperatuur van het kustwater slechts 4 maanden per jaar optimaal is voor kweekdoeleinden.

   http://www.pvis.nl/

   Woordfamilie


   Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


   • zeevissoort
   • zeevisteelt

   zeevis 1.1

   vis die in zee gevangen is en die, ook in de vorm van hele vissen, wordt verhandeld en gebruikt als voedsel

   Semagram


   Zeevis…

   is een vis; is een product

   • [Functie] dient om te eten
   • [Plaats] is gevangen in zee

    Algemene voorbeelden


    Men onderscheidt zeevis en zoetwatervis. De belangrijkste zoetwatervissen die bij ons worden verkocht, zijn de forel en de snoek. Voeg daar nog enkele exotische vissoorten aan toe, zoals de nijl- of victoriabaars, die uit Afrika wordt ingevoerd, en de tilapia, eveneens een Afrikaanse vis, maar die nu bij ons in warmwaterkwekerijen wordt voortgebracht. De grote meerderheid van de vis in de winkels is evenwel zeevis.

    http://www.ecoline.org/verde/publicaties/50vragen/index.shtml,

    In de marketing en logistiek van visproducten en schaal- en schelpdieren is het belangrijkste onderscheid dat tussen verse vis, diepgevroren vis en verwerkte vis cruciaal; in de aanvoer is het belangrijkste onderscheid dat tussen zeevis en kweekvis.

    http://www.minlnv.nl/thema/algemeen/voedsel/,

    Hoe het komt weet ik niet maar dat de tong een goede naam heeft dat hoef ik een beetje sportvisser niet te vertellen en zeker een regelmatige restaurantganger kent de culinaire waarde van deze zeevis.

    http://www.hengelsport.com/pub/?MIval=HS2_artikelen_zout=12

    'In eerste instantie werd de handel in zoetwatervis onverminderd doorgezet', aldus Addinga, 'maar toen kwam langzamerhand een stagnatie op de markt. De oorzaak daarvan was onder meer dat de vraag naar zeevis, zoals zeetong en schol, steeg. Het betekende meteen ook de ommezwaai voor ons bedrijf.' Saillant détail daarbij is dat tijdens de grote ommekeer (van zoetwater- naar zeevis), er op directieniveau eenzelfde soort verandering plaats had zoals onlang het geval is geweest.

    Meppeler Courant,

    In principe zijn alle zoetwater- en zeevissen geschikt, maar persoonlijk prefereer ik zeevis als haring, sardines en makreel, deze zijn gemakkelijk te verkrijgen bij de meeste viswinkels. Zeevissen zijn zeer oliehoudend, wat een goed geurspoor geeft. Van de grote haringen en makrelen gebruik ik de helft als aasvis, de rest snijdt ik in stukjes om een voerspoor aan te leggen.

    http://www.hsvhetmeuntje.nl/Techniek.html

    Combinatiemogelijkheden


    als object bij een werkwoord


    • zeevis kopen

    Of we als zeevishandel ook veel last zullen hebben van de economische recessie? Ja, de mensen blijven waarschijnlijk eerder boter, kaas en eieren kopen dan zeevis, maar wij hebben goede hoop dat de handel in vis een lang leven beschoren is.

    Meppeler Courant,

    Woordfamilie


    Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


    • zeevisafslag
    • zeevisgroothandel
    • zeevishandel
    • zeeviskweek
    • zeeviskwekerij
    • zeevissoort
    • zeevisteelt

    zeevis 1.2

    visvlees van zoutwatervissen

    Semagram


    Zeevis…

    is visvlees; is vlees; is voedsel

      Algemene voorbeelden


      In ons land is brood, naast zeevis, de belangrijkste bron van jodium.

      http://www.dietistennet.nl/gezonde_voeding.html

      Combinatiemogelijkheden


      als object bij een werkwoord


      • zeevis eten

      Indien iemand nauwelijks brood eet, is het aan te raden minimaal 2 maal per week zeevis te eten.

      http://www.dietistennet.nl/gezonde_voeding.html

      Woordfamilie


      Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


      • zeevisschotel