ziener


ziener 1.0

man die door bijzondere gaven of door tussenkomst van hogere of goddelijke machten in het bovennatuurlijke of in de toekomst kan kijken; man die visioenen heeft

Semagram


Een ziener…

is een persoon

 • [Activiteit of handeling] kijkt in het bovennatuurlijke of in de toekomst; heeft visioenen
 • [Oorzaak, reden of aanleiding] is tot zijn prestaties in staat door bijzondere gaven of door tussenkomst van hogere of goddelijke machten

  Algemene voorbeelden


  Men vermoedt dat de voorstelling van het duizendjarig rijk vanuit Babylonië of Perzië terecht is gekomen in het Oude Testament en met name bij de profeet Daniël. Dé klassieke formulering staat alleszins in het hoofdstuk 20 van het laatste bijbelboek, de Apocalyps van Johannes. De Ziener van de Patmos vertelt hoe een engel, na een periode van bloedige vervolgingen, de satan grijpt en vastketent in de afgrond. Daarna komen de rechtvaardigen weer tot leven en heersen met Kristus gedurende duizend jaar.

  De Standaard,

  Hoe groot de onderlinge verschillen binnen de New Age-beweging ook zijn, één ding staat vast: de aanhangers baseren zich op de esoterie, het occultisme. Dat is de overtuiging dat er naast een zintuiglijk waarneembare wereld ook bovenzintuiglijke werelden bestaan die voor zieners en ingewijden toegankelijk zijn.

  http://utopia.knoware.nl/users/isja/appelscha/spiri.htm#Hendrix

  Sjamanen zijn genezers, zieners, visionairs ... Zij staan in verbinding met de wereld van de goden en de geesten. Hun lichaam wordt achtergelaten wanneer ze naar de ongeziene werelden reizen.

  http://pfinederland.cjb.net/

  Combinatiemogelijkheden


  met adjectief ervoor


  • blinde ziener

  Het Orakel is goddelijk - immers, enkel de goden weten wat was, is en zal zijn. Het was weinige stervelingen vergund hierop een uitzondering te zijn. De bekendste is ongetwijfeld de blinde ziener Teiresias, die door Hera van het gezichtsvermogen werd beroofd, maar van Zeus zijn speciale vermogen kreeg.

  http://users.skynet.be/bs661306/peter/doc/hpv00r03-467.htm

  Hettinga is geen orakelende blinde ziener wiens poëzie het bij lezing nog blijkt te houden ook. Het is eerder omgekeerd: hij is een heel bijzondere dichter, lyricus en constructeur ineen, een dichter die spreektaal kan laten zingen, een bonte schilder die heel goed weet wat hij doet en die, zeldzaam verschijnsel, bij dat alles zijn eigen werk nog eens prachtig kan voordragen ook.

  NRC,

  Woordfamilie


  Als deel van een afleiding


  Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


  • toekomstziener

  Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


  • zienersgave
  • zienersoog
  • zienerstalent