zoetwatervis


zoetwatervis 1.0

vis die leeft in rivieren, beken, plassen en andere omgevingen met zoet water

Semagram


Een zoetwatervis…

is een vis; is een dier

 • [Plaats] leeft in zoet water, zoals rivieren, beken of plassen; leeft bij voorkeur in stilstaand water, zoals de karper, of in stromend water zoals de snoek en de forel
 • [Verscheidenheid] is bijvoorbeeld een forel, een snoek, een karper of een voorn

  Algemene voorbeelden


  Alle zoetwatervissen migreren over min of meer grote afstand op zoek naar geschikte paai-, rust-, overlevings- en voedselplaatsen.

  http://viwc.lin.vlaanderen.be/wbpinfo.html

  Vis biedt ons allerlei mogelijkheden om te variëren [...]. Proef maar het verschil tussen zout- en zoetwatervissen of tussen schaal- en schelpdieren.

  http://members.home.nl/vismarkt/gezond.htm

  De belangrijkste zoetwatervissen die bij ons worden verkocht, zijn de forel en de snoek.

  http://www.ecoline.org/verde/publicaties/50vragen/index.shtml,

  Overbevissing en vervuiling bedreigen onder andere de Mekong-krokodil en de 'pla beuk' of grote katvis, 's werelds grootste zoetwatervis.

  De Standaard,

  Woordfamilie


  Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


  • zoetwatervisproeverij

  zoetwatervis 1.1

  verzameling van de zoetwatervissen in een bepaald gebied en in een bepaalde tijdsperiode, voorgesteld als een geheel

  Betekenisbetrekking


  metonymie
  Betrokken betekenissen1.0 : 1.1

  Semagram


  Zoetwatervis…

  is een verzameling

    Algemene voorbeelden


    Dat men in de brakwaterzone toch zoetwatervissen aantreft, schrijft Maes toe aan de afwateringen van de polders en aan de dokken. Daarin blijkt volgens hem veel zoetwatervis te zitten.

    De Standaard,

    Doordat de Fajoem een gesloten systeem is, blijft daar al het zout achter dat binnenkomt met het Nijlwater. Daardoor wordt het Qaroen-meer almaar zouter. Eind vorige eeuw kon er nog zoetwatervis in leven, nu alleen nog zeevis.

    NRC,

    zoetwatervis 1.2

    visvlees van zoetwatervissen, ook in de vorm van hele zoetwatervissen, verhandeld en gebruikt als voedsel

    Betekenisbetrekking


    metonymie
    Betrokken betekenissen1.0 : 1.2

    Semagram


    Zoetwatervis…

    is visvlees; is vlees; is voedsel

      Algemene voorbeelden


      Gegrilde of in hete olie gebakken zoetwatervis blijkt de confrontatie met bijvoorbeeld mosterdsaus goed te weerstaan.

      NRC,

      Voor de bevolking vormt zoetwatervis een belangrijke voedselbron.

      NRC,

      Een informatief kookboekje dat zoetwatervis veel aandacht geeft, met gemakkelijk te maken recepten en merkwaardige rituelen zoals het voorschrift de vlammen van een geflambeerde forel uit te slaan met een bos peterselie.

      NRC,

      Als zoetwatervis gaat mijn voorkeur uit naar een flink stuk paling.

      http://www.hsvhetmeuntje.nl/Techniek.html

      zoetwatervis 1.3

      diersoort die zoetwatervis wordt genoemd; diersoort der zoetwatervissen

      Betekenisbetrekking


      metonymie
      Betrokken betekenissen1.0 : 1.3

      Semagram


      De zoetwatervis…

      is een diersoort

        Algemene voorbeelden


        Eind januari verscheen een rapport van het het ministerie van landbouw, natuurbeheer en visserij. Hierin werd ook al over de zorgelijke toestand van de zoetwatervis gesproken. Aan het begin van de eeuw waren er in Nederland nog 46 soorten zoetwatervis.

        NRC,

        Door de verzilting van de Zuiderzee verdween op een zeker moment de zoetwatervis, zoals karper, snoek, zalm en steur, zodat de bevolking de visserij voor gezien hield.

        Meppeler Courant,