bos


bos 1.0

terrein van een zekere uitgestrektheid dat dicht begroeid is met bomen; ook: de begroeiing, het geboomte daarvan en dan vaak zonder lidwoord
In de regel minder uitgestrekt dan een woud.

Semagram


Een bos…

is een terrein; is een plaats

 • [Omvang concreet] heeft een zekere uitgestrektheid, maar is doorgaans kleiner dan een woud
 • [Uiterlijk] is dicht begroeid met bomen
 • [Samenstelling] bestaat hoofdzakelijk uit hoge bomen, met name uit naaldbomen in een naaldbos, uit loofbomen in een loofbos, of uit een mengeling van beide in een gemengd bos; heeft doorgaans ook een laag met lage planten, bv. varens en mossen, en een laag met struiken; is ook een plaats waar men veel paddenstoelen aantreft
 • [Functie] is natuurgebied en dient als woonplaats voor dieren; wordt vaak aangelegd voor houtteelt, papierindustrie, of voor recreatie en is vooral populair als wandelgebied
 • [Ontstaan] kan natuurlijk zijn ontstaan, maar is bij ons meestal aangelegd als cultuurbos
 • [Plaats] vindt men in gebieden met een gematigd klimaat, maar ook in de tropen
 • [Belang] herbergt een enorme biologische rijkdom en speelt een belangrijke rol in de regulering van klimaat en waterhuishouding

Algemene voorbeelden


Welkom in Heppenbach. Omgeven door talrijke bossen met heerlijke wandelwegen.

http://opt.wallonie.be/infos/wallonie_hotel/NL/A/mtrheberg_GethotelInfo/HEBR_ID/9662.html#

Het is nu herfst en het bos wordt kaal, de bomen op de bergen lijken verkoolde tandenstokers en de hemel daalt twee of drie treden af om ons allen Gods stilte en verdriet over de tijdelijke dood van de wereld mee te delen.

De grens van glas, Carlos Fuentes,

Echte natuurliefhebbers laten de dieren in het bos met rust.

Algemeen Dagblad,

Combinatiemogelijkheden


als object bij een werkwoord


 • een bos aanplanten
 • een bos kappen
 • een bos planten
 • een bos rooien
 • een bos verkennen

Met een beetje ironie stelt men op het kabinet-Baldewijns vast dat het milieuproject om op de middenberm van de E19 een bos aan te planten getoetst moet worden op zijn ... negatieve milieueffecten.

De Standaard,

Ze kappen wat bos om akkertjes aan te leggen, die ze jaren later uitgeput achterlaten.

http://www.dse.nl/eversham/

Het mooiste zou zijn het golfterrein aan te leggen in een toch al weinig vitaal bos en op het nabijgelegen agrarisch terrein een nieuw bos te planten.

NRC,

Ze rooien bossen om akkers aan te leggen, houden vee, bewaren voedsel en zaaigranen in aardewerken potten, maken wollen kledij en bouwen huizen van wel 35 meter lang.

http://www.dse.nl/eversham/

Terwijl kinderen stapsgewijze het kleine bos verkennen, kunnen jongeren en ouders naar hartelust op het Internet surfen.

De Standaard,

met adjectief ervoor


 • een dicht bos
 • een donker bos
 • een gezond bos
 • een groot bos
 • een heel bos
 • een natuurlijk bos
 • een nieuw bos
 • een tropisch bos
 • gezond bos

Stonden er tot voor vijftig jaar dichte bossen, nu spoelt de bodem weg.

http://www.kerknet.be/kerkenleven/artikels.html#,

Een Rus moet elke dag vanuit z'n werk door een donker bos lopen.

http://users.pandora.be/de_humorsite/pagina_op_het_hoogste_niveau22.htm

Zijn huis stond midden in een groot bos.

NRC,

Hele bossen werden gerooid en heuvels en dalen geëgaliseerd door duizenden arbeiders.

http://www.theunis.nl/Havelte+omgeving.html

Een natuurlijk bos is rijk aan dood hout.

http://www.vloedlijn.nl/tekst/stillesterfte.htm

Het is mogelijk een nieuw bos aan te leggen via uitzaaien van boomzaden, maar dit wordt in de praktijk bij ons om praktische redenen zeer weinig gedaan.

http://www.ebg.be/oud%20web/Dienst/werk_zoeken_in_bos-_en_natuursector.htm,

De zuivere lucht, het dichte tropische bos en de koffieplantages bieden een prettig verblijf.

http://www.biancatravel.luna.nl/

Gezond bos werkt als een reusachtige filter. Het zuivert de lucht, absorbeert lawaai en reguleert het klimaat.

http://www.hout-cv.nl/

met adjectivisch tegenwoordig deelwoord


 • een bestaand bos

Zo houden bestaande bossen en oerwouden veel meer CO2 vast dan nieuw aangeplante bossen - een pleidooi voor het behoud van oerbossen.

Het Belang van Limburg,

met adjectivisch voltooid deelwoord


 • een aangelegd bos
 • een aangeplant bos
 • een gekapt bos
 • een gemengd bos
 • een uitgestrekt bos
 • een goed beheerd bos
 • een duurzaam beheerd bos

Langs de snelweg zag ze die typische, aangelegde bossen liggen.

De Standaard,

Deze beginselen dienen van toepassing te zijn op alle soorten bossen, zowel natuurlijke als aangeplante bossen, in alle geografische en klimatologische zones, zoals in zuidelijke en noordelijke regio's, in een koel, gematigd, subtropisch of tropisch klimaat.

http://www.ddh.nl/agenda21/rioverklaring/bossen.html,

Ook het ophalen van boomstammen uit een gekapt bos vergt minimale bewegingen om de grond niet te beschadigen.

NRC,

Het gunstigste is dan een gemengd bos, omdat de variatie aan zaden daar groot is en de goede jaren wat betreft zaadproduktie niet voor alle boomsoorten synchroon lopen.

http://www.knjv.nl/maanddier/eekhoorn.htm,

Er ontstonden uitgestrekte bossen en in de natte gebieden moerassen, die op sommige plaatsen in hoogveen overgingen.

http://www.wgs.nl/waterbeheersplan/default.htm

Ook kunt u duurzame houtsoorten uit goed beheerde bossen gebruiken of andere materialen dan hout.

http://www.ecoline.org/verde/infobladen/20houtvrdrzmng.shtml

Tegenwoordig komt er steeds meer vraag naar hout uit duurzaam beheerde bossen.

http://www.bouw.tno.nl/nld/wie_we_zijn/organisatie/bt/ht/index.html

in voorzetselgroep


 • door het bos
 • in het bos
 • langs het bos
 • naar het bos
 • uit het bos

Johan begeleidde ons door het bos tot aan de auto.

http://users.skynet.be/evds/sbc115.htm

Ik gaf zelfs aan waar ik wilde wandelen. Niet in het bos of aan het strand, maar in de stad.

Liefdesmeer & andere verhalen, Chaja Polak,

Zoekend naar een wegeltje door deze tere wildernis, liep hij langs het bos.

Requiem voor de geitenmelker, Robin Hannelore,

Bij de boomgaard kwam ik inderdaad op een breder pad dat naar het bos leidde.

Het schot, Hilbert Kuik,

Alles wat ze gebruikt komt uit de eigen tuin of uit het bos.

Werk, Josse De Pauw,

met substantief ervoor


 • een hectare bos
 • een strook bos
 • een stuk bos

Achter de bebouwing achter De Veldkei wordt in de eerste fase van in totaal drie bunder één hectare bos aangelegd.

Meppeler Courant,

Daardoor ontstaat een drempel in de helling die na het rooien van een volgende strook bos bewaard bleef.

http://home.planetinternet.be/groenvoer/index.htm#natuur,

Deze vereniging heeft een stuk bos aangekocht om duurzaam te exploiteren.

http://www.milieudefensie.nl/blad/2002/mei2002/portret.htm,

 • een soort bos

Er zijn op de wereld een stuk of twintig verschillende soorten bos - het precieze aantal hangt af van de indeling.

NRC,

met ander, nevengeschikt substantief


 • bos en duin
 • bos en heide
 • bos en hei
 • bos en moeras
 • bos en natuur
 • bos en veld
 • bossen en duinen
 • bossen en moerassen
 • bossen en parken
 • bossen en velden
 • bossen en weilanden
 • veld en bos
 • velden en bossen

Soms een speurtocht door bos en duin, soms een tocht naar het wad.

http://www.terschelling-recreatie.nl/

In de inspirerende stilte van bos en heide kunt u even nieuwe energie opdoen voor verdere activiteiten.

http://www.wallsteijn.nl/html/frameset.html

Nog steeds trokken ze samen door bos en veld, waar Jakob hem wees op de geheimen die schuilgingen achter iedere struik, iedere boomwal.

Het overspelige gras, Louis Ferron,

In Vlaanderen is veel bos en natuur in handen van privé-eigenaars.

http://www.ping.be/jacky_maes/leefmilieu.htm

Stinkzwammen vind je in bossen en parken.

http://www.iselinge.nl/scholenplein/pabolessen/01022ejaargetijden/dezomer.htm

Zij zwierven door bossen en velden, steeds belust op plezier en genot, arbeidsschuw en verstoken van allen ernst, een vrolijke, luidruchtige, uitgelaten troep.

http://users.pandora.be/griekstheater/Satire.htm

Het waren de weiden, velden en bossen van het nog landelijke Limburg waar ik met mijn vader dromend doortrok.

De Standaard,

Duizend keer liever was hem dan toch Jakob, die [...] hem wel deelgenoot had gemaakt van zijn hartsgeheimen, dat wil zeggen, de geheimen van de seizoenen en van wat akker, veld en bos verborgen hielden.

Het overspelige gras, Louis Ferron,

Vaste verbindingen


door de bomen het bos niet meer zien


  Zie: door de bomen het bos niet meer zien

eeuwig zingende bossen


  Zie: eeuwig zingende bossen

iemand het bos in sturen


  Zie: iemand het bos in sturen

meehuilen met de wolven in het bos


  Zie: meehuilen met de wolven in het bos

Woordfamilie


Als deel van een afleiding


Als deel van een afleiding


Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


 • allochtonenbos
 • bamboebos
 • berkenbos
 • beukenbos
 • braambos
 • dennenbos
 • dierenbos
 • doornbos
 • eikenbos
 • etagebos
 • geboortebos
 • griendbos
 • haagbos
 • hellingbos
 • herdenkingsbos
 • herfstbos
 • kankerbos
 • klimaatbos
 • kreupelbos
 • loofbos
 • luizenbos
 • mangrovebos
 • mansaliñabos
 • mastbos
 • middelbos
 • moerasbos
 • naaldbos
 • natuurbos
 • oerbos
 • ooibos
 • parkbos
 • parwabos
 • privébos
 • productiebos
 • protestbos
 • reigerbos
 • savannebos
 • sparrenbos
 • speelbos
 • sprookjesbos
 • staatsbos
 • stadsbos
 • stadsrandbos
 • sterrenbos
 • tropenbos
 • vloedbos
 • wandelbos
 • waterloopbos
 • wierbos
 • wilgenbos

Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


bos 2.0

bundel van gelijksoortige, dunne, langwerpige voorwerpen

Semagram


Een bos…

is een bundel; is een hoeveelheid

 • [Vorm] is langwerpig en vaak onregelmatig van vorm
 • [Samenstelling] bestaat uit gelijksoortige, dunne, langwerpige voorwerpen, bv. bloemen met steel, takken
 • [Vervaardiging] wordt gemaakt door een aantal gelijksoortige, dunne, langwerpige voorwerpen te verzamelen en deze samen te binden of bijeen te houden
 • [Toestand algemeen] is samengebonden of wordt bijeengehouden

Combinatiemogelijkheden


met substantief erachter


 • een bos bloemen
 • een bos hout
 • een bos narcissen
 • een bos paling
 • een bos palingen
 • een bos riet
 • een bos rozen
 • een bos sleutels
 • een bos tulpen

Hij staat voor haar deur met een bos bloemen.

Je moet niet denken dat ik altijd bij je blijf, Hans Münstermann,

En hoe aandoenlijk ijverig zien we de nog jonge Izaak met zijn bos hout op zijn rug naar boven klimmen!

NRC,

Tegen twaalven kocht vader aan het palingkraampje een grote bos paling.

Twee vorstinnen en een vorst, R.J. Peskens,

Er hangen schilderijen aan de muur, een bos palingen hangt te drogen in de schouw, aan de haard zit een oud vrouwtje te spinnen, boven staat de tafel gedekt, in de voutekamer staan nog twee authentieke alkoven.

http://www.oost-vlaanderen.be/toerisme/index.cfm

Doorgaans heeft een bos riet een omvang van 55 centimeter. De telers in Kalenberg binden in bossen van 46 centimeter, die naar verhouding duurder zijn.

Meppeler Courant,

Wie een bos rozen cadeau krijgt, heeft de spontane neiging aan de bloemen te ruiken.

De Standaard,

Hij haalde een bos sleutels uit zijn zak en opende twee sloten.

Bezeten van mij, Nicci French,

Vaste verbindingen


bij bosjes


  Zie: bij bosjes

een bos haar


  Zie: een bos haar

een flinke bos hout voor de deur


  Zie: een flinke bos hout voor de deur

een hele bos


  Zie: een hele bos

Woordfamilie


Als deel van een afleiding


Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen